Přenášky 2019

Přehled přednášek ostravské pobočky ČMeS v roce 2019:

28. 1. 2019    RNDr. Jan Sulan (ČHMÚ Plzeň):

 „Podpora zimní údržby komunikací ze strany ČHMÚ“

25. 2. 2019    RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (ČHMÚ Ostrava):

 „On-line detekce chyb a jejich automatická oprava v datech AMS“

4. 3. 2019     Ing. Martin Škorpík (Národní park Podyjí):

 „Národní parky České republiky“

Výroční konference ČMeS 2020

Pozvánka

Výroční konference České meteorologické společnosti 2020

22. – 24. září 2020 (úterý až čtvrtek),

hotel Union v Lounech

https://hotel-union.cz/

 

 

Terminologická skupina

Počátkem roku 2019 byla zveřejněna nová verze elektronického meteorologického slovníku na stránce http://slovnik.cmes.cz/ . Následnou popularizací slovníku na nejrůznějších fórech se podařilo dosáhnout návštěvnosti několika set přístupů týdně.

Povětrnostní sloupy

Český hydrometeorologický ústav vydává novou knihu pod názvem „Povětrnostní sloupy”

Průvodce po objektech drobné architektury s meteorologickými přístroji

Předsilvestrovká vycházka ostravské pobočky ČMeS v roce 2019

Předsilvestrovská vycházka ostravské pobočky ČMeS dne 30. prosince 2019 v Loučkách u Oder, 16. ročník

V pondělí 30. prosince 2019 se uskutečnila tradiční, již šestnáctá, "vycházka" a předsilvestrovské setkání členů ostravské pobočky ČMeS, našich přátel a rodinných příslušníků.

 

 

 

900 let od první známe povodně (2018)

MCXVIII - 900 LET OD PRVNÍ ZNÁMÉ POVODNĚ NA VLTAVĚ

Povodeň na Vltavě z roku 1118 je nej starší spolehli­vě doložená povodeň na našem území. Zmínku o ní uvádí Kosmas v čtyřicáté čtvrté kapitole své Kroniky české v násle­dujícím latinském znění:

Rozhovor s M. Riederem (2018)

ROZHOVOR S MGR. MARKEM RIEDEREM ŘEDITELEM ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU

1. Jak se změnil Český hydrometeorologický ústav v obdo­bí, které jste trávil pracovně ve Výzkumném ústavu vodohospodářském?

SMD 2019

SVĚTOVÝ METEOROLOGICKÝ DEN JE V ROCE 2019 VĚNOVÁN TÉMATU „SLUNCE, ZEMĚ A POČASÍ ”

Slunce dodává Zemi ener­gii, která je zdrojem veškeré­ho života. Energii, která pohání počasí, oceánské proudy a kolo­běh vody. Slunce ovlivňuje nála­du a každodenní aktivity nás všech.... Je inspirací pro sklada­tele hudby, je tématem fotografií a dalších uměleckých prací.

SMD 2018

Rozhovor s V. Dvořákem (2017)

Rozhovor s ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu v letech 2011 až 2017

1. Pane řediteli, v letošním roce končí Vaše téměř sedmileté působení v čele ČHMÚ. Můžete se ohlédnout v čase a přiblížit našim čtenářům ty nejdůležitější události, které se v ČHMÚ od roku 2011 udály nebo na ČHMÚ působily zvenčí?

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS