Antonín Dřevikovský

Zemřel Antonín Dřevikovský (18. 3. 1911 – 3. 7. 2002)

Po úmrtí Štefana Petroviče (29. 1. 2000 ve věku 93 let) zemřel v Praze i nejstarší český meteorolog, profesor Antonín Dřevikovský, jenž s Českým hydrometeorologickým ústavem spojil téměř celou svoji odbornou kariéru.

Radostovice 2. – 4. června 1998

Meteorologie na prahu nového století

Seminář České meteorologické společnosti 1998

Pod názvem uvedeným v nadpise uspořádala ve dnech 2. – 4. 6. 1998 Česká meteorologická společnost ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a katedrou meteorologie a ochrany prostředí MFF UK odborný seminář. Tato akce se uskutečnila v krásném přírodním prostředí rekreačního a školicího střediska ČHMÚ v Radostovicích a byla příznivě ovlivněna i pěkným počasím.

Karel Krška

RNDr. KAREL KRŠKA, CSc., OSLAVIL OSMDESÁTÉ NAROZENINY

Zní to skoro neuvěřitelně, ale 27. listopadu 2018 oslavil své osmdesátiny RNDr. Karel Krška, CSc.

Valná shromáždění ČMeS

XXII. Valné shromáždění ČMeS, konané dne 21. září 2021 v hotelu Union v Lounech

V termínu 21. až 23. září 2021 se konala odložená výroční konference ČMeS v Lounech, která se měla konat před rokem na stejném místě. Podrobnější informace budou uvedeny ve Věstníku č. 2 za rok 2021. Informace o nově zvoleném výboru společnosti:

Výbor ČMeS:

Předseda: RNDr. Taťána Míková

Místopředseda: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Čestná uznání ČMeS

Čestné uznání České meteorologické společnosti obdrželi u příležitosti 60. výročí založení ČMeS (ČSMS) v Praze dne 18. září 2018:

Amatérská meteorologická společnost

za propagaci a rozvoj meteorologie především v oblasti konvektivních jevů a aktivní spolupráci při jejich dokumentaci

Národní klimatický program ČR

Informace o Národním klimatickém programu České republiky (NKP ČR)

V souvislosti s tím, že Výbor ČMeS přijal na zasedání dne 16. 1. 1996 nabídku předsedy NKP ČR doc. B. Moldana na členství naší Společnosti v tomto sdružení právnických osob, přinášíme následující stručnou informaci:

Hlavní úkoly

Recenze meteorologických publikací

 

Recenzi publikace Povětrnostní sloupy naleznete na konci stránky v pdf příloze.

-pl- 19.1.2022


 

Kde se historie dotýká oblaků a řek

Autoři: Jan Daňhelka, Radim Tolasz, Karel Krška, Jan Macoun, Libor Elleder. Praha: ČHMÚ, 148 stran. ISBN 978-80-7653-005-8.

Zahraniční meteorologická literatura

CLIMATE EXCHANGE

World Meteorological Organisation

Tudor rose, 2012, 1. vydání, 288 stran

ISBN 978-0-9568561-3-5

 

 

130 LAT OBSERWACJI METEOROLOGICZNYCH NA ŚNIEŹCE

Jacek Gierczak, Piotr Krzaczkowski, Bartolomiej Miszuk, Irena Otop

Vysokoškolská skripta a učebnice

Aplikovaná meteorologie a klimatologie VI. díl

Voda v atmosféře, výpar, vlhkost vzduchu, půdy a materiálu

Jiří Klabzuba, Věra Kožnarová

Česká zemědělská univerzita Praha, 2004, 38 stran

ISBN 80-213-1123-1

 

Popularizace meteorologie

POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

Hrušková (editor), V. Zamarský, O. Kosík, B. Krejčí, P. Lipina, M. Řepka, M. Stříž, R. Tolasz, R. Volný, D. Židek, T. Mičaník, P. Dvořák, I. Marková, Š. Kalousková, J. Mezulánik, P. Ponický, L. Hruška, R. Fujak, D. Kubáň

Nakladatelství ACCENDO při vědecko-výzkumném ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. Ostrava, 2015 1. vydání, 249 stran, ISBN 978-80-87955-04-8

 

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS