2019 - Hrubá Voda

Hlubočky, Hrubá Voda 23. – 25. září 2019

Předpověď v hydrometeorologické službě

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2019

 

Ve dnech 23. až 25. září se uskutečnil výroční seminář České meteorologické společnosti organizovaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., tentokrát na téma Předpověď v hydrometeorologické službě.

Předsilvestrovská vycházka ostravské pobočky ČMeS v roce 2018

Předsilvestrovská vycházka ostravské pobočky ČMeS dne 30. prosince 2018 v Litultovicích, 15. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 30. prosince 2018 se uskutečnila tradiční, již patnáctá, vycházka a předsilvestrovské setkání členů ostravské pobočky ČMeS, jejich přátel a rodinných příslušníků.

Přednášky 2018

Přehled přednášek v roce 2018

9. 4. 2018     doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. (ČHMÚ Ostrava):

 „Lesnická hydrologie a změna klimatu“

11. 6. 2018    David Rýva (ČHMÚ Praha):

 „Supercelární bouře a derecha v ČR - přehled výskytu, možnosti jejich identifikace a mimořádná četnost v roce

2017“

29. 10. 2018 Mgr. Michal Žák, Ph.D. (KFA MFF UK, ČHMÚ):

Semináře ČSMS

Semináře a konference pořádané a spolupořádané Československou meteorologickou společností nebo pobočkami Společnosti

Historická skupina

Vážené kolegyně a kolegové,

u příležitosti 60. výročí založení naší společnosti, které si připomínáme právě v těchto dnech (17. prosince 1958 se konalo ustavující valné shromáždění) bych vás chtěl požádat a vyzvat ke spolupráci při obnově činnosti historické komise společnosti. Rád bych, abychom společným úsilím navázali na historické aktivity našich předchůdců.

Meteorologická konference Šumava 2019

 

Ve dnech 14. – 16. května 2019 se na Šumavě v Obecním sále na Kvildě konala meteorologická konference pod názvem Šumava 2019 pořádaná Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), neformálním spolkem SUMAVA.EU a Českou meteorologickou společností (ČMeS) ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava (NP Šumava) a obcí Kvilda.

 

2018 - Praha

Pozvánka na seminář

Meteorologie – tradice a budoucnost

Seminář se bude konat ve dnech: 18. a 19. 9. 2018 (úterý, středa), místem konání je Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů: http://www.czu.cz/

V rámci semináře se uskuteční Valné shromáždění České meteorologické společnosti.

Předsilvestrovská vycházka ostravské pobočky ČMeS v roce 2017

Předsilvestrovská vycházka ČMeS dne 30. prosince 2017 ve Štramberku, 14. ročník

 

V sobotu 30. prosince 2017 se uskutečnila tradiční, již čtrnáctá, vycházka a předsilvestrovské setkání členů ostravské ČMeS, jejich přátel a rodinných příslušníků.

Přednášky - podzim 2017

Seznam přednášek konaných v rámci seminářů pražské pobočky ČMeS najdete v příloze.

Přednášky se budou konat v budově Českého svazu vědecko-technických společností, Novotného lávka 5, Praha 1, každé druhé úterý ve 14:30.

Volba výboru brněnské pobočky ČMeS

Volba výboru brněnské pobočky ČMeS se uskuteční v pondělí 18.9. 2017 v 15:00 na brněnské pobočce ČHMÚ.

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS