PRANOSTIKY O POČASÍ JAKO BERLY CHROMÝCH PROGNOSTIKŮ

PRANOSTIKY O POČASÍ JAKO BERLY CHROMÝCH PROGNOSTIKŮ

1. ÚVOD

14. říjen – Mezinárodní den redukování přírodních katastrof

14. OKTÓBER - MEDZINÁRODNÝ DEŇ REDUKOVANIA PRÍRODNÝCH KATASTROF

Téma pre rok 1992 je Redukovanie prírodných katastrof pre cielávedomý rozvoj. Tak ako v predcházajúcich rokoch aj v tomto roku Mezinárodný deň poskytne príležitost na hlásanie cielov Mezinárodnej dekády redukovania prí­rodných katastrof (IDNDR) a mobilizáciu podpory aktivit na zredukovanie katastrof na všetkých úrovniach.

60 let od vypuštění 1. sondy Vaisala (1992)

ŠEDESÁT LET OD VYPUŠTĚNÍ PRVNÍ RADIOSONDY VAISALA

K bližšímu seznámení s finskou firmou Vaisala a historií vývoje radiosondy mě inspiroval článek J. Pribiše otištěný v Bulletinu Slovenské meteorologické společnosti při SAV (ročník III, č. 2, str. 32) P. A. Molčanov - priekopník radiosondážných meraní (65 rokov odpatentovania vynálezu). První radiosonda hřebínkového typu byla vypuštěna v Pavlovsku u Petrohradu 30. ledna 1930. Vlastní princip kó­dovací radiosondy si nechal Molčanov patentovat v roce 1927 pod názvem radiometeograf.

SMD 1992

METEOROLOGICKÉ A KLIMATOLOGICKÉ SLUŽBY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

(Světový meteorologický den 1992)

40 let pracoviště v Doksanech (1990)

40 LET AGROMETEOROLOGICKÉHO PRACOVIŠTĚ V DOKSANECH

V druhé polovině roku 1990 dovrší agrometeorologické pra­coviště ČHMÚ v Doksanech 40 let svého trvání. Pracoviště historicky navazuje na činnost meteorologické stanice v rámci Fürstlich Schwarzenbergsche Agriculturchemische Versuchsstation in Lobositz (zřízena již v r. 1866) a na agrometeorologickou stanici při rolnické škole v Roudnici nad Labem (nepřetržité pozorování 1876—1950).

SMD 1989

SVĚTOVÝ METEOROLOGICKÝ DEN 1989 — METEOROLOGIE SLOUŽÍ LETECTVU

50 let letecké meteorologické stanice a služby na letišti Praha-Ruzyně

PŮLSTOLETÍ ČINNOSTI LETECKÉ METEOROLOGICKÉ STANICE A LETECKÉ METEOROLOGICKÉ SLUŽBY NA LETIŠTI V PRAZE-RUZYNI

V roce 1987 si připomínáme padesátileté výročí leteckého meteorologického pracoviště na letišti Praha-Ruzyně, které ohraničuje přibližně dvě období vývoje letecké meteorologie u nás.

Valtice 30.9.–2.10.1985

KLIMATICKÉ ZMĚNY

Výroční seminář Československé meteorologické společnosti 1985

Seminář, Valtice 30. září až 2. října 1985.

Pobočky HMÚ (1984)

POBOČKY HYDROMETEOROLOGICKÝCH ÚSTAVŮ A JEJICH FUNKCE

30 let ČHMÚ a SHMÚ (1984)

30 LET ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU A SLOVENSKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU

30 let Českého a Slovenského hydrometeorologické­ho ústavu, které si letos připomínáme, představuje významné období v rozvoji hydrometeorologické služby v naší vlasti, během něhož se prokázalo, že spojení oborů hydrologie a meteorologie do jediné organizace vedlo k prohloubení komplexnosti služeb a informací poskytovaných oběma obory i k účinným podnětům pro jejich odborný rozvoj.

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS