50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HLAVNÍHO LETECKÉHO POVĚTRNOSTNÍHO ÚSTŘEDÍ

50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HLAVNÍHO LETECKÉHO POVĚTRNOSTNÍHO ÚSTŘEDÍ

Před padesáti lety, dne 23. září 1953, byl na základě rozkazu Ministra obrany vytvořen ústřední orgán vojenské povětrnostní služby (VPS) pod názvem Hlavní letecké povětrnostní ústředí (HLPÚ). Už samotný název napovídá, že ústředí bylo vytvořeno pro povětrnostní zabezpečení letectva tehdejší Československé lidové armády (ČSLA), které v tomto období procházelo významnými kvalitativními změnami.

ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ LETECKÉ DOPRAVY V ČESKOSLOVENSKU V ROCE 1923 A POČASÍ

ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ LETECKÉ DOPRAVY V ČESKOSLOVENSKU V ROCE 1923 A POČASÍ

1. ÚVOD

PŘEDPOVĚDNÍ SYSTÉM ECMWF, PRODUKTY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘEDPOVĚDNÍ SLUŽBĚ ČHMÚ

PŘEDPOVĚDNÍ SYSTÉM ECMWF, PRODUKTY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘEDPOVĚDNÍ SLUŽBĚ ČHMÚ

1. ÚVOD

WORKSHOP AROME-ALADIN V PRAZE

WORKSHOP AROME-ALADIN V PRAZE

Daniela Řezáčová

JUBILUJÍCÍ DANA ŘEZÁČOVÁ OČIMA PROSTÉHO INŽENÝRA

RNDr. Daniela Řezáčové, CSc., *31. 7. 1943, v roce 1965 ukončila Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor meteorologie a klimatologie. V letech 1969-1970 pracovala v Ústavu meteorologie Univerzity v Karlsruhe (Německo). Dizertační práci na téma Spektra dešťových kapek obhájila na UK v roce 1973.

MILNÍKY ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ LETECKÉ METEOROLOGIE

MILNÍKY ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ LETECKÉ METEOROLOGIE

ÚVOD

Letecká meteorologie je odvětví aplikované meteorologie, jehož vývoj vždy závisel na:

a) rozvoji a potřebách letectva, které s časem zvyšovalo výkony, zdokonalovalo se a funkčně diferencovalo, dosahovalo většího geografického rozšíření a využívalo stále vyšší vzdušný prostor;

AGROMETEOROLOGICKÝ ZPRAVODAJ - SLUŽBA ZEMĚDĚLCŮM

AGROMETEOROLOGICKÝ ZPRAVODAJ - SLUŽBA ZEMĚDĚLCŮM

SMD 2003

NAŠE PODNEBÍ V BUDOUCNOSTI

(Zkrácená a upravená verze poselství generálního tajemníka WMO profesora Godwina O. P. Obasiho.)

Katastrofální povodeň v ČR v srpnu 2002

Katastrofální povodeň v České republice v srpnu 2002

MOBILNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ STANICE OBLAK

MOBILNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ STANICE OBLAK

Mobilní prostředek hydrometeorologické služby AČR pro 21. století

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS