KONFERENCE O DŮSLEDCÍCH KLIMATICKÉ ZMĚNY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (CLIMATE CHANGE-A CHALLANGE OR A THREAT FOR WATER MANAGMENT) V AMSTERODAMU

KONFERENCE O DŮSLEDCÍCH KLIMATICKÉ ZMĚNY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (CLIMATE CHANGE-A CHALLANGE OR A THREAT FOR WATER MANAGMENT) V AMSTERODAMU

XVI. ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN MONTREALSKÉHO PROTOKOLU, PRAHA, 22.-26. 11. 2004

XVI. ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN MONTREALSKÉHO PROTOKOLU, PRAHA, 22.-26. 11. 2004

Praha 16. 6. 2004

KLIMATOLOGICKÝ SEMINÁŘ O SUCHU A DALŠÍCH AKTUÁLNÍCH PROBLÉMECH

Seminář Katedry Fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK Praha a České meteorologické společnosti 2004

Ve spolupráci s Českou meteorologickou společností uspořádala dne 16. června 2004 Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK seminář zaměřený především k problematice sucha.

50 LET POZOROVÁNÍ NA PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÉ STANICI LYSÁ HORA

50 LET POZOROVÁNÍ NA PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÉ STANICI LYSÁ HORA

Počátek pravidelného meteorologického měření a pozorování na této lokalitě se datuje k 15. červenci 1897. První termínované údaje jsou zaznamenány od 1. ledna 1922, od ledna 1923 nacházíme v měsíčním výkazu značky jevů, které jsou od listopadu 1933 doplněny o dobu trvání jevu. Škála měření a pozorování i záznamy se postupně rozšiřují.

NOVÝ OBJEKT POBOČKY ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V PLZNI

NOVÝ OBJEKT POBOČKY ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V PLZNI

50 let ČHMÚ (2004)

PROJEV K 50. VÝROČÍ ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU

Vážený pane ministře, pane prorektore, páni děkani, vážení představitelé partnerských organizací, vážení spolupracovníci, dámy a pánové,

PROGRAM SMO - METEOROLOGICKÉ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST PO DESETI LETECH

PROGRAM SMO - METEOROLOGICKÉ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST PO DESETI LETECH

50 LET VÝUKY METEOROLOGIE NA VOJENSKÉ AKADEMII V BRNĚ

50 LET VÝUKY METEOROLOGIE NA VOJENSKÉ AKADEMII V BRNĚ

1. VZNIK VOJENSKÉ AKADEMIE

Vojenská akademie v Brně byla ustanovena rozkazem prezidenta republiky ke dni 15. 7. 1951 na bázi tehdejší Vysoké školy technické Dr. Edvarda Beneše, která vznikem akademie přestala prakticky existovat.

ROZHOVOR S ŘEDITELEM ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU ING. IVANEM OBRUSNÍKEM, DrSc.

ROZHOVOR S ŘEDITELEM ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU ING. IVANEM OBRUSNÍKEM, DrSc.

1. Pane řediteli, v první etapě svého dosud jedenáctiletého působení v čele Českého hydrometeorologického ústavu jste upravil při konsolidaci ústavu organizaci z trojstupňového řízení na dvojstupňové - s výjimkou úseku meteorologie a klimatologie - a zredukoval počet útvarů, a tím i vedoucích, z 69 na 49. Bylo to natolik prozíravé rozhodnutí, že jste tuto strukturu nemusel v zásadě měnit, nebo jste k tomu měl jiné důvody?

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ POČÍTAČE NEC SX-6 DO PROVOZU

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ POČÍTAČE NEC SX-6 DO PROVOZU

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS