SMD 2001

PŘÍNOS DOBROVOLNÍKŮ KE SLEDOVÁNÍ POČASÍ, PODNEBÍ A VODY

„Jednotliví dobrovolníci sdílejí bez ohledu na své profesní zaměření a původní vzdělání okouzlení meteorologickými a hydrologickými jevy. Mezi jejich nejběžnější osobní charakteristiky patří vytrvalost a osobní angažovanost. Nezřídka lze potkat dobrovolníky, kteří slouží již více než padesát let, či jednotlivce navazující po druhou i třetí generaci na dobro- volnickou tradici svých předků “.

NOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE CHEB

NOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE CHEB

Dne 15. listopadu 2000 byla v Chebu slavnostně otevřena nová meteorologická stanice. Tím bylo splněno dávné přání odborníků mít na nej západnějším okraji České republiky objekt, který by skýtal záruku, že z této lokality budou k dis­pozici reprezentativní data.

OtevřenÍ nového radiolokátoru na vrchu Praha v Brdech

OtevřenÍ nového radiolokátoru na vrchu Praha v Brdech

Vladimír Havlíček

NEDOŽITÉ SEDMDESÁTINY Prof. Ing. Vladimíra Havlíčka, DrSc.

SMD 2000

SVĚTOVÁ METEOROLOGICKÁ ORGANIZACE – 50 LET SLUŽEB VEŘEJNOSTI

VÝVOJ ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU PO ROCE 1992 A JEHO PERSPEKTIVY V NOVÉM STOLETÍ

VÝVOJ ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU PO ROCE 1992 A JEHO PERSPEKTIVY V NOVÉM STOLETÍ

ÚVOD

HISTORIE HYDROMETEOROLOGICKÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ NĚKDEJŠÍHO ČESKOSLOVENSKA

HISTORIE HYDROMETEOROLOGICKÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ NĚKDEJŠÍHO ČESKOSLOVENSKA

1. ÚVOD

50 LET OBSERVATOŘE DOKSANY

50 LET OBSERVATOŘE DOKSANY

Před 50 lety byla založena Observatoř Doksany. Jejím posláním se stalo provádění meteorologických měření a pozo­rování se zvláštním zřetelem na biometeorologická měření. Celou polovinu století plní observatoř toto své základní poslá­ní, a přestože několikrát změnila své organizační začlenění v rámci ČHMÚ, zůstává svému úkolu věrna.

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ ZAHÁJILO ČINNOST

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ ZAHÁJILO ČINNOST

1. Historie sbližování hydrometeorologických předpovědních složek v rámci ČHMÚ

SMD 1999

POČASÍ, PODNEBÍ A ZDRAVÍ

(Světový meteorologický den, 23. 3. 1999)

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS