You are here

Jizerka 2022

Meteorologická konference Jizerka 2022 – 1. oznámení

Český hydrometeorologický ústav a Česká meteorologická společnost pořádají meteorologickou konferenci, která se uskuteční na Jizerce v Jizerských horách v termínu 17. – 19. května 2022 s podtitulem: Meteorologie a klimatologie středních a vyšších poloh Česka i střední Evropy.

V pořadí již třetí „horská“ konference, jež bude převážně věnována prezentaci a řešení provozních problémů meteorologie, klimatologie, hydrologie a kvality ovzduší zejména ve středních a vyšších polohách, kde je měření, zpracování dat a jejich interpretace, včetně předpovědi počasí náročnější než v nižších polohách.

Místo konání konference bylo záměrně zvoleno na Jizerce, která je meteorologicky velmi pozoruhodnou lokalitou, stejně jako celé Jizerské hory, pro svou mimořádnou historii a současnost meteorologických a hydrologických měření. Konference volně navazuje na předešlé akce konané na Lysé hoře a na Kvildě.

 

Bloky konference (a očekávané příspěvky):

I.  Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti

II.  Jizerské hory – historie, současnost a budoucnost.

III.  Meteorologická a jiná měření v Jizerských horách (včera, dnes a zítra)

IV.  Problematika měření na horách – horské stanice v Česku a okolních státech

V.  Meteorologické přístroje a technika na horách, metodika měření, automatické či manuální měření, nebezpečné meteorologické jevy

VI.  Klimatologická zpracování a charakteristiky území na horách

VII.  Problematika předpovědi počasí zejména ve středních a vyšších oblastech

VIII.  Klimatická změna a adaptační opatření ve středních a vyšších nadmořských výškách

IX.  Hydrologie Jizerských hor

X.  Kvalita ovzduší v Jizerských horách (historie a současnost)

XI.  Exkurze na nejen meteorologicky zajímavé lokality Jizerských hor

XII.  Zakončení a vyhodnocení konference, společné foto účastníků

 

Organizační pokyny a informace:

Závazná přihláška, organizační pokyny, nabídka ubytování, cena stravy a požadavky na prezentace a formální úpravu příspěvku do sborníku budou zaslány a k dispozici do 15. ledna 2022

Předběžně: Závazné přihlášky na konferenci a přihlášení příspěvku do 28. února 2022

Prezentace příspěvku na konferenci v délce max. 10 minut + 5 minuty diskuze

Na konferenci obdrží přihlášení účastníci Sborník příspěvků. Z tohoto důvodu žádáme všechny přednášející o zaslání textu příspěvku ve formě krátkého článku/sdělení ve Wordu (ve formátu *docx) do 15. března 2022. Předpokládaný rozsah textu max. čtyři strany formátu A4, včetně všech tabulek, grafických příloh, fotografií apod.

Konference bude mít neformální charakter, předpokládá se tedy výhradně neformální oblečení pro účastníky i pro přednášející.

Předpokládané vložné na konferenci 800,- Kč.

Kapacita ubytování na Jizerce je dostatečná (více než 100 míst).

 

Organizační výbor konference: Jan Jirák, Pavel Lipina, Jan Procházka, Dáša Richterová, Václav Vajskebr a Vladimíra Volná.