Velké Bílovice 29. září až 1. října 1992

Výpočetní technika v meteorologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1992

Alois Gregor

Alois Gregor

Dne 14. července 1992 vzpomenula naše meteorologická veřejnost sté výročí narození prof. Aloise Gregora, DrSc. Prof. Gregor zasvětil meteorologii celý svůj život. Zastával nejvyšší funkce ve Státním meteorologickém ústavu, významně se uplatnil i jako pedagog na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde postupně od roku 1951 až do roku 1965 vedl katedru meteorologie a klimatologie a působil ve funkci děkana a proděkana.

Josefův Důl 1. až 2. října 1997

Stoleté výročí extrémních atmosférických srážek

Seminář České meteorologické společnosti a Českého hydrometeorologického ústavu 1997

Seminář České meteorologické společnosti a Českého hydrometeorologického ústavu v Josefově Dole v Jizerských horách ve dnech 1. a 2. října 1997.

Malenovice 24. – 26. září 2007

10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2007

Ve dnech 24. až 26. září 2007 se uskutečnil v Malenovicích pod Lysou horou pravidelný seminář České meteorologické společnosti s názvem: 10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997.

Radostovice 9. – 11. září 2003

Vliv informatiky a automatizace na získávání meteorologických údajů a metody jejich zpracování

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2003

Významná životní jubilea českých a slovenských meteorologů

 

K 60. NARODENINÁM ING. PAVLA ŠTEBERLU, CSc.

Radostovice 12. až 14. října 2004

Semináč Klimatické změny a modelování atmosférických procesů

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2004

Josef Štekl

Je s podivem, ale Jožka Štekl se stal sedmdesátníkem

Vojtěch Vítek

Životní jubileum RNDr. Vojtěcha Vítka, DrSc.

Bořivoj Sobíšek

VZPOMÍNKA NA RNDr. BOŘIVOJE SOBÍŠKA, DrSc.

Významný meteorolog a dlouholetý pracovník Českého hydrometeorologického ústavu RNDr. Bořivoj Sobíšek, DrSc. (nar. 14. 11. 1933) opustil tento svět 24. září 2016 ve věku nedožitých 83 let. Dr. Sobíšek působil v Českém hydrometeorologickém ústavu nepřetržitě od doby ukončení studií na Matematicko-

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS