Červenohorské sedlo 19. – 21. září 2011

Meteorologie ve vzdělávání a v médiích

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2011

Lipno 15. – 17. září 2014

Silná konvekce a předpověď extrémních jevů

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2014

Konference a semináře spolupořádané ČMeS

Informace o semináře a konferencích spolupořádaných Českou meteorologickou společností

 

 

Žermanice 21. – 23. září 2015

Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2015

František Běhounek

František Běhounek a Franz Spina

(K 80. výročí od tragické polární výpravy vzducholodí Italia)

Hydrologická výročí jako vzpomínka i podnět

Hydrologická výročí jako vzpomínka i podnět

Teplice 4. – 6. října 2005

Historie, současnost a budoucnost meteorologických měření a pozorování

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2005

Meteorologická literatura

Na této stránce přinášíme čtenářům a návštěvníkům stránek stručný přehled základní meteorologické literatury.

I když v dnešní době mají větší oblibu internetové literární zdroje, tak tištěná kniha byla, je a snad i bude kvalitním a zajímavým zdrojem informací.

Mnohé z uvedených knih a publikací jsou již staršího data vydání, ale přesto se na základě doplňkových informací dají najít ve  specializované veřejné knihovně ČHMÚ, kamenných nebo internetových knihkupectvích, nebo i antikvariátech.

Čestní členové ČMeS

 

Doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. čestnou členkou České meteorologické společnosti

U příležitosti oslav 60. výročí založení České (Československé) meteorologické společnosti a také u příležitosti významného životního jubilea byla za celoživotní přínos meteorologii, za vedení terminologické skupiny a za hlavní podíl na tvorbě elektronické verze Meteorologického slovníku Valným shromážděním ČMeS konaném Praze-Suchdole, na návrh výboru Společnosti, dne 18. září 2018 zvolena čestnou členkou společnosti

František Hanzlík a Gustav Swoboda

PADESÁTÉ VÝROČÍ ÚMRTÍ STANISLAVA HANZLÍKA A GUSTAVA SWOBODY

Článek z časopisu Meteorologické Zprávy, ročník 59, číslo 6 z roku 2006, autor příspěvku: Karel Krška (ČHMÚ, pobočka Brno)

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS