You are here

Aktuální a připravované události

Česká meteorologická společnost pobočka Ostrava a Český hydrometeorologický ústav pobočka Ostrava

P O Z V Á N K A

Dovolujeme si Vás pozvat na „podzimní“ cyklus přednášek, které se jako obvykle budou konat v zasedací místnosti pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě, K Myslivně 3/2182, Ostrava-Poruba (http://www.cmes.cz/cs/node/6).

Za organizátory Vás srdečně zve Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava a předseda ostravské pobočky ČMeS

 

15. 11. 2021   Bc. David Tichopád (Amatérská meteorologická Společnost, Meteo Beskydy):

„Blesky. Elektrické jevy v atmosféře“

Začátek přednášky v 13:30 hod.,

 

22. 11. 2021   Ing. Radomír Štěrba (ČIŽP Ostrava):

„Stanovování závazných podmínek provozu zdrojů znečišťování ovzduší a jejich kontrola v České republice“

Začátek přednášky v 13:30 hod.,

 

29. 11. 2021   Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D. (vedoucí oddělení ochrany jakosti vod Výzkumný ústav vodohospodářský, TGM, v.v.i., pobočka Ostrava):

„Časoprostorová dynamika vnosu organických látek do vodárenské nádrže Švihov s využitím nových vzorkovacích technik“

Začátek přednášky v 13:30 hod.,

-pl- 15.10.2021