Odborná meteorologická literatura

 

SUCHO V ČESKÝCH ZEMÍCH: MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST

Historie počasí a podnebí v českých zemích XI

Rudolf Brázdil, Miroslav Trnka a kolektiv

Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i. Brno, 2015, 1. vydání, 402 stran

ISBN 978-80-87902-11-0

Metodické návody, manuály a příručky

V tomto literárním zdroji přinášíme čtenářům přehled používaných návodů pro pozorovatele meteorologických stanic od počátků meteorologických pozorování do dnešních dnů.

Pro období 20. a 21. století jsou zde uvedeny všechny známé a dostupné návody.

Pro období 19. století a starší jsou informace jen velmi kusé a jistě neúplné.

Mnoho metodických informací, návodů, popisů přístrojů a pozorování je uvedeno v níže citovaných meteorologických ročenkách rakouských, pruských a některých meteorologických spolků.

Periodické publikace ČHMÚ

Časopis Meteorologické Zprávy

 

Národní klimatický program ČR

Scénáře změny klimatu na území České republiky a odhady dopadů klimatické změny na hydrologický režim, sektor zemědělství, sektor lesního hospodářství a na lidské zdraví v ČR

Národní klimatický program ČR, svazek 32

Jaroslava Kalvová a kol., Ladislav Kašpárek a kol., Dalibor Janouš a kol., Zdeněk Žalud a kol., Helena Kazmarová a kol.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2002, 1. vydání, 158 stran

ISBN 80-86690-01-6

ISSN 1210-7565

 

Práce a studie

Teplota půdy

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 36

Hana Středová, Petra Fukalová, Michal Lehnert, Jaroslav Rožnovský, Tomáš Středa

Český hydrometeorologický ústav Praha 2014, 1. vydání, 70 stran

ISBN 978-80-87577-45-5

ISSN 1210-7557

 

Měření výparu z vodní hladiny výparoměrem GGI-3000 v České republice

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 35

Mojmír Kohut, Jaroslav Rožnovský, Grazyna Knozová

Český hydrometeorologický ústav Praha 2013, 1. vydání, 95 stran

ISBN 978-80-87577-16-5

Sborníky prací ČHMÚ

 

Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu, svazek 60

Publikace mimo ediční řady ČHMÚ

100 LET AGROMETEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ V DOKSANECH

M. Možný, D. Bareš, J. Novák

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2015, 1. vydání, 42 stran

ISBN 978-80-87577-54-7

 

KLIMATOLOGICKÁ STANICE KLATOVY. 100 LET MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ

Publikace ČHMÚ

Na této záložce a záložkách podřízených je uveden základní přehled publikací z Nakladatelství Českého hydrometeorologického ústavu (dříve Hydrometeorologického ústavu a Státního meteorologického ústavu)

Obsahuje tyto základní typy publikací:

Významné osobnosti meteorologického školství, vědy, výzkumu a provozu

Na tomto místě přinášíme medailonky významných osobností české meteorologie (významní pedagogové, vědci, výzkumníci a provozní pracovníci).

Jsou to osobnosti z dob od počátků meteorologie v českých zemích až do současné doby.

Medailonky byly zpravidla publikovány v časopise Meteorologické Zprávy nebo ve Věstnících České meteorologické společnosti u příležitostech výročí narození, významných životních jubileích nebo výročí jejich úmrtí.

Osobnosti jsou řazeny abecedně.

Stanislav Brandejs

Výročí úmrtí prof. Stanislava Brandejse

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS