SMD 1999

POČASÍ, PODNEBÍ A ZDRAVÍ

(Světový meteorologický den, 23. 3. 1999)

REKORDNĚ NÍZKÉ TEPLOTY VZDUCHU V MIMOŘÁDNĚ TUHÉ ZIMĚ 1928/29

REKORDNĚ NÍZKÉ TEPLOTY VZDUCHU V MIMOŘÁDNĚ TUHÉ ZIMĚ 1928/29

I. ÚVOD

Dne 11. února 1929, tedy před 70 roky, byla v Litvínovi-cích u Českých Budějovic na stanici tehdejšího Státního ústa­vu meteorologického naměřena minimální teplota vzduchu –42,2 °C, což je do dnešní doby platný rekord nejnižší namě­řené teploty vzduchu na území ČR. Reálnost této hodnoty vyvolávala a vyvolává i dnes jisté pochybnosti. Pokusili jsme se tedy shromáždit dostupné doklady o tomto vyvrcholení mimořádně tuhé zimy 1928-29.

45 LET EXISTENCE POVĚTRNOSTNÍHO ÚSTŘED

45 LET EXISTENCE POVĚTRNOSTNÍHO ÚSTŘEDÍ

Dne 23. září 1953 vzniklo, jako důsledek modernizace československého vojenského letectva v tehdejší ČSLA, Hlavní letecké povětrnostní ústředí, jehož prvořadým úkolem bylo provádět nepřetržité meteorologické zabezpečení v prů­běhu plánování a vedení letecké činnosti.

VÝCHOVA MLADEJ GENERÁCIE PRED ŠTÚDIOM METEOROLÓGIE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝCHOVA MLADEJ GENERÁCIE PRED ŠTÚDIOM METEOROLÓGIE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

1. VYUČOVANIE A PROPAGÁCIA METEOROLÓGIE NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH

STRATEGIE OCHRANY KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ V ČESKÉ REPUBLICE PO TŘETÍ KONFERENCI V KJÓTU

STRATEGIE OCHRANY KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ V ČESKÉ REPUBLICE PO TŘETÍ KONFERENCI V KJÓTU

ÚVOD

DOKONČENÍ VÝSTAVBY OBJEKTU POBOČKY ČHMÚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EL NIÑO A POČASÍ VE SVĚTĚ

EL NIÑO A POČASÍ VE SVĚTĚ

Dramatické sucho ve východní Austrálii, ve střední Americe, v Indii, Etiopii, v severovýchodní Brazílii a na jihu Filipín a naopak povodně v Peru, jižním Ekvádoru, na Galapágách, ve středním Chile a v jižní Brazílii, to byly extrémní projevy počasí v letech 1982 až 1983, o kterých se meteorologové domnívali, že souvisely s jevem El Niño. Bez zajímavosti ani není možná, i když ne prokazatelná, souvislost s velmi teplým podzimem u nás v roce 1982 a následně teplotně nadprůměrným rokem 1983.

NOVÉ SMĚRY VE VÝVOJI KLIMATOLOGICKÝCH DATABÁZÍ

NOVÉ SMĚRY VE VÝVOJI KLIMATOLOGICKÝCH DATABÁZÍ

Převratný vývoj informačních technologií v posledních letech způsobuje posun v chápání potřeb a možností klimatologů ve správě klimatologických dat. Prakticky úplné opuštění operačního systému DOS, nové operační systémy Windows 9x a Windows NT, práce v počítačových sítích a podpora aplikací s architekturou klient-server umožňují i klimatologům z menších meteorologických služeb vážně uvažovat o relační klimatologické databázi, splňující i ty nejnáročnější požadavky.

REKONSTRUKCE OBSERVATOŘE DOKSANY

REKONSTRUKCE OBSERVATOŘE DOKSANY

V druhé polovině roku 1997 proběhla za plného provozu rekonstrukce observatoře v Doksanech. Cílem rekonstrukce bylo zefektivnit provoz pracoviště, lépe využít potenciálu budovy a v neposlední řadě poskytnout lepší podmínky pracovníkům v nepřetržité synoptické službě. Náklady na rekonstrukci dosáhly 2,8 miliónů korun.

PROJEKT SLEZSKO SKONČIL, SPOLUPRÁCE POKRAČUJE

PROJEKT SLEZSKO SKONČIL, SPOLUPRÁCE POKRAČUJE

1. Charakteristika Projektu Slezsko

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS