Meteorologická literatura

Na této stránce přinášíme čtenářům a návštěvníkům stránek stručný přehled základní meteorologické literatury.

I když v dnešní době mají větší oblibu internetové literární zdroje, tak tištěná kniha byla, je a snad i bude kvalitním a zajímavým zdrojem informací.

Mnohé z uvedených knih a publikací jsou již staršího data vydání, ale přesto se na základě doplňkových informací dají najít ve  specializované veřejné knihovně ČHMÚ, kamenných nebo internetových knihkupectvích, nebo i antikvariátech.

Čestní členové ČMeS

Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. čestným členem České meteorologické společnosti

Na návrh výboru bylo Valným shromážděním konaným v Telči dne 21. září 2022 uděleno proferoru Lapinovi čestné členství společnosti za dlouholetou odbornou, pedagogickou a vědeckou činnost v oboru meteorologie a klimatologie a změny klimatu a za propagaci a osvětu těchto oborů. Prof. Lapin se aktivně účastnil letošní výroční konference společnosti a příští rok v květnu oslaví 75 let. Blahopřejeme.

-pl-, 29.9.2022


 

František Hanzlík a Gustav Swoboda

PADESÁTÉ VÝROČÍ ÚMRTÍ STANISLAVA HANZLÍKA A GUSTAVA SWOBODY

Článek z časopisu Meteorologické Zprávy, ročník 59, číslo 6 z roku 2006, autor příspěvku: Karel Krška (ČHMÚ, pobočka Brno)

František Augustin

FRANTIŠEK AUGUSTIN, PRVNÍ PROFESOR METEOROLOGIE NA PRAŽSKÉ UNIVERZITĚ

ke 100. výročí úmrtí

Motto: "Kulturní význam a hospodářská pokročilost Čech žádají zařízení ústavu meteorologického, který by se pracemi svými řadil důstojně k čelným ústavům jiných zemí".

                                                                                                                                                 František Augustin, 1885

Článek z časopisu Meteorologické Zprávy, ročník 61, číslo 6 z roku 2008

Zajímavé osobnosti meteorologie dneška a minulosti

Česká meteorologická společnost je podle stanov dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru meteorologie sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je dle celkové koncepce české vědy se podílet na dalším rozvoji a zvyšování úrovně meteorologie v České republice a na koncepční a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědecké činnosti v praxi.

Věstník 2015/1

Elektronická verze věstníku ČMeS 2015/2 je k dispozici v příloze.

News

First phase of the new Glossary of Meteorological Terms can be accessed at http://slovnik.cmes.cz/

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS