REKORDNĚ NÍZKÉ TEPLOTY VZDUCHU V MIMOŘÁDNĚ TUHÉ ZIMĚ 1928/29

REKORDNĚ NÍZKÉ TEPLOTY VZDUCHU V MIMOŘÁDNĚ TUHÉ ZIMĚ 1928/29

I. ÚVOD

Dne 11. února 1929, tedy před 70 roky, byla v Litvínovi-cích u Českých Budějovic na stanici tehdejšího Státního ústa­vu meteorologického naměřena minimální teplota vzduchu –42,2 °C, což je do dnešní doby platný rekord nejnižší namě­řené teploty vzduchu na území ČR. Reálnost této hodnoty vyvolávala a vyvolává i dnes jisté pochybnosti. Pokusili jsme se tedy shromáždit dostupné doklady o tomto vyvrcholení mimořádně tuhé zimy 1928-29.

45 LET EXISTENCE POVĚTRNOSTNÍHO ÚSTŘED

45 LET EXISTENCE POVĚTRNOSTNÍHO ÚSTŘEDÍ

Dne 23. září 1953 vzniklo, jako důsledek modernizace československého vojenského letectva v tehdejší ČSLA, Hlavní letecké povětrnostní ústředí, jehož prvořadým úkolem bylo provádět nepřetržité meteorologické zabezpečení v prů­běhu plánování a vedení letecké činnosti.

VÝCHOVA MLADEJ GENERÁCIE PRED ŠTÚDIOM METEOROLÓGIE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝCHOVA MLADEJ GENERÁCIE PRED ŠTÚDIOM METEOROLÓGIE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

1. VYUČOVANIE A PROPAGÁCIA METEOROLÓGIE NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH

STRATEGIE OCHRANY KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ V ČESKÉ REPUBLICE PO TŘETÍ KONFERENCI V KJÓTU

STRATEGIE OCHRANY KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ V ČESKÉ REPUBLICE PO TŘETÍ KONFERENCI V KJÓTU

ÚVOD

DOKONČENÍ VÝSTAVBY OBJEKTU POBOČKY ČHMÚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EL NIÑO A POČASÍ VE SVĚTĚ

EL NIÑO A POČASÍ VE SVĚTĚ

Dramatické sucho ve východní Austrálii, ve střední Americe, v Indii, Etiopii, v severovýchodní Brazílii a na jihu Filipín a naopak povodně v Peru, jižním Ekvádoru, na Galapágách, ve středním Chile a v jižní Brazílii, to byly extrémní projevy počasí v letech 1982 až 1983, o kterých se meteorologové domnívali, že souvisely s jevem El Niño. Bez zajímavosti ani není možná, i když ne prokazatelná, souvislost s velmi teplým podzimem u nás v roce 1982 a následně teplotně nadprůměrným rokem 1983.

NOVÉ SMĚRY VE VÝVOJI KLIMATOLOGICKÝCH DATABÁZÍ

NOVÉ SMĚRY VE VÝVOJI KLIMATOLOGICKÝCH DATABÁZÍ

Převratný vývoj informačních technologií v posledních letech způsobuje posun v chápání potřeb a možností klimatologů ve správě klimatologických dat. Prakticky úplné opuštění operačního systému DOS, nové operační systémy Windows 9x a Windows NT, práce v počítačových sítích a podpora aplikací s architekturou klient-server umožňují i klimatologům z menších meteorologických služeb vážně uvažovat o relační klimatologické databázi, splňující i ty nejnáročnější požadavky.

REKONSTRUKCE OBSERVATOŘE DOKSANY

REKONSTRUKCE OBSERVATOŘE DOKSANY

V druhé polovině roku 1997 proběhla za plného provozu rekonstrukce observatoře v Doksanech. Cílem rekonstrukce bylo zefektivnit provoz pracoviště, lépe využít potenciálu budovy a v neposlední řadě poskytnout lepší podmínky pracovníkům v nepřetržité synoptické službě. Náklady na rekonstrukci dosáhly 2,8 miliónů korun.

PROJEKT SLEZSKO SKONČIL, SPOLUPRÁCE POKRAČUJE

PROJEKT SLEZSKO SKONČIL, SPOLUPRÁCE POKRAČUJE

1. Charakteristika Projektu Slezsko

METEOROLOGICKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REBUBLICE A V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH

METEOROLOGICKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REBUBLICE A V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS