Antonín Bečvář

30 let od smrti Antonína Bečváře

Jaroslav Kopáček

Docent Jaroslav Kopáček pětašedesátníkem

Významné události ČMeS

Na této stránce přinášíme informace o významných údálostech České meteorologické společnosti od jejího vzniku až po dnešní dobu. Je zcela zřejmé, že významné události v meteorologii se velmi často prolínají s významnými událostmi ČMeS a naopak. Některé jsou přímo společné jako např. Meteorologický slovník. I přes tento fakt, jsou tyto informace alespoň formálně rozdělené pro ty, pro které nejsou informace o ČMeS až zase tak podstatné.

 

Milan Koldovský

K pětašedesátinám RNDr. Milana Koldovského

Narodil se 16. 8. 1929 v Liberci, kde také prožíval své ranné mládí. Podmínky předcházející 2. světovou válku donutily celou rodinu Koldovských k vystěhování z pohraničí a zakotvení na Jičínsku. K obci Jinolice byla potom vázána podstatná část života dr. Koldovského.

Václav Hlaváč

RNDr. VÁCLAV HLAVÁČ, CSc. (1899-1987) - STÉ VÝROČÍ NAROZENÍ

Když se v r. 1975 připomínalo dovršení 200 let nepřeru­šených měření teploty vzduchu v pražském Klementinu, nebylo to jen zásluhou celé plejády pozorovatelů, počínaje prof. A. Strnadem, nýbrž i díky dr. Václavu Hlaváčovi, CSc., nejlepšímu znalci a zpracovateli této středoevropské sekulár­ní řady, který by se letos dožil sta let.

Ferdinand Kocourek

Třicáté výročí úmrtí RNDr. Ferdinanda Kocourka

29. října 1994 uplyne třicet let od úmrtí RNDr. Ferdinanda Kocourka, českého meteorologa-přístrojáře, který svůj celý život zasvětil práci v Českém hydrometeorologickém ústavu.

František Rein

Nedožitých 65 let RNDr. Františka Reina, CSc.

Dne 27. 7. 1994 by se dožil 65 let přední český klimatolog, možno říci, „zakladatel klimatologie znečištění ovzduší“ v bývalém Československu, dr. František Rein.

František Augustin

FRANTIŠEK AUGUSTIN, PRVNÍ PROFESOR METEOROLOGIE NA PRAŽSKÉ UNIVERZITĚ (ke 100. výročí úmrtí)

Motto: "Kulturní význam a hospodářská pokročilost Čech žádají zařízení ústavu meteorologického, který by se pracemi svými řadil důstojně k čelným ústavům jiných zemí".

                                                                                                                                                 František Augustin, 1885

Stanislav Hanzlík

100. VYROČÍ NAROZENÍ PROFESORA STANISLAVA HANZLÍKA

(* 11. 5. 1878)

První číslo Meteorologických Zpráv

První číslo Meteorologických Zpráv vyšlo v Praze 30. dubna 1947

V úvodním článku prvního čísla Meteorologických Zpráv, který napsal přednosta Státního meteorologického ústavu v Praze Dr. Alois Gregor, bylo uvedeno, že nový časopis bude navazovat svým obsahem na pravidelné tzv. měsíční přehledy, které vydával Státní meteorologický ústav za první republiky, a které byly velmi žádané.

Úvodní příspěvek 1. čísla Meteorologických Zpráv:

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS