Významné osobnosti meteorologického školství, vědy, výzkumu a provozu

Na tomto místě přinášíme medailonky významných osobností české meteorologie (významní pedagogové, vědci, výzkumníci a provozní pracovníci).

Jsou to osobnosti z dob od počátků meteorologie v českých zemích až do současné doby.

Medailonky byly zpravidla publikovány v časopise Meteorologické Zprávy nebo ve Věstnících České meteorologické společnosti u příležitostech výročí narození, významných životních jubileích nebo výročí jejich úmrtí.

Osobnosti jsou řazeny abecedně.

Stanislav Brandejs

Výročí úmrtí prof. Stanislava Brandejse

Antonín Bečvář

30 let od smrti Antonína Bečváře

Jaroslav Kopáček

Docent Jaroslav Kopáček pětašedesátníkem

Významné události ČMeS

Na této stránce přinášíme informace o významných údálostech České meteorologické společnosti od jejího vzniku až po dnešní dobu. Je zcela zřejmé, že významné události v meteorologii se velmi často prolínají s významnými událostmi ČMeS a naopak. Některé jsou přímo společné jako např. Meteorologický slovník. I přes tento fakt, jsou tyto informace alespoň formálně rozdělené pro ty, pro které nejsou informace o ČMeS až zase tak podstatné.

 

Milan Koldovský

K pětašedesátinám RNDr. Milana Koldovského

Narodil se 16. 8. 1929 v Liberci, kde také prožíval své ranné mládí. Podmínky předcházející 2. světovou válku donutily celou rodinu Koldovských k vystěhování z pohraničí a zakotvení na Jičínsku. K obci Jinolice byla potom vázána podstatná část života dr. Koldovského.

Václav Hlaváč

RNDr. VÁCLAV HLAVÁČ, CSc. (1899-1987) - STÉ VÝROČÍ NAROZENÍ

Když se v r. 1975 připomínalo dovršení 200 let nepřeru­šených měření teploty vzduchu v pražském Klementinu, nebylo to jen zásluhou celé plejády pozorovatelů, počínaje prof. A. Strnadem, nýbrž i díky dr. Václavu Hlaváčovi, CSc., nejlepšímu znalci a zpracovateli této středoevropské sekulár­ní řady, který by se letos dožil sta let.

Ferdinand Kocourek

Třicáté výročí úmrtí RNDr. Ferdinanda Kocourka

29. října 1994 uplyne třicet let od úmrtí RNDr. Ferdinanda Kocourka, českého meteorologa-přístrojáře, který svůj celý život zasvětil práci v Českém hydrometeorologickém ústavu.

František Rein

Nedožitých 65 let RNDr. Františka Reina, CSc.

Dne 27. 7. 1994 by se dožil 65 let přední český klimatolog, možno říci, „zakladatel klimatologie znečištění ovzduší“ v bývalém Československu, dr. František Rein.

František Augustin

FRANTIŠEK AUGUSTIN, PRVNÍ PROFESOR METEOROLOGIE NA PRAŽSKÉ UNIVERZITĚ (ke 100. výročí úmrtí)

Motto: "Kulturní význam a hospodářská pokročilost Čech žádají zařízení ústavu meteorologického, který by se pracemi svými řadil důstojně k čelným ústavům jiných zemí".

                                                                                                                                                 František Augustin, 1885

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS