Závazná přihláška na Výroční konferenci ČMeS 2021

Pokud epidemická situace dovolí, podobně jako loni plánována v novém formátu s třemi okruhy:

V rámci prvního, netradičního okruhu se předpokládá představení aktuálních problémů v našem oboru spojené s diskusí v rámci diskusního panelu s pozvanými odborníky, dále prezentace nových vědeckých výsledků uplynulého roku a odborná diskuze Valného shromáždění s debatou, eventuálně přijetím příslušného stanoviska ke kontroverzním či jinak zajímavým aktuálním tématům. Druhý okruh bude v duchu tradičního programu věnován zvolenému odbornému tématu a třetím okruhem bude odborná exkurze. Ke změně formátu, jejíž první realizaci nakonec loni zabránila opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, nás vede snaha o tématické zatraktivnění i možné časové zpřístupnění našeho tradičního setkání širšímu okruhu zájemců. Součástí bude tradičně i Valné shromáždění ČMeS.

Konference bude tradičně třídenní a pokud situace dovolí, bude se konat ve dnech: 21.-23. září 2021 (úterý až čtvrtek) místem konání je hotel Union v Lounech
https://hotel-union.cz/

Vložné je 1000,- Kč, pro členy České meteorologické společnosti 500,- Kč a zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení a společenský večer.

Pokyny k platbě jsou uvedeny na konci přihlášky.

Ubytování a strava bude účastníky hrazena na místě.

Ubytování

hotel Union, Louny, nocleh se snídaní 700,- Kč na osobu a noc, většinou v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, je zajištěn pro prvních 50 přihlášených. Alternativně je možné se ubytovat v dalších hotelových kapacitách ve městě, které si už účastníci rezervují sami. https://hotel-union.cz/

Doprava

Individuální. Parkování u hotelu je velmi omezené, ale lze parkovat za poplatek na Mírovém náměstí nebo zdarma na parkovišti v ulici Žižkova.

Stravování

Stravování (obědy a večeře ve dnech 21. 9. a 22. 9. 2021) bude zajištěno v hotelu, v ceně do 160 Kč za jídlo. Nabídka jídel pro přihlášené bude upřesněna později.

Exkurze

Pro účastníky semináře připravujeme odbornou exkurzi na observatoř ČHMÚ Tušimice. Další informace prosím sledujte na http://www.cmes.cz/cs/seminar2021

Závazné přihlášky do 30. 6. 2021.
Abstrakt k přihlášenému příspěvku podle vzoru na stránce http://www.cmes.cz/cs/seminar2021 zasílejte elektronicky na výše uvedenou adresu do 31. 7. 2021.


Blok
Ubytování se snídaní v hotelu:
Měl(a) bych přání bydlet společně s
Exkurze V rámci čtvrtečního dopoledne bych se chtěl(a) účastnit exkurze na observatoř Tušimice (předběžný průzkum).
Platba:
(Uveďte úplnou fakturační adresu organizace včetně IČO a DIČ)Zaměstnanci ČHMÚ, kterým hradí vložné ústav, uvádí "fakturou na organizaci".

Vložné hrazené převodem z účtu či složenkou laskavě uhraďte do 15. 7. 2021.