PŘEDPOVĚDNÍ SYSTÉM ECMWF, PRODUKTY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘEDPOVĚDNÍ SLUŽBĚ ČHMÚ

PŘEDPOVĚDNÍ SYSTÉM ECMWF, PRODUKTY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘEDPOVĚDNÍ SLUŽBĚ ČHMÚ

1. ÚVOD

WORKSHOP AROME-ALADIN V PRAZE

WORKSHOP AROME-ALADIN V PRAZE

Daniela Řezáčová

JUBILUJÍCÍ DANA ŘEZÁČOVÁ OČIMA PROSTÉHO INŽENÝRA

RNDr. Daniela Řezáčové, CSc., *31. 7. 1943, v roce 1965 ukončila Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor meteorologie a klimatologie. V letech 1969-1970 pracovala v Ústavu meteorologie Univerzity v Karlsruhe (Německo). Dizertační práci na téma Spektra dešťových kapek obhájila na UK v roce 1973.

MILNÍKY ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ LETECKÉ METEOROLOGIE

MILNÍKY ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ LETECKÉ METEOROLOGIE

ÚVOD

Letecká meteorologie je odvětví aplikované meteorologie, jehož vývoj vždy závisel na:

a) rozvoji a potřebách letectva, které s časem zvyšovalo výkony, zdokonalovalo se a funkčně diferencovalo, dosahovalo většího geografického rozšíření a využívalo stále vyšší vzdušný prostor;

AGROMETEOROLOGICKÝ ZPRAVODAJ - SLUŽBA ZEMĚDĚLCŮM

AGROMETEOROLOGICKÝ ZPRAVODAJ - SLUŽBA ZEMĚDĚLCŮM

SMD 2003

NAŠE PODNEBÍ V BUDOUCNOSTI

(Zkrácená a upravená verze poselství generálního tajemníka WMO profesora Godwina O. P. Obasiho.)

Katastrofální povodeň v ČR v srpnu 2002

Katastrofální povodeň v České republice v srpnu 2002

MOBILNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ STANICE OBLAK

MOBILNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ STANICE OBLAK

Mobilní prostředek hydrometeorologické služby AČR pro 21. století

VÝSTAVA PODNEBÍ A POVODNĚ V PRAZE - HISTORIE A SOUČASNOST

VÝSTAVA PODNEBÍ A POVODNĚ V PRAZE - HISTORIE A SOUČASNOST

Životní jubilea meteorologů od roku 2001

 

Na této stránce přinášíme informace o životních jubileích významných odborníků zejména z oborů meteorologie, klimatologie a čistoty ovzduší z Česka a Slovenska

 


 

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS