You are here

Přednášky 2020

Přednášky ostravské pobočky ČMeS v roce 2020:

20. 1. 2020  Ing. Lucie Hellebrandová (Zdravotní ústav Ostrava):

„Jak se měří kvalita vnitřního ovzduší“

9. 3. 2020  Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. (Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava):

„Energetické využití odpadů – současný stav v ČR a zemích EU“

15. 6. 2020  RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (ČHMÚ P/Ostrava, Nový Malín):

Možnosti hodnocení meteorologických podmínek rozptylu na Ostravsku

15. 6. 2020  Výroční (volební) schůze ostravské pobočky ČMeS