You are here

Meteorologická konference Šumava 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorologie a klimatologie středních a vyšších poloh Česka i střední Evropy

Konference bude převážně věnována prezentaci a řešení provozních problémů meteorologie, klimatologie, hydrologie a kvality ovzduší zejména ve středních a vyšších polohách Česka, kde je měření, zpracování dat, předpovědi počasí a jejich interpretace nejtěžší

 

Předběžný program konference

Úterý 14. května 2019 11.00 – 13.00 Registrace účastníků konference v Obecním sále na Kvildě

Úterý 14. května 2019 ve 13.00 začátek konference

I. Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů, organizační záležitosti

II. Šumava – historie, současnost a budoucnost

13.15     Václav Vostradovský: Kvilda – nejvýše položená obec Česka

13.30     Pavel Hubený: Národní park Šumava v době změny klimatu

13.45     Dana Zývalová: Informační středisko Kvilda a příroda na Šumavě

14.00     Ivana Bufková: Rozdílné mezoklimatické podmínky vrcholových a údolních partií Šumavy

14.15     Eva Zelenková: 10 let měření na sezónních stanicích v NP Šumava

14.30     Michal Janďura: Horská služba ČR – oblast Šumava

14.45     Marek Matoušek, Ivo Rolčík, Antonín Vojvodík, Jan Procházka: SUMAVA.EU – kdo jsme

15.00     Vladislav Hošek: Šumava čarovná

15.15     Jiří Jiroušek: Nebeske.cz nad Šumavou

15.30–16.00       Přestávka, občerstvení

III. Meteorologická měření na Šumavě (včera, dnes a zítra)

16.00     Jiří Hostýnek: Monitoring a hodnocení vichřic na Šumavě

16.15     Miloslava Starostová: Klimatologie a automatické měření sněhu

16.30    Antonín Vojvodík, Josef Jindra a Jan Procházka: Shrnutí poznatků z mrazových lokalit Šumavy – Perla a Rokytská

16.45     Jan Procházka, Ivo Rolčík, Antonín Vojvodík, Miroslav Tesař, Pavel Lipina: Automatické meteorologické stanice v nejvyšších polohách Šumavy, problematika jejich provozu a hodnocení měřených dat

17.00     Jan Procházka: Březník – srdce Šumavy i z pohledu meteorologie

17.15     Daniel Maňhal: Extrémní denní amplitudy teploty vzduchuna Šumavě v zimním období

IV. Problematika měření na horách – horské stanice u nás i ve střední Evropě

17.30     Jan Bednařík: MS Churáňov – stručná charakteristika

17.45     Milan Čermák, Otakar Šlofar, Stanislav Ondruch, Radek Křenek: Problematika měření a pozorování na Lysé hoře

18.00     Pavel Lipina, Miroslav Řepka, Jakub Flám: Měření teploty vzduchu v Beskydech

18.15     Roman Juras: Hydrologický výzkum v horských oblastech na Katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování

18.30    (nebo po skončení bloku prezentací): promítání staršího videa o počasí s Dr. Koubkem z archivu ČT (komentář Taťána Míková, délka ca 25 minut)

19.00     (nebo po skončení promítání) společné setkání účastníků konference v Obecním sále na Kvildě

Středa 15. května 2019

V. Meteorologické stanice, přístroje a technika na horách, metodika měření, automatické či manuální měření, nebezpečné meteorologické jevy

8.30       Libor Černikovský: Profesionálové a amatéři

8.45       Václav Vajskebr: Novinky a rozvoj automatických sněhoměrných stanic v ČHMÚ: porovnání měření a vyhodnocení spolehlivosti měření v horských oblastech

9.00       Šimon Bercha: Měření sněhové pokrývky na Šumavě – aktuální stav staniční sítě ČHMÚ

9.15       Michal Jeníček, Štěpán Peňáz: Využití automatického měření výšky sněhu a SWE ke zpřesnění úhrnu zimních srážek

9.30       Ladislav Markovič, Jozef Pecho, Pavel Faško: Historické horské zrážkomerné stanice na území Slovenska s významnou polohou a historickou hodnotou

9.45       Petr Zacharov, Vojtěch Bližňák, Petr Pešice: Vertikální profiler oblačnosti na Milešovce

10.00     Franciszek Szumiejko, Andrzej Dancewicz, Kamila Głowinkowska, Marcin Wdowikowski: Problematyka pomiarów pokrywy śnieżnej w obszarach górskich znajdujących się w osłonie hydrologicznej Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu

10.15     Radim Tolasz, Adam Valík: Klima pohoří v Česku – návrh struktury a obsahu

10.30     Radim Tolasz, Pavel Lipina: Změna tvorby klimatologického záznamu u automaticky měřených meteorologických prvků

10.45–11.15       Přestávka, občerstvení

VI. Problematika předpovědi počasí zejména ve středních a vyšších oblastech

11.15     Taťána Míková: Vývoj předpovědi počasí v Československé a České televizi a význam předpovědí počasí na horách pro veřejnost

11.45     Martin Novák, Martin Hynčica: Bioklimatologie a biometeorologie horských oblastí – výzva pro příští roky

12.00     Pavel Jůza: Některé poznatky o předpovědi počasí pro horské oblasti

12.15     Róbert Kvak:  Predpoveď výskytu konvektívnych búrok nad horskými oblasťami na príklade Západných Karpát

Středa 15. května 2019 od 14.00 exkurze

Čtvrtek 16. května 2019

VII. Metodiky měření a klimatologická zpracování a charakteristiky území na horách

8.30       Jakub Palenčár, Peter Pavlásek, Jan Rybář, Ivan Fiťka, Alexandra Javorská: Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii

8.45       Jan Rybář, Ivan Fiťka, Alexandra Javorská, Stanislav Ďuriš, Jakub Palenčár: Od metrologie k meteorologii

9.00       Ivan Fiťka, Jan Rybář, Jakub Palenčár, Matej Šimovec, Juraj Slovák: Problematika atmosfériského tlaku vzduchu

9.15       Luboš Němec: Pokus o mapu Šumavy TMI

9.30       Alena Kamínková, Veronika Šustková, Pavel Lipina, Miroslav Řepka: Sněhová pokrývka na Lysé hoře v zimní sezóně 1910–1911

9.45       Jozef Pecho, Ladislav Markovič, Pavel Faško, Oliver Bochníček, Peter Kajaba, Maroš Turňa: Klimatológia charakteristík snehovej pokrývky v horských oblastiach severného a severozápadného Slovenska v zime 2018/2019

10.00     Ondřej Hotový, Michal Jeníček: Dopady disturbance lesa na energetickou bilanci sněhové pokrývky se zaměřením na krátkovlnnou a dlouhovlnnou radiaci

10.15     Katarína Mikulová, Pavel Šťastný, Elwira Żmudzka: Charakteristiky teploty vzduchu v oblasti Tatier za obdobie 1991–2010

10.30–11.00       Přestávka, občerstvení

VIII. Hydrologie a kvalita ovzduší na Šumavě nebo v jiných pohořích

11.00     Miroslav Tesař, Miroslav Šír, Jan Procházka: Hydrologický a hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v CHKO a NP Šumava

11.15     Petr Šercl, Martin Pecha: Hydrologické sucho a významné srážkoodtokové události v období 2015–2018

11.30     Libor Elleder, Tomáš Vlasák, Jolana Šírová: Západní Šumava, její typické povodně a jejich příčiny

11.45     Lukáš Vlček, Václav Šípek: Využití meteorologických dat v hydrologickém modelování na příkladu malého povodí horní Vydry

12.00     Vladimíra Volná, Marek Hladík: Kvalita ovzduší na Šumavě a jiných horských lokalitách

12.15     zakončení konference

předběžný program konference k 13. květnu 2019

 

Organizační pokyny a informace:

Závazná přihláška, předběžné organizační pokyny, nabídka ubytování, cena stravy, exkurze a požadavky na formální úpravu příspěvku jsou přílohou této pozvánky nebo na http://www.cmes.cz/cs/node/457.

Závaznou přihlášku od Vás očekáváme do 28. února 2019 a vložné na konferenci je 700,- Kč. Pokyny k platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Příspěvek na konferenci je akceptován v délce maximálně 15 minut. K dispozici bude notebook s projektorem a PowerPoint.

Na konferenci obdrží účastníci Sborník přednesených příspěvků. Z tohoto důvodu žádáme všechny přednášející o zaslání textu příspěvku ve formátu *.doc do 15. března 2019. Předpokládaný rozsah textu nejvýše čtyři strany formátu A4, včetně všech grafických příloh, tabulek a fotografií (obrázky a tabulky v samostatných souborech mimo text). Vzorový text příspěvku je uveden na webové stránce konference.

Předpokládaný začátek konference bude v úterý 14. května 2019 ve 13 hodin. Podrobný časový harmonogram a přehled přihlášených příspěvků bude k dispozici do 30. dubna 2019 na webové stránce konference.

Konference bude mít neformální charakter, předpokládá se tedy výhradně neformální oblečení pro účastníky i pro přednášející. Pro organizovanou nebo individuální exkurzi nezapomeňte na vhodnou obuv.

Kapacita ubytování je dohodnuta na více než 100 míst za ceny do 500,- Kč/1 noc + téměř neomezená nabídka ve vyšších cenových relacích na Kvildě. Zájemce o ubytování ve vyšším standardu žádáme, aby si ubytování objednali sami z bohaté nabídky penzionů a hotelů podle vlastních požadavků na kvalitu a úroveň poskytovaných služeb.

 

Nabídka levného ubytování:

  1. Aparthotel Teddy na Kvildě: cena za osobu a noc 350,- Kč za noc + místní poplatky
  2. Chata U Krále Šumavy: cena za osobu a noc 500,- Kč + místní poplatky, ubytování a plná penze: 900,-Kč

V pozvánce prosím uveďte priority Vašeho ubytování podle čísla ze seznamu, popř. uveďte, že si ubytování zajistíte individuálně. Ubytování z výše uvedené nabídky, pokud si vyberete, Vám bude rezervováno. V případě zájmu zašleme přihlášeným kompletní seznam ubytovacích zařízení na Kvildě. Platbu za ubytování si zajišťují účastníci samostatně.

Podle pořadí přihlášek a naplnění jednotlivých kapacit budete do 30. dubna 2019 informování o přiděleném ubytování.

 

Nabídka stravování:

Ubytování, mimo Chaty u Krále Šumavy, je bez stravy. Předběžně máme pro zájemce dohodnuto zajištění stravy na Chatě u Krále Šumavy v cenách: snídaně 100,- Kč, oběd 120,- Kč, večeře 180,- Kč.

V přihlášce prosím předběžně označte požadavek na stravu v jednotlivých dnech konference ve struktuře (datum/snídaně/oběd/večeře) abychom mohli dohodnout s poskytovatelem stravy předpokládaný počet zájemců. O způsobu stravování a jídelníčku Vás budeme informovat do 30. dubna 2019.

V úterý večer 14. května bychom rádi uspořádali v Obecním sále společný večer účastníků konference a večeře by byla podávána formou rautu. Jste srdečně zváni.

Účastníkům konference bude o hlavních jednacích přestávkách k dispozici občerstvení obdobně jako na jiných akcích pořádaných ČHMÚ a ČMeS (voda, káva, koláč).

 

Exkurze:

Podle aktuálního počasí v době konání konference, předběžně ve středu 15. května odpoledne, plánuje několik exkurzí na meteorologicky zajímavé lokality Šumavy:

Poledník Jednou z plánovaných aktivit je autobusová návštěva na vrchol Poledníku.

Poledník byl vybrán vzhledem k tématu a místu konference, je tam expozice vztahující se k Šumavě, jedinečná vyhlídka na Šumavu z rozhledny, účelová meteorologická stanice a v neposlední řadě i top kamera SUMAVA.EU a měření sněhu. K Poledníku coby k meteorologické stanici bude příspěvek M. Tesaře a spol. Předpokládáme výklad pracovníka Správy NP k managementu území NP, zonaci, větrným a kůrovcovým kalamitám apod. K Poledníku coby rozhledně a expozici zde: http://www.npsumava.cz/cz/1412/424/clanek/vyhlidkova-vez-polednik/
V případě nepříznivého počasí bude exkurze uskutečněna na Březník.

Kvilda Paní Dana Zývalová, pracovnice Informačního střediska NP na Kvildě Vás provede po zajímavostech Kvildy a nejbližšího okolí (výklad v trvání 2 až 3 hodiny)

Ptačí potok Exkurzí provede Michal Jeníček (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie). Kromě klasických meteo a hydro měření zde máme i měření výšky sněhu, krátkovlnné a dlouhovlnné radiace ve zdravém a poškozeném lese (bude o tom druhý z našich příspěvků) a také měření SWE pomocí Snowpack Analyzer. Autem pro 7 účastníků nebo pěšky z Modravy (je to 4,5 km). Alternativně se lze podívat i na naší stanici na Modravě (meteo a hydro měření).

Churáňov Prohlídka profesionální meteorologické stanice Churáňov s výkladem pozorovatele.

 

Těšíme se na Vaši účast

Za organizační výbor konference zve Miloslava Starostová, Eva Plášilová, Antonín Vojvodík, Jan Procházka a Pavel Lipina