Česká meteorologická společnost  ve spolupráci s ÚFA AV ČR uspořádala ve dnech 19. – 21. září 2023 v Roudnici nad Labem

Českou meteorologickou konferenci 2023

 

19. – 21. září 2023

Roudnice nad Labem

Hotel Magnolia

Rozvíjíme již bezmála šedesátiletou tradici pravidelných setkávání české odborné komunity zabývající se meteorologií, klimatologií a příbuznými obory. Hlavním cílem konference bylo vzájemně se informovat o aktuálním dění, proto uvítáme příspěvky představující nedávno vyšlé knihy nebo články, probíhající výzkumy a další aktivity. Vzhledem k letošnímu 30. výročí vydání meteorologického slovníku jsme otevřeli diskuzi na téma české meteorologické terminologie a jejího dalšího rozvoje.

V rámci konference proběhlo i Valné shromáždění ČMeS.

Oslavili jsme 30 let od jejího vzniku, schválili složení nového výboru společnosti a byla udělena historicky první Cena profesora Hanzlíka.

Jménem výboru ČMeS a organizátorů RNDr. Taťána Míková, předsedkyně 

Sborník abstraktů z konference naleznete zde (klikněte na odkaz):