ALADIN A LACE

ALADIN A LACE

ČTYŘICET LET ČESKOSLOVENSKÉ BIOKLIMATOLOGIE

ČTYŘICET LET ČESKOSLOVENSKÉ BIOKLIMATOLOGIE

ASIMILACE DAT

TÉMA: ASIMILACE DAT

Slovo úvodem

KONFERENCE O DŮSLEDCÍCH KLIMATICKÉ ZMĚNY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (CLIMATE CHANGE-A CHALLANGE OR A THREAT FOR WATER MANAGMENT) V AMSTERODAMU

KONFERENCE O DŮSLEDCÍCH KLIMATICKÉ ZMĚNY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (CLIMATE CHANGE-A CHALLANGE OR A THREAT FOR WATER MANAGMENT) V AMSTERODAMU

XVI. ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN MONTREALSKÉHO PROTOKOLU, PRAHA, 22.-26. 11. 2004

XVI. ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN MONTREALSKÉHO PROTOKOLU, PRAHA, 22.-26. 11. 2004

Praha 16. 6. 2004

KLIMATOLOGICKÝ SEMINÁŘ O SUCHU A DALŠÍCH AKTUÁLNÍCH PROBLÉMECH

Seminář Katedry Fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK Praha a České meteorologické společnosti 2004

Ve spolupráci s Českou meteorologickou společností uspořádala dne 16. června 2004 Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK seminář zaměřený především k problematice sucha.

50 LET POZOROVÁNÍ NA PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÉ STANICI LYSÁ HORA

50 LET POZOROVÁNÍ NA PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÉ STANICI LYSÁ HORA

Počátek pravidelného meteorologického měření a pozorování na této lokalitě se datuje k 15. červenci 1897. První termínované údaje jsou zaznamenány od 1. ledna 1922, od ledna 1923 nacházíme v měsíčním výkazu značky jevů, které jsou od listopadu 1933 doplněny o dobu trvání jevu. Škála měření a pozorování i záznamy se postupně rozšiřují.

NOVÝ OBJEKT POBOČKY ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V PLZNI

NOVÝ OBJEKT POBOČKY ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V PLZNI

50 let ČHMÚ (2004)

PROJEV K 50. VÝROČÍ ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU

Vážený pane ministře, pane prorektore, páni děkani, vážení představitelé partnerských organizací, vážení spolupracovníci, dámy a pánové,

PROGRAM SMO - METEOROLOGICKÉ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST PO DESETI LETECH

PROGRAM SMO - METEOROLOGICKÉ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST PO DESETI LETECH

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS