Metodické návody, manuály a příručky

V tomto literárním zdroji přinášíme čtenářům přehled používaných návodů pro pozorovatele meteorologických stanic od počátků meteorologických pozorování do dnešních dnů.

Pro období 20. a 21. století jsou zde uvedeny všechny známé a dostupné návody.

Pro období 19. století a starší jsou informace jen velmi kusé a jistě neúplné.

Mnoho metodických informací, návodů, popisů přístrojů a pozorování je uvedeno v níže citovaných meteorologických ročenkách rakouských, pruských a některých meteorologických spolků.

Periodické publikace ČHMÚ

Časopis Meteorologické Zprávy

 

Národní klimatický program ČR

Scénáře změny klimatu na území České republiky a odhady dopadů klimatické změny na hydrologický režim, sektor zemědělství, sektor lesního hospodářství a na lidské zdraví v ČR

Národní klimatický program ČR, svazek 32

Jaroslava Kalvová a kol., Ladislav Kašpárek a kol., Dalibor Janouš a kol., Zdeněk Žalud a kol., Helena Kazmarová a kol.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2002, 1. vydání, 158 stran

ISBN 80-86690-01-6

ISSN 1210-7565

 

Práce a studie

Teplota půdy

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 36

Hana Středová, Petra Fukalová, Michal Lehnert, Jaroslav Rožnovský, Tomáš Středa

Český hydrometeorologický ústav Praha 2014, 1. vydání, 70 stran

ISBN 978-80-87577-45-5

ISSN 1210-7557

 

Měření výparu z vodní hladiny výparoměrem GGI-3000 v České republice

Práce a studie ČHMÚ, Sešit 35

Mojmír Kohut, Jaroslav Rožnovský, Grazyna Knozová

Český hydrometeorologický ústav Praha 2013, 1. vydání, 95 stran

ISBN 978-80-87577-16-5

Sborníky prací ČHMÚ

 

Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu, svazek 60

Publikace mimo ediční řady ČHMÚ

100 LET AGROMETEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ V DOKSANECH

M. Možný, D. Bareš, J. Novák

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2015, 1. vydání, 42 stran

ISBN 978-80-87577-54-7

 

KLIMATOLOGICKÁ STANICE KLATOVY. 100 LET MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ

Publikace ČHMÚ

Na této záložce a záložkách podřízených je uveden základní přehled publikací z Nakladatelství Českého hydrometeorologického ústavu (dříve Hydrometeorologického ústavu a Státního meteorologického ústavu)

Obsahuje tyto základní typy publikací:

Významné osobnosti meteorologického školství, vědy, výzkumu a provozu

Na tomto místě přinášíme medailonky významných osobností české meteorologie (významní pedagogové, vědci, výzkumníci a provozní pracovníci).

Jsou to osobnosti z dob od počátků meteorologie v českých zemích až do současné doby.

Medailonky byly zpravidla publikovány v časopise Meteorologické Zprávy nebo ve Věstnících České meteorologické společnosti u příležitostech výročí narození, významných životních jubileích nebo výročí jejich úmrtí.

Osobnosti jsou řazeny abecedně.

Stanislav Brandejs

Výročí úmrtí prof. Stanislava Brandejse

Antonín Bečvář

30 let od smrti Antonína Bečváře

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS