You are here

Lipno 15. – 17. září 2014

Silná konvekce a předpověď extrémních jevů

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2014

Výroční seminář ČMeS se uskutečnil ve dnech 15.-17. září 2014 (pondělí–středa) v hotelu Fontána (http://www.hotel-fontana.cz) v Hrdoňově u Lipna na téma Silná konvekce a předpověď extrémních jevů. V letošním roce byl tento seminář uspořádán společně s Amatérskou meteorologickou společností (amatérskými „lovci bouřek“), což byl snad dobrý počin směrem k eventuálnímu jejímu přiblížení k ČMeS, které bylo již dříve diskutováno. Tomu právě bylo přizpůsobeno i téma, které zahrnovalo oblasti teorie, modelování, detekce a dokumentace silných konvektivních bouří a s nimi spjatých extrémních jevů, jejich velmi krátkodobých předpovědí, krátkodobou předpověď extrémních jevů a její uplatnění obecně, parametrizace konvekce a oblačných procesů, hodnocení výskytu extrémních jevů a odhady jejich budoucího vývoje. V těchto tématech skutečně našli uplatnění naši specialisté-profesionálové i  širší meteorologická obec zapojená v předpovědi, modelování i klimatologii, příspěvky z řad Amatérské meteorologické společnosti nakonec až na jednu výjimku byly cíleny do neformálních prezentací zajímavé dokumentace některých jevů a oblačnosti.

Uspořádání semináře se ujala českobudějovická pobočka ČHMÚ za iniciativní podpory dr. M. Starostové, které patří naše poděkování. V rámci semináře se uskutečnilo v úterý dopoledne i Valné shromáždění České meteorologické společnosti. Odborný program již tradičně probíhal ve třech blocích, tedy v pondělí odpoledne, v úterý a ve středu dopoledne, úterní odpoledne patřilo volitelné účasti na několika akcích. Zvláště návštěva hráze Lipenské přehrady spolu s elektrárnou byla výjimečným zážitkem, tedy především pro první skupinu. Ta za zaníceného výkladu místního pracovníka elektrárny, který nám byl současně i průvodcem, významně překročila rezervovanou dobu, jistě k velké nelibosti druhé skupiny, která na prohlídku teprve čekala. Ti šťastnější z první skupiny stačili ještě i zajet na zříceninu ….. a pak se v klidu vrátit na volitelnou večeři z grilu, kterou ti méně šťastní z druhé skupiny nakonec ale také stihli. Někteří dali přednost jiné místní atrakci, vycházce v korunách sromů.

Počtem přihlášených účastníků a příspěvků patří tento seminář k velmi úspěšným, vybrané téma skutečně zaujalo a dle ohlasů určitě uspokojilo jak specialisty-profesionály, tak i širší meteorologickou obec a snad i členy z řad amatérů z Amatérské meteorologické společnosti. Kromě toho se zúčastnilo  i několik nečlenů mimo čistě meteorologickou obec a dokonce po delší době i několik slovenských kolegů, takže naše akce byla tak trochu i mezinárodní. Účastníků bylo i s členy AMS přes sto, referátů 26. Pro vaši informaci přikládáme v Příloze seznam příspěvků, jejichž abstrakty byly publikovány ve sborníku z akce, který byl účastníkům distribuován na místě. Spolu s tímto Věstníkem účastníci navíc dostanou tradičně i CD s jednotlivými prezentacemi, které byly dány k dispozici, a fotografickou dokumentací ze semináře, za což děkujeme paní Stehlíkové, paní Šuvarinové i ČHMÚ jako jednomu z partnerů organizace našich seminářů.

            

Seznam příspěvků na semináři ČMeS, Lipno, 15.-17. září 2014

Pozorování a analýzy

 • Martina Francová (ČHMÚ), Jan Drahokoupil (AMS): Spolupráce ČHMÚ a AMS
 • Miloslav Müller, Marek Kašpar (ÚFA AV ČR): Porovnání světového a českého extrémního hodinového úhrnu srážek
 • Gražyna Knozová (ČHMÚ, pobočka Brno): Výskyt přívalových dešťů a krupobití na jižní Moravě (2003-2013)
 • Miloslava Starostová, Eva Kalná (ČHMÚ, pobočka České Budějovice): Krupobití v jižních Čechách
 • Tomáš Púčik (SHMÚ): Výskumné aktivity ESSL (European Severe Storms Laboratory)
 • Radek Tomšů (ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem): Evropská databáze nebezpečných meteorologických jevů
 • Miroslav Šinger (SHMÚ): Supercely na Slovensku
 • Marie Doleželová (ČHMÚ, pobočka Brno): Analýza bouřkového režimu v urbánní oblasti na příkladu města Brna
 • Roman Volný (ČHMÚ, pobočka Ostrava): Tornádo F2 v Krnově - 18.6.2013
 • Lukáš Pop (ÚFA AV ČR): Nový algoritmus rozlišení konvektivních a nekonvektivních událostí s extrémními rychlostmi větru, index lokálnosti
 • Martin Setvák (ČHMÚ), Jan Bednář (KMOP MFF UK): Airglow a konvektivní bouře
 • Pavel Jůza (ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem): Vliv bouřek a extrémních jevů na železniční dopravu
 • Pavel Lipina, Jaroslav Chalupa, Vladimír Ondruch (ČHMÚ, pobočka Ostrava): 60 let pozorování profesionální meteorologické stanice Lysá hora
 • JAN SULAN : Využití leteckých měření AMDAR v provozu předpovědní služby ČHMÚ

Možnosti velmi krátkodobé předpovědi

 • Jindřich Šťástka, Michaela Radová (ČHMÚ): Nowcastingový SAF - produkty využívané pro předpověď iniciace konvekce
 • Michaela Radová, Jindřich Šťástka (ČHMÚ): Předpověď iniciace konvekce na základě družicových dat
 • Martin Setvák (ČHMÚ): 2,5-minutový rapid scan s družicemi MSG
 • Michaela Valachová (ČHMÚ, KMOP MFF UK): Blesková aktivita konvektivních bouří
 • David Šaur (UTB, Zlín): Měření a předpověď srážek prostřednictvím mobilního meteorologického radiolokátoru MMR50

Modelování a předpověď

 • Daniela Řezáčová, Petr Zacharov (ÚFA AV ČR), Radmila Brožková (ČHMÚ): Verifikace předpovědi konvektivních srážek modelu Aladin
 • Vojtěch Bližňák, Petr Zacharov, Petr Pešice, Zbyněk Sokol (ÚFA AV ČR): Verifikace polí konvektivní oblačnosti simulovaných NWP modelem COSMO s naměřenými daty z meteorologické družice MSG
 • Petr Zacharov, Daniela Řezáčová (ÚFA AV ČR): COSMO-CZ-EPS
 • Marek Kašpar (ÚFA AV ČR): Meteorologické podmínky a zpětná předpověď silné konvekce 12. 7. 1984 (tzv. mnichovské krupobití)
 • Jiří Hostýnek, Karel Sklenář (ČHMÚ, pobočka Plzeň): Srovnání modelových polí proudění se zaměřením na konvekci při významných srážkových situacích v oblasti Šumavy
 • Tomáš Halenka, Michal Belda, Jan Karlický (KMOP MFF UK): Umějí regionální klimatické modely postihnout extrémní srážky a konvekci?
 • František Šopko (ČHMÚ): Předpovědi silné konvekce a vydávání výstrah v ČHMÚ

                Tomáš Halenka, Věstník ČMeS 2014/2, prosinec 2014