You are here

Světový meteorologický den 2022

Letošního téma Světového meteorologického dne:

Výkonná rada WMO vybrala pro rok 2022 k připomenutí Světového meteorologického dne téma: Včasné varování a včasná akce. Hydrometeorologické a klimatické informace pro snížení rizika katastrof. 

Světová meteorologická organizace si každoročně 23. března připomíná, že dne 23. března 1950 vstoupila v platnost Úmluva o založení Světové meteorologické organizace (WMO).

více informací přineseme později