Konference o povodni na Vltavě v Praze před 100 lety dne 4. září 1890

Konference o povodni na Vltavě v Praze před 100 lety dne 4. září 1890

Nová budova Českého hydrometeorologického ústavu

Nová budova Českého hydrometeorologického ústavu

Postupně od roku 1988 začal ČHMÚ využívat nový objekt, který vznikl v letech 1984–1988 v areálu v Praze 4 - Komořanech. Objekt byl zkolaudován v roce 1989.

Světový meteorologický den 2010

Šedesát let služby pro bezpečnost a spokojený život

Poselství generálního tajemníka Světové meteorologické organizace Michela Jarruada

Světový meteorologický den 2008

Pozorování naší planety pro lepší budoucnost

Poselství generálního tajemníka SMO Michela Jarrauda

Světový meteorologický den 2007

POLÁRNÍ METEOROLOGIE: POCHOPENÍ GLOBÁLNÍCH VLIVŮ

Poselství generálního tajemníka Světové meteorologické organizace M. Jarrauda

Světová meteorologická organizace (SMO) a jejích 187 členů i celosvětové společenství pracovníků a příznivců meteorologie slaví každoročně dne 23. března Světový meteorologický den. Tímto dnem si připomínáme 23. březen 1950, kdy vstoupila v platnost Úmluva, jíž byla naše organizace založena. Následně byla v roce 1951 SMO určena jako odborná agencie OSN.

Světový meteorologický den 2006

Prevence a zmírňování následků přírodních katastrof

Poselství generálního tajemníka Světové meteorologické organizace M. Jarrauda

Světový meteorologický den 2005

POČASÍ, PODNEBÍ, VODA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Poselství generálního tajemníka Světové meteorologické organizace M. Jarrauda

Světový meteorologický den 2004

Počasí, podnebí a voda v informačním věku

Poselství generálního tajemníka SMO M. Jarrauda

Světový meteorologický den 1995

Meteorologické informace pro veřejnost

Výtah z dopisu generálního sekretáře WMO prof. Godwina O. P. Obasiho k Světovému meteorologickému dni 1995

Světový meteorologický den 1990

Světový meteorologický den (SMD)

Světový meteorologický den se slaví na celém světě dne 23. března. Tento den byl zvolen proto, že k jeho datu vstoupilo v platnost ustavení nové vládní odborné organizace OSN, Světová meteorologická organizace (SMO), která nahradila dosavadní nevládní Mezinárodní meteorologickou organizaci, vzniklou na vídeňském kongresu v roce 1873.

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS