Světový meteorologický den 2008

Pozorování naší planety pro lepší budoucnost

Poselství generálního tajemníka SMO Michela Jarrauda

Světový meteorologický den 2007

POLÁRNÍ METEOROLOGIE: POCHOPENÍ GLOBÁLNÍCH VLIVŮ

Poselství generálního tajemníka Světové meteorologické organizace M. Jarrauda

Světová meteorologická organizace (SMO) a jejích 187 členů i celosvětové společenství pracovníků a příznivců meteorologie slaví každoročně dne 23. března Světový meteorologický den. Tímto dnem si připomínáme 23. březen 1950, kdy vstoupila v platnost Úmluva, jíž byla naše organizace založena. Následně byla v roce 1951 SMO určena jako odborná agencie OSN.

Světový meteorologický den 2006

Prevence a zmírňování následků přírodních katastrof

Poselství generálního tajemníka Světové meteorologické organizace M. Jarrauda

Světový meteorologický den 2005

POČASÍ, PODNEBÍ, VODA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Poselství generálního tajemníka Světové meteorologické organizace M. Jarrauda

Světový meteorologický den 2004

Počasí, podnebí a voda v informačním věku

Poselství generálního tajemníka SMO M. Jarrauda

Světový meteorologický den 1995

Meteorologické informace pro veřejnost

Výtah z dopisu generálního sekretáře WMO prof. Godwina O. P. Obasiho k Světovému meteorologickému dni 1995

Světový meteorologický den 1990

Světový meteorologický den (SMD)

Světový meteorologický den se slaví na celém světě dne 23. března. Tento den byl zvolen proto, že k jeho datu vstoupilo v platnost ustavení nové vládní odborné organizace OSN, Světová meteorologická organizace (SMO), která nahradila dosavadní nevládní Mezinárodní meteorologickou organizaci, vzniklou na vídeňském kongresu v roce 1873.

Světový meteorologický den

Světový meteorologický den (SMD)

Světový meteorologický den se slaví na celém světě dne 23. března od roku 1961. Tento den byl zvolen proto, že k jeho datu vstoupilo v platnost ustavení nové vládní odborné organizace OSN, Světová meteorologická organizace (SMO), která nahradila dosavadní nevládní Mezinárodní meteorologickou organizaci, vzniklou na vídeňském kongresu v roce 1873.

Harrachov 27. – 29. září 1989

Seminář o numerických modelech v meteorologii

Výroční seminář České meteorologické společnosti 1989

Tradiční třídenní seminář ČSMS se konal ve dnech 27. – 29. 9. 1989 v Harrachově a byl věnován problematice numerických modelů v meteorologii. Bylo předneseno 30 referátů z několika tematických okruhů, z nichž k nejvíce zastoupeným patřilo:

Antonín Dřevikovský

Zemřel Antonín Dřevikovský (18. 3. 1911 – 3. 7. 2002)

Po úmrtí Štefana Petroviče (29. 1. 2000 ve věku 93 let) zemřel v Praze i nejstarší český meteorolog, profesor Antonín Dřevikovský, jenž s Českým hydrometeorologickým ústavem spojil téměř celou svoji odbornou kariéru.

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS