Josef Zítek

Josef Zítek zemřel

Dne 23. února 1989 náhle zemřel ředitel Hydrometeorologického ústavu v Praze v letech 1952–1972 Josef Zítek.

Předsilvestrovské vycházky

Ostravská pobočka ČMeS kazdoročně, 30. prosince, od svého založení pořádá pro své členy, jejich rodinné příslušníky a přátele pravidelné předesilvestrovské vycházky. Cílem těchto vycházek je potkat se, popovídat si, vidět něco zajímavého, trochu se protáhnout a alespoň na chvíli se odpoutat od talířů a misek s cukrovím.

ECMWF v roce 1989

Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí

V posledních letech na sebe upoutává stále větší pozornost Evropské centrum pro střednědobou předpověď (ECMWF) se sídlem v Readingu. Toto meteorologické středisko je nezávislé na Světové meteorologické organizaci, vydává předpovědi a po dohodě s WMO předává vybrané předpovědi ve formě zprávy GRID ECMF do světového telekomunikačního okruhu, kde jsou k dispozici všem meteorologickým službám.

Emil Veselý

Za Dr. Emilem Veselým

Když v polovině září 1987 svolal ředitel ČHMÚ ing. Václav Richter slavnostní redakční radu u příležitosti 40. výročí Meteorologických Zpráv, zúčastnil se zasedání i senior čs. Meteorologů, RNDr. Emil Veselý. Živě vzpomínal na začátky tohoto časopisu, jehož byl druhým odborným, tj. zodpovědným redaktorem. Proto nás o tři týdny později bolestně zasáhla zpráva, že 6. října 1987 Emil, starším kolegů přítel, mladším nezištný rádce, navždy odešel z našich řad.

Karel Pejml

ZEMŘEL KAREL PEJML

26. dubna 1992 v Chomutově se uzavřel život i dílo známého meteorologa a publicisty Karla Pejmla, čestného člena Čs. meteorologické společnosti při ČSAV a nositele medaile Za zásluhy o meteorologii a hydrologii (1990). Po­slední rozloučení se uskutečnilo v Lomnici nad Popelkou, kde se před 74 lety narodil jako syn spisovatele dr. Karla Pejmla (1892 - 1965).

Štiřín 14. – 16. června 1988

Výuka a výchova odborníků v meteorologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1988

Václav Novák

Vzpomínka na vědce a pedagoga profesora Václava Nováka

Dne 14. února 1888, před stodvaceti lety, se narodil v Dřenicích na Chrudimsku vzácný a milý člověk, významný pedagog, vědec, vychovatel mnohých odborníků v půdoznalství a bioklimatologii Prof. Ing. RTDr. Dr. h.c. Václav Novák, DrSc.

Marián Wolek

Vzpomínka na Mariána Woleka

Radostovice 8. – 10. října 2002

Meteorologické zabezpečování letecké a jiné dopravy

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2002

Seminář se uskutečnil ve dnech 8. – 10. října 2002 a byl pořádán Českou meteorologickou společností ve spolupráci s dalšími meteorologickými institucemi, z nichž na prvním místě třeba vysloveně jmenovat Český hydrometeorologický ústav jako hostitelskou organizaci poskytující ve svém rekreačním a školicím středisku v Radostovicích u Mladé Vožice ubytovací a stravovací kapacitu včetně dalšího technického zabezpečení.

Seč 2. – 4. října 2001

Meteorologické jevy mezoměřítka

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2001

Česká meteorologická společnost ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Katedrou meteorologie a ochrany prostředí MFF UK a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR uspořádala ve dnech 2. až 4. října 2001 další z tradičních seminářů tentokrát na téma „Meteorologické jevy mezoměřítka“. Seminář se konal v JUNIOR Centru, a.s. u přehrady Seč v Železných horách a zúčastnilo se ho 69 domácích a 10 zahraničních hostů (9 Slovensko, 1 USA).

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS