Radostovice 8. – 10. října 2002

Meteorologické zabezpečování letecké a jiné dopravy

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2002

Seminář se uskutečnil ve dnech 8. – 10. října 2002 a byl pořádán Českou meteorologickou společností ve spolupráci s dalšími meteorologickými institucemi, z nichž na prvním místě třeba vysloveně jmenovat Český hydrometeorologický ústav jako hostitelskou organizaci poskytující ve svém rekreačním a školicím středisku v Radostovicích u Mladé Vožice ubytovací a stravovací kapacitu včetně dalšího technického zabezpečení.

Seč 2. – 4. října 2001

Meteorologické jevy mezoměřítka

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2001

Česká meteorologická společnost ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Katedrou meteorologie a ochrany prostředí MFF UK a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR uspořádala ve dnech 2. až 4. října 2001 další z tradičních seminářů tentokrát na téma „Meteorologické jevy mezoměřítka“. Seminář se konal v JUNIOR Centru, a.s. u přehrady Seč v Železných horách a zúčastnilo se ho 69 domácích a 10 zahraničních hostů (9 Slovensko, 1 USA).

Pasohlávky 5. – 7. září 2000

Seminář o aplikacích v meteorologii a klimatologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2000

Radostovice 21. – 23. září 1999

80 let od založení Státního ústavu meteorologického

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1999

Radostovice 15. – 17. září 1998

Seminář „Systém varování a zabezpečení při radiačních haváriích“

Seminář České meteorologické společnosti 1998

Ve dnech 15. – 17. září 1998 se ve školícím a rekreačním středisku ČHMÚ v Radostovicích u Mladé Vožice konal seminář na téma „Systém varování a zabezpečení při radiačních haváriích“. Byl pořádán Českou meteorologickou společností ve spolupráci s ČHMÚ, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO).

Radostovice 10. – 12. září 1996

Tradice a pokrok v meteorologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1996

Seminář České meteorologické společnosti a Českého hydrometeorologického ústavu v Radostovicích.

Praha 11. – 16. září 1995

Konference o proměnlivosti klimatu a dopady klimatických změn (k 90. výročí založení observatoře Milešovka)

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1995

Most 6. – 8. září 1994

Meteorologie a životní prostředí regionů

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1994

Praha 31. srpna až 1. září 1993

Meteorologické informace pro veřejnost

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1993

Miroslav Škoda

IN MEMORIAM MIROSLAVA ŠKODY

V pondělí 21. března 2005 jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým kolegou a kamarádem, RNDr. Miroslavem Škodou, CSc. Za všechny meteorology i ostatní kolegy promluvil prof. Jan Bednář.

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS