You are here

2019 - Hrubá Voda

Česká meteorologická společnost
Český hydrometeorologický ústav
Katedra fyziky atmosféry MFF UK
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

Pozvánka na výroční seminář

Předpověď v hydrometeorologické službě

 

Téma vybrané pro tento rok reprezentuje fakticky základní cíl a úkoly kompletní palety zaměření v meteorologii, klimatologii, čistotě ovzduší i hydrologii, a je tedy i jedním z hlavních úkolů ČHMÚ, čímž dáváme prostor i k připomenutí 100. výročí založení československého Státního ústavu meteorologického v Praze.

Očekávány jsou samozřejmě příspěvky i z dalších institucí, které mají k dané problematice co říci. Vedle samotných odborných příspěvků o předpovědi ve všech zmíněných oblastech, tedy předpovědi počasí, extrémních jevů, měsíční, sezónní i další dlouhodobé předpovědi, ansámblové předpovědi, „klimatické předpovědi“, resp. scénářů změny klimatu, předpovědi kvality ovzduší či hydrologické předpovědi, předpokládáme i příspěvky k pravidlům a organizaci této činnosti či aplikacím předpovědi v oblasti předcházení důsledkům, zvl. extrémních jevů apod. Jistě budou vítány i příspěvky o přípravě dat k předpovědím, validaci předpovědi a její interpretaci.

Velkou motivací pro toto téma je i výročí 70 let od uveřejnění zásadních prací o řešení numerického problému předpovědi a vlastní práce na numerické integraci barotropní rovnice vorticity, které jsou spojeny s rokem 1949, i když samotný článek popisující toto úsilí (Charney, J.G., R. Fjørtoft and J. von Neumann, 1950: Numerical integration of the barotropic vorticity equation. Tellus, 2, 237–254.) vyšel až v roce 1950. Poněkud čerstvějším mezníkem je i výročí 30 let od vytvoření konceptu a první aplikace regionálního klimatického modelu.

Doufejme, že s tímto tématem najde cestu na výroční seminář v příštím roce široké spektrum nejen členů ČMeS, ale i řada dalších odborníků či zájemců z meteorologie, klimatologie, čistoty ovzduší, hydrologie i dalších odvětví, kde je otázka předpovědi klíčovým cílem, ať již z pohledu možné aplikace těchto oborů či jejich služeb, což může pomoci navázat či rozvíjet zajímavé spolupráce mezi nejrůznějšími sektory.

Seminář bude tradičně třídenní a bude se konat ve dnech 23. – 25. září 2019 (pondělí až středa), místem konání je Wellness hotel Hluboký dvůr v Hlubočkách, Hrubé Vodě

http://www.hlubokydvur.cz/ (https://mapy.cz/s/3rO3Z)

Závazné přihlášky do 15. 6. 2019, pro přihlašování, prosím, přednostně využívejte on-line formulář na adrese: http://www.cmes.cz/registration2019/, jinak můžete využít i formulář v příloze tohoto oznámení.

Vložné je 800,- Kč, pro členy České meteorologické společnosti 400,- Kč a zahrnuje občerstvení, a společenský večer. Pokyny k platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Ubytování a strava bude účastníky hrazena na místě.

Ubytování: Wellness hotel Hluboký dvůr Hlubočky, Hrubá Voda 70 lůžek včetně přistýlek + domečky vedle (nocleh 700,- až 800,- Kč na osobu a noc). Alternativně je možné se ubytovat v nedalekém hotelu Akademie Hrubá Voda, Hlubočky

http://www.hotelhrubavoda.cz/ (rezervaci v tomto hotelu si účastníci řeší sami)

 

Těšíme se na Vaši účast.

Za organizační výbor
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., předseda ČMeS
Ing. Pavel Lipina, hlavní organizátor