You are here

Letečtí meteorologové

Letečtí meteorologové mají důvod k oslavám

Předně proto, že v tomto roce (2011) je tomu 100 roků, co vznikla první letecká meteorologická služba na světě. Stalo se tak v Německu na podnět zakladatele aerologie a tehdejšího ředitele Královské pruské aeronautické observatoře v Lindenbergu, Richarda Assmanna (1845–1918). Původním vzděláním lékař, kterého meteorologové znají především podle přenosného ventilovaného psychrometru, který zkonstruoval, předložil v roce 1910 císaři Vilémovi II. dopis, v němž navrhoval zřízení sítě pilotovacích a bouřkových hlásných míst a výstražné služby pro meteorologické zabezpečování vzducholodní dopravy. V té době již v Německu úspěšně fungovala společnost DELAG spojená s podnikem Ferdinanda hraběte Zeppelina (1838–1917), která provozovala nepravidelnou dopravu osob i pošty. Jejími největšími nepřáteli byla bouřková činnost (nosným plynem vzducholodí byl výbušný vodík) a silný nárazový vítr, jenž stěžoval či znemožňoval jak let, tak vzlet a přistání. Z toho důvodu byl Assmannův návrh s povděkem přijat a v roce 1911 letecká meteorologická služba zahájila činnost.

V tomto roce uplynulo 90 let od založení československé letecké povětrnostní služby. Vznikla v roce 1921 jako součást Státního ústavu meteorologického v Praze a byla financována z prostředků Ministerstva veřejných prací, které bylo nejvyšším úřadem pro civilní letectví ČSR. Bylo to brzy po zřízení meteorologického ústavu (prosinec 1919) i poté, co začala pravidelná civilní letecká doprava v Československu (podzim 1920). Francouzsko-rumunská vzduchoplavecká společnost provozující linku z Paříže přes Štrasburk do Prahy se opírala jen o zprávy francouzských a německých stanic a informace o počasí u nás jen víceméně improvizovala, protože čtyři povětrnostní stanice SÚM podávaly zprávy jen jednou denně, a to 7 hodin ráno. V dalších termínech pro letecké účely pozorovala počasí jen vojenská povětrnostní v Kbelích u Prahy. Netrvalo však ani 10 roků a čs. letecká meteorologie disponovala dostatečně hustou sítí stanic rozmístěných podél letových cest, která se skládala z civilních a vojenských míst i hlídek telegrafních úřadů. Byla dokonale zorganizována a vedena odborníky, mezi kterými vynikl hlavně Gustav Swoboda (1893–1956).

Před 60 lety, v roce 1951, se konal 1. kongres Světové meteorologické organizace a byla založena Komise pro leteckou meteorologii WMO (CAeM) jako jedna z 8 technických komisí. Jejími úkoly je zajišťovat rozvoj meteorologie pro letecké potřeby včetně výzkumu, prosazovat standardizaci v letecké meteorologii a být "styčnou důstojnicí" mezi Světovou meteorologickou organizací a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Navazuje na činnost předchozí Komise pro aplikaci v meteorologie v civilním letectví (CAMAN), která vznikla v roce 1920, když tehdejší nevládní Mezinárodní meteorologická organizace (IMO) si uvědomila úzkou vazbu mezi meteorologií a rychle se rozvíjejícím civilním letectvím a také nutnost meteorologického zabezpečování letů. Součinnost mezi meteorologickou a leteckou činností zajišťuje smlouva o spolupráci nazvaná "Working Arrangement", kterou WMO a ICAO uzavřely v lednu 1954.

Při příležitosti uvedených jubileí blahopřejeme panu RNDr. Bohumilu Techlovskému, vedoucímu Odboru letecké meteorologie ČHMÚ a všem jeho pracovníkům a přejeme jim další úspěchy v práci i soukromém životě.

Karel Krška, Věstník ČMeS 2011/1, červen 2011