You are here

SMD 2021

Světový meteorologický den je v roce 2021 věnován tématu „Oceán: naše klima a počasí“

Světový meteorologický den v roce 2021 je věnován tématu “Oceán, naše klima a počasí”. Připomíná se jím pozornost, kterou WMO věnuje vazbám mezi oceánem, klimatem a počasím v rámci systémových procesů Země.
Naše měnící se klima otepluje oceán, což má zásadní vliv na naše počasí. Z výroční zprávy WMO o stavu globálního klimatu vyplývá, že rok 2020 byl podle záznamů jedním ze tří nejteplejších, a to navzdory ochlazení La Niña v Tichém oceánu. Uplynulé desetiletí 2011–2020 bylo v záznamech vůbec nejteplejší.
Teplota oceánů je rekordní, okyselování oceánů pokračuje. Mořský led taje. Tempo stoupání mořské hladiny se zrychlilo. V uplynulém roce jsme byli svědky dlouhotrvajícího sucha, které prodloužilo období požárů po celém světě. Například ničivé požáry v Austrálii byly spojovány s teplotami oceánu, které měly vliv na sušší sezónní charakter klimatu.
Teplota oceánů přispěla k rekordní sezóně hurikánů v Atlantiku a neobvykle intenzivním tropickým cyklonům v Indickém a jižním Tichém oceánu. Škody způsobené bouřkovými přívaly v těchto oblastech ukázaly sílu oceánu a jeho ničivý dopad na pobřežní komunity. Netropické oceánské bouře nadále způsobovaly spoušť na palubách lodí vedoucí k dalším ztrátám na životech a nákladu na moři.
V roce 2020 patřilo minimum rozlohy mořského ledu v Arktidě podle časových záznamů k nejnižším hodnotám. Polární komunity byly vystaveny abnormálním pobřežním záplavám a ohrožení mořským ledem v důsledku tání ledu. Vzhledem k těmto skutečnostem má společenství Světové meteorologické organizace velký zájem na podpoře výzkumu, pozorování, předpovědí a služeb pro oceán stejně jako pro atmosféru, pevninu a kryosféru.
Velké mezery v údajích o oceánu omezují naši schopnost přesně předpovídat počasí v prodlouženém časovém měřítku, a tím spíše pro dílčí až sezonní období. Konference WMO o datech v listopadu 2020 připustila velké mezery v datech, zejména oceánských. Zdůraznila potřebu volného a otevřeného přístupu k údajům o systémových procesech Země, aby se maximalizoval celkový ekonomický dopad využití těchto údajů.
WMO navázala řadu partnerství, mimo jiné s Mezivládní oceánografickou komisí UNESCO, s cílem lépe porozumět, pozorovat a předpovídat vývoj oceánu jako součásti našeho zemského systému.

Vzhledem k tomu, že více než 40 % světové populace žije ve vzdálenosti do 100 km od pobřeží, je naléhavě nutné zajistit bezpečnost komunit před dopady příbřežních rizik. WMO a její členové pracují na podpoře správy a odolnosti pobřežních oblastí a posilují systémy včasného varování před vícenásobnými riziky.
Téměř 90 % světového obchodu se uskutečňuje přes moře a je vystaveno nebezpečí extrémního mořského počasí. WMO spolupracuje s Mezinárodní námořní organizací a Mezinárodní hydrografickou organizací na poskytování standardizovaných informací, předpovědí a výstrah, aby byla zajištěna bezpečnost životů a majetku na moři.
Nadcházející desetiletí bude rozhodující pro řešení postupů, jak se přizpůsobit dopadům změny klimatu a zmírnit je. WMO v tomto úsilí pomáhá jako určený nominující na cenu Earth Shot Prize (2021 až 2030), která hledá řešení naléhavých environmentálních výzev, včetně oceánů a klimatu.
Letošní rok je pro WMO důležitý také z důvodu zahájení Dekády oceánské vědy pro udržitelný rozvoj Organizace spojených národů (2021–2030). WMO je odhodlána přispět velkou částí své práce, která je nedílnou součástí cílů Dekády v oblastech „bezpečný oceán“, „předvídatelný oceán“ a „transparentní oceán“. Společně s partnery se WMO snaží rozšířit vědu o zemském systému na služby.
Abychom porozuměli našemu počasí a klimatu, musíme porozumět našemu oceánu. Budeme o to i nadále usilovat, abychom chránili zranitelné komunity a podpořili Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof, Cíle udržitelného rozvoje OSN, Pařížskou dohodu o změně klimatu a Akční plán SAMOA.
WMO vede v nadcházejícím roce několik důležitých globálních iniciativ, které se budou zabývat prioritami našich členů:
1. Důležitost posílení globální základní pozorovací sítě a zavedení inovativního finančního nástroje SOFF k zajištění systematického pozorování počasí a klimatu, zejména pro nejméně rozvinuté země a malé ostrovní rozvojové země.
2. Vytváříme koalici pro vodu a klima s cílem urychlit opatření v rámci 6. cíle udržitelného rozvoje OSN, který se týká vody.
3. A za třetí bychom rádi zajistili posílení systému včasného varování před vícenásobnými riziky a systému služeb ve všech našich členských zemích.
Přeji vám všem šťastný Světový meteorologický den.
 

Petteri Taalas, generální tajemník Světová meteorologická organizace, MZ 2021/3