Přednášky 2018

Přehled přednášek v roce 2018

9. 4. 2018     doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. (ČHMÚ Ostrava):

 „Lesnická hydrologie a změna klimatu“

11. 6. 2018    David Rýva (ČHMÚ Praha):

 „Supercelární bouře a derecha v ČR - přehled výskytu, možnosti jejich identifikace a mimořádná četnost v roce

2017“

29. 10. 2018 Mgr. Michal Žák, Ph.D. (KFA MFF UK, ČHMÚ):

Semináře ČSMS

Semináře a konference pořádané a spolupořádané Československou meteorologickou společností nebo pobočkami Společnosti

Historická skupina

Milé kolegyně, milí kolegové,

v sobotu 6. června 2020 byla vysílána premiéra  pořadu Historie.cs na ČT24 (od 21:05) na téma „Jasno, tu a tam vichřice. Dějiny meteorologie v českých zemích. Jak u nás na obloze bylo, je a bude? A jak bylo na Hromové hoře ve 20. století?“

Více viz upoutávka z webu ČT24:

Meteorologická konference Šumava 2019

 

Ve dnech 14. – 16. května 2019 se na Šumavě v Obecním sále na Kvildě konala meteorologická konference pod názvem Šumava 2019 pořádaná Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), neformálním spolkem SUMAVA.EU a Českou meteorologickou společností (ČMeS) ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava (NP Šumava) a obcí Kvilda.

 

2018 - Praha

Pozvánka na seminář

Meteorologie – tradice a budoucnost

Seminář se bude konat ve dnech: 18. a 19. 9. 2018 (úterý, středa), místem konání je Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů: http://www.czu.cz/

V rámci semináře se uskuteční Valné shromáždění České meteorologické společnosti.

Předsilvestrovská vycházka ostravské pobočky ČMeS v roce 2017

Předsilvestrovská vycházka ČMeS dne 30. prosince 2017 ve Štramberku, 14. ročník

 

V sobotu 30. prosince 2017 se uskutečnila tradiční, již čtrnáctá, vycházka a předsilvestrovské setkání členů ostravské ČMeS, jejich přátel a rodinných příslušníků.

Přednášky - podzim 2017

Seznam přednášek konaných v rámci seminářů pražské pobočky ČMeS najdete v příloze.

Přednášky se budou konat v budově Českého svazu vědecko-technických společností, Novotného lávka 5, Praha 1, každé druhé úterý ve 14:30.

Volba výboru brněnské pobočky ČMeS

Volba výboru brněnské pobočky ČMeS se uskuteční v pondělí 18.9. 2017 v 15:00 na brněnské pobočce ČHMÚ.

Den Země

TISKOVÁ ZPRÁVA – 21. dubna 2017

Společné prohlášení o globálním klimatu vydané ke Dni Země

Mezinárodní seskupení 33 meteorologických a klimatických společností a institucí u příležitosti Dne Země, který si připomínáme 22. dubna (http://www.earthday.org/) a který je letos zaměřen na environmentální a klimatickou gramotnost, vydalo Společné prohlášení o globálním klimatu.

2017 - Deštné v Orlických horách

Deštné v Orlických horách 12. – 14. září 2017

Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2017

Ve dnech 12. až 14. září se uskutečnil výroční seminář České meteorologické společnosti organizovaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., tentokrát na téma Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách. Seminář se konal v příjemném prostředí horského hotelu Alfa Resort v Deštném v Orlických horách, kam se přihlásilo celkem 56 účastníků. Uspořádání semináře se po čtyřech letech ujala královéhradecká pobočka ČMeS a ČHMÚ.

Přednášené příspěvky byly tematicky rozděleny do čtyř okruhů: Meteorologická data – pořizování, úschova, zpracování a distribuce, Staniční pozorování a měření, Radarová data a Aplikace. Celkem zaznělo 20 příspěvků, nejobsáhlejším tématem bylo Staniční pozorování a měření s 8 prezentacemi. Abstrakty příspěvků jsou obsaženy ve vydaném sborníku [1] a v předneseném pořadí jsou uvedeny níže. Hlasováním účastníků semináře byly vybrány tři nejlepší příspěvky. Na prvním místě se umístil příspěvek autorského kolektivu Petra Štěpánka „Technické řady meteorologických prvků a z nich odvozené high-end produkty (např. geodatabáze)“. Druhé místo obsadil příspěvek Ladislava Metelky „Maximální clear-sky UV indexy na území ČR“ a na třetím místě skončil Radim Tolasz s příspěvkem „CLIDATA - Potřebujeme je vůbec?“. Výherci získali poukázky na nákup v internetovém knihkupectví Martinus.cz.

 

SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ

Meteorologická data – pořizování, úschova, zpracování a distribuce:

Tomáš Halenka (KFA MFF UK): Meteorologická data – co je k dispozici

Pavla Skřivánková (ČHMÚ): Crowdsourcing a Internet of Things v meteorologii

Marie Doleželová (Red Hat Czech, s.r.o.): Red Hat Enterprise Linux – operační systém nejen pro meteorologické servery. Filozofie open source softwaru, historie, specifika a využití

Radim Tolasz (ČHMÚ): CLIDATA - Potřebujeme je vůbec?

Staniční pozorování a měření:

Anna Valeriánová (ČHMÚ): Automatizace sítě meteorologických a klimatologických stanic ČHMÚ

Pavel Lipina, Miroslav Řepka, Stanislava Kliegrová, Radim Tolasz, Anna Valeriánová (ČHMÚ): Kontrola pravidelných meteorologických dat v ČHMÚ v databázi CLIDATA

Stanislava Kliegrová, Alexandra Žďánská, Lucie Kašičková (ČHMÚ): Porovnání měření srážek manuálním a automatickým srážkoměrem

Miroslav Dušek (METEOSERVIS, v.o.s.): Novinky ve výrobcích firmy Meteoservis a jejich vliv na měřené veličiny

Gražyna Knozová (ČHMÚ), Marie Doleželová (Red Hat Czech, s.r.o.): Stanovení doby opakování maximálních úhrnů krátkodobých dešťů na základě měření automatického srážkoměru

Martin Možný (ČHMÚ): Měření teploty a vlhkosti půdy v síti ČHMÚ

Antonín Vojvodík (sumava.eu), Josef Jindra (sumava.eu), Jan Procházka (sumava.eu, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta): „Mimo-šumavské“ activity v oblasti budování meteorologických stanic pro měření (nejen) nízkých teplot

Ladislav Metelka (ČHMÚ): Maximální clear-sky UV indexy na území ČR

Radarová data:

Petr Novák (ČHMÚ): Polarimetrická radarová měření v síti CZRAD

Hana Kyznarová (ČHMÚ): Využití charakteristik jader radarové odrazivosti v ČHMÚ

Jan Mejsnar (ÚFA AV ČR, v.v.i.): Limity nowcastingu srážek extrapolací radarových odhadů srážek

Aplikace:

Michal Belda, Tomáš Halenka, Eva Holtanová, Jaroslava Kalvová (KFA MFF UK): Databáze modelových klimatických projekcí CMIP5 a EuroCORDEX - změny v rozložení klimatických pásem v důsledku klimatické změny

Ondřej Lhotka (ÚFA AV ČR, v.v.i., ÚGZ AV ČR, v.v.i.), Jan Kyselý (ÚFA AV ČR, v.v.i., FŽP ČZU), Eva Plavcová (ÚFA AV ČR, v.v.i.): Databáze CORDEX: Jak regionální klimatické modely simulují extrémní horké vlny?

Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček (ČHMÚ, ÚVGZ AV ČR, v.v.i.), Jáchym Brzezina (ÚVGZ AV ČR, v.v.i.): Technické řady meteorologických prvků a z nich odvozené high-end produkty (např. geodatabáze)

Roman Volný (ČHMÚ): Využití operativních a předpovědních dat v praxi RPP Ostrava

Ondřej Vlček (ČHMÚ): Studie efektivity omezení automobilové dopravy během zimní smogové situace v Praze

 

Program semináře obsahoval tři přednáškové bloky, Valné shromáždění ČMeS, prezentaci pracovnice Správy CHKO Orlické hory Bc. Lucie Berkovcové, a ve středu odpoledne také exkurzi.

Na Valném shromáždění zazněly kromě jiného informace o činnosti pracovních skupin. Valné shromáždění vzalo také na vědomí složení nového Výboru ČMeS na další 3leté funkční období.

Z nabídky čtyř exkurzí byl největší zájem o prohlídku vojenské meteorologické stanice na Polomu. Pracovníci této stanice velmi poutavě představili svoji zajímavou pracovní náplň, včetně prestižního seismologického měření. I přes relativně nepříznivé počasí se někteří účastníci vydali na výlet na Šerlich.

Celkově se seminář po odborné i společenské stránce podle nás velmi vyvedl a snad ukázal všem účastníkům i krásu a pohostinnost Orlických hor.

 

Literatura:

[1] Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách. Praha: ČHMÚ. 2017. 1. vyd. ISBN 978-80-87577-74-5

 


 

 

 

Seminář

Pozorování a data v meteorologii – nové produkty, jejich využití v předpovědi a dalších službách

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS