Pasohlávky 5. – 7. září 2000

Seminář o aplikacích v meteorologii a klimatologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2000

Radostovice 21. – 23. září 1999

80 let od založení Státního ústavu meteorologického

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1999

Radostovice 15. – 17. září 1998

Seminář „Systém varování a zabezpečení při radiačních haváriích“

Seminář České meteorologické společnosti 1998

Ve dnech 15. – 17. září 1998 se ve školícím a rekreačním středisku ČHMÚ v Radostovicích u Mladé Vožice konal seminář na téma „Systém varování a zabezpečení při radiačních haváriích“. Byl pořádán Českou meteorologickou společností ve spolupráci s ČHMÚ, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO).

Radostovice 10. – 12. září 1996

Tradice a pokrok v meteorologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1996

Seminář České meteorologické společnosti a Českého hydrometeorologického ústavu v Radostovicích.

Praha 11. – 16. září 1995

Konference o proměnlivosti klimatu a dopady klimatických změn (k 90. výročí založení observatoře Milešovka)

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1995

Most 6. – 8. září 1994

Meteorologie a životní prostředí regionů

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1994

Praha 31. srpna až 1. září 1993

Meteorologické informace pro veřejnost

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1993

Miroslav Škoda

IN MEMORIAM MIROSLAVA ŠKODY

V pondělí 21. března 2005 jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým kolegou a kamarádem, RNDr. Miroslavem Škodou, CSc. Za všechny meteorology i ostatní kolegy promluvil prof. Jan Bednář.

Velké Bílovice 29. září až 1. října 1992

Výpočetní technika v meteorologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1992

Alois Gregor

Alois Gregor

Dne 14. července 1992 vzpomenula naše meteorologická veřejnost sté výročí narození prof. Aloise Gregora, DrSc. Prof. Gregor zasvětil meteorologii celý svůj život. Zastával nejvyšší funkce ve Státním meteorologickém ústavu, významně se uplatnil i jako pedagog na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde postupně od roku 1951 až do roku 1965 vedl katedru meteorologie a klimatologie a působil ve funkci děkana a proděkana.

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS