Jan Bednář

Jan Bednář

Profesor RNDr. Jan Bednář, CSc., předseda České meteorologické společnosti, se letos (2006) dožívá významného životního jubilea – šedesáti let. Upřímně blahopřejeme.

Vzpomínky na významné meteorology, kteří opustili naše řady

ZA JIRKOU HOSTÝNKEM

Dne 24. července 2019 nás náhle ve věku 58 let opustil RNDr. Jiří Hostýnek.

Otakar Zikmunda

Odešel doc. RNDr. Otakar Zikmunda, CSc.

Ferdinand Šamaj

Letečtí meteorologové

Letečtí meteorologové mají důvod k oslavám

Červenohorské sedlo 19. – 21. září 2011

Meteorologie ve vzdělávání a v médiích

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2011

Lipno 15. – 17. září 2014

Silná konvekce a předpověď extrémních jevů

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2014

Konference a semináře spolupořádané ČMeS

Informace o semináře a konferencích spolupořádaných Českou meteorologickou společností

 

 

Žermanice 21. – 23. září 2015

Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2015

František Běhounek

František Běhounek a Franz Spina

(K 80. výročí od tragické polární výpravy vzducholodí Italia)

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS