You are here

Osobnosti české meteorologie

Česká meteorologická společnost se zabývá širokým spektrem meteorologických aktivit. Její webové stránky přináší informace z práce poboček společnosti, informace o plánovaných a uskutečněných přednášek a akcí, zastřešuje práci na meteorologickém slovníku, přináší informace pro členy společnosti, zájemce o meteorologii nebo pro mládež.

Nedílnou součástí náplně práce společnosti je také informovat o významných osobnostech české, někdy i světové meteorologii, které měly zásadní vliv na rozvoj meteorologie, klimatologie, čistoty ovzduší nebo hydrologie.

Postupně zde uvedeme zpravidla již publikované informace o významných osobnostech, mimořádných počinech v této oblasti. Uvedeme rovněž medailonky čestných členů společnosti.

Znalost historie je základem pro rozvoj současného bádání a pochopení mnoha souvislostí. Věříme, že přinášené informace budou pro čtenáře zajímavé a inspirující.

Používané zkratky v textech:

  • MZ .. odborný meteorologický časopis Meteorologické Zprávy
  • Věstník ČMeS .. Věstník České meteorologické společnosti (zpravidla vychází 2x ročně pro členy ČMeS)