You are here

2018 - Praha

Česká meteorologická společnost
Katedra agroekologie a biometeorologie, FAPPZ, ČZU
Český hydrometeorologický ústav
Katedra fyziky atmosféry MFF UK

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

Pozvánka na seminář

Meteorologie – tradice a budoucnost

 

V tomto roce, kdy naše Česká meteorologická společnost, tedy v návaznosti na Československou meteorologickou společnost, oslaví kulaté výročí 60 let od svého založení, chceme dát tímto obecnějším tématem prostor k bilancování, hodnocení vývoje a současnosti i k diskusi o výhledech našeho oboru a Společnosti. Byli bychom rádi, kdyby se autoři pokusili i tradiční odborné příspěvky zasadit do tohoto kontextu, vedle toho předpokládáme i příspěvky poskytující zásadní shrnutí či strategické perspektivy jednotlivých směrů našeho oboru, a to i s ohledem na význam pro společnost, který by se měl odrážet v nabízených i požadovaných službách. U příležitosti tohoto výročí bychom samozřejmě také rádi ocenili práci či zásluhy některých členů.

 

Seminář bude netradičně dvoudenní a bude se konat ve dnech:

18. a 19. 9. 2018 (úterý, středa),

místem konání je Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů

http://www.czu.cz/

 

V rámci semináře se uskuteční Valné shromáždění České meteorologické společnosti.

 

Závazné přihlášky: do 13. 7. 2018. Pro přihlašování, prosím, přednostně využívejte on-line formulář na adrese: http://www.cmes.cz/registration2018/ , jinak můžete využít i formulář v příloze tohoto oznámení.

Abstrakty k přihlášeným příspěvkům podle vzoru v příloze tohoto oznámení zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu tomas.halenka@mff.cuni.cz do 31. 7. 2018.

Vložné je 1200,- Kč, pro členy České meteorologické společnosti 800,- Kč a zahrnuje občerstvení, obědy a společenský večer  v kampusu univerzity s návštěvou místního školního pivovaru. Pokyny k platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Ubytování:

Vzhledem k rozsahu nabídky (viz dále, s dalšími možnostmi v rámci Prahy s využitím pohodlné dopravní obslužnosti autobusy MHD od stanice metra A Dejvická) se předpokládá, že si účastníci zajistí individuálně dle vlastních potřeby, možností a požadavků.

Příspěvky budou zveřejněny na webu, vydán bude Sborník vytištěných abstraktů.

Další informace prosím sledujte na http://www.cmes.cz/cs/seminar2018.

 

 

Těšíme se na Vaši účast. Za organizační výbor

doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

předseda ČMeS

 

 

Možnosti ubytování na místě:

SVÚ Sídlištní 136/24 Praha Suchdol

Jednolůžkový pokoj 970 Kč včetně snídaně

Dvoulůžkový pokoj 1480 Kč včetně snídaně

https://www.svupraha.cz/skolici-stredisko/ubytovaci-a-stravovaci-sluzby/ubytovaci-cast-pokoje-vybaveni

 

Carl-Inn Sídlištní 1167/1 Praha Suchdol

Dvoulůžkový pokoj 2139 Kč včetně snídaně

http://carl-inn.com/kontakt/

 

Koleje ČZU v Praze

Dvoulůžkový pokoj 335 – 580 Kč/os/noc - bez snídaně

Příplatek za single v dvoulůžkovém pokoji 230 Kč

https://www.kam.czu.cz/cs/r-8586-ubytovani

 

Doprava

Individuální, spojení z centra města od stanice metra trasy A „Dejvická“ autobusy MHD č. 107 (směr Suchdol) nebo č. 147 (směr Výhledy), až na zastávku „Zemědělská univerzita“, která je přímo před hlavním vstupem do areálu ČZU.

 

Stravování

Obědy (polévka a hlavní jídlo, dezert nebo salát) budou zajištěny výběrem ze tří jídel, z nichž jedno bude vegetariánské. Nabídka pro výběr bude zaslána přihlášeným účastníkům cca 14 dní až 3 týdny před akcí.

 

Exkurze

Pro účastníky semináře bude připravena tématická exkurze na Demonstrační experimentální a výzkumné pracoviště katedry agroekologie a biometeorologie, FAPPZ, ČZU následovaná exkurzí v místním školním pivovaru se společenským večerem.