You are here

Historická skupina

Vážené kolegyně a kolegové,

u příležitosti 60. výročí založení naší společnosti, které si připomínáme právě v těchto dnech (17. prosince 1958 se konalo ustavující valné shromáždění) bych vás chtěl požádat a vyzvat ke spolupráci při obnově činnosti historické komise společnosti. Rád bych, abychom společným úsilím navázali na historické aktivity našich předchůdců.

Historickou skupinu založil, nebo inicioval její založení, v roce 1960 dr. E. Veselý a až do roku 1975 byla hlavní náplní této skupiny snaha o vytvoření meteorologického muzea. Přes některé počáteční úspěchy se vytvořit toto muzeum nepodařilo a komise se roce 1975, alespoň podle informací z Informačních věstníků Společnosti, začala orientovat na zpracování Dějin československé meteorologie. Na tomto poli byla komise a její členové už mnohem úspěšnější a jejich aktivity vedly k vydání několika významným publikací a velkého množství odborných či popularizačních článků s touto tématikou.

Největší podíl na znovuobjevování meteorologické historie měli a mají zejména pánové RNDr. K. Krška, doc. F. Šamaj, RNDr. J. Munzar, RNDr. V. Kakos, R. Kolomý a řada dalších, na jejichž práci bychom měli navázat, aby nebyla zapomenuta historie jednotlivých meteorologických institucí, pracovišť, škol, popř. meteorologických aktivit jednotlivců či zájmových skupin.

V příštím roce si připomeneme např. výročí 100 let založení Státního ústavu meteorologického nebo 55 let od založení Ústavu fyziky atmosféry AV. V neposlední řadě bude rok 2019 rokem mnoha životních jubileí řady významných kolegů meteorologů, kteří by si jistě zasloužili připomenutí své odborné činnosti, životní a profesní dráhy formou medailonků, či osobních vzpomínek.

Pojďme společně pokračovat v těchto aktivitách. Zájemci o tuto nelehkou, pracnou a časově náročnou činnost mě prosím kontaktujte na adrese pavel.lipina@chmi.cz abychom se domluvili, kam a jak se naše činnost bude směřovat.

Pavel Lipina, 18. 11. 2018