You are here

František Augustin

FRANTIŠEK AUGUSTIN, PRVNÍ PROFESOR METEOROLOGIE NA PRAŽSKÉ UNIVERZITĚ

ke 100. výročí úmrtí

Motto: "Kulturní význam a hospodářská pokročilost Čech žádají zařízení ústavu meteorologického, který by se pracemi svými řadil důstojně k čelným ústavům jiných zemí".

                                                                                                                                                 František Augustin, 1885

Článek z časopisu Meteorologické Zprávy, ročník 61, číslo 6 z roku 2008

autor příspěvku: Vilibald Kakos (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.)

 

František Augustin, the first professor of meteorology at the Prague University (the 100th anniversary of his death. ...

 

1. Úvod

...

 

2. Stručný životopis

...

 

3. Vysokoškolský učitel a vědec

...

 

3.1 Meteorolog

...

 

3.2 Hydrometeorolog

...

 

4. Popularizace a organizátorská činnost

...

 

5. Závěr

...

 

Literatura

a) Výber publikací F. Augustina

...

 

b) Ostatní publikace

...

 

Poznámka

Autor tohoto příspěvku děkuje recenzentovi RNDr. Karlu Krškovi, CSc., za cenné rady a připomínky.

Lektor (Reviewer) RNDr. K. Krška, CSc.