Přednášky - jaro 2017

Seznam přednášek konaných v rámci seminářů pražské pobočky ČMeS najdete v příloze.

Přednášky se budou konat v budově Českého svazu vědecko-technických společností, Novotného lávka 5, Praha 1, vždy v úterý ve 14:30.

INFORMACE O VI. PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY II MEZIVLÁDNÍHO PANELU KLIMATICKÉ ZMĚNY IPCC

INFORMACE O VI. PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY II MEZIVLÁDNÍHO PANELU KLIMATICKÉ ZMĚNY IPCC

INFORMACE O VIII. PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY I MEZIVLÁDNÍHO PANELU KLIMATICKÉ ZMĚNY IPCC

INFORMACE O VIII. PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY I MEZIVLÁDNÍHO PANELU KLIMATICKÉ ZMĚNY IPCC

ŠESTÁ KONFERENCE SMLUVNÍCH STRAN RÁMCOVÉ ÚMLUVY OSN O ZMĚNĚ KLIMATU

ŠESTÁ KONFERENCE SMLUVNÍCH STRAN RÁMCOVÉ ÚMLUVY OSN O ZMĚNĚ KLIMATU

SMD 2001

PŘÍNOS DOBROVOLNÍKŮ KE SLEDOVÁNÍ POČASÍ, PODNEBÍ A VODY

„Jednotliví dobrovolníci sdílejí bez ohledu na své profesní zaměření a původní vzdělání okouzlení meteorologickými a hydrologickými jevy. Mezi jejich nejběžnější osobní charakteristiky patří vytrvalost a osobní angažovanost. Nezřídka lze potkat dobrovolníky, kteří slouží již více než padesát let, či jednotlivce navazující po druhou i třetí generaci na dobro- volnickou tradici svých předků “.

NOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE CHEB

NOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE CHEB

Dne 15. listopadu 2000 byla v Chebu slavnostně otevřena nová meteorologická stanice. Tím bylo splněno dávné přání odborníků mít na nej západnějším okraji České republiky objekt, který by skýtal záruku, že z této lokality budou k dis­pozici reprezentativní data.

OtevřenÍ nového radiolokátoru na vrchu Praha v Brdech

OtevřenÍ nového radiolokátoru na vrchu Praha v Brdech

Vladimír Havlíček

NEDOŽITÉ SEDMDESÁTINY Prof. Ing. Vladimíra Havlíčka, DrSc.

SMD 2000

SVĚTOVÁ METEOROLOGICKÁ ORGANIZACE – 50 LET SLUŽEB VEŘEJNOSTI

VÝVOJ ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU PO ROCE 1992 A JEHO PERSPEKTIVY V NOVÉM STOLETÍ

VÝVOJ ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU PO ROCE 1992 A JEHO PERSPEKTIVY V NOVÉM STOLETÍ

ÚVOD

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS