You are here

Den Země

 

TISKOVÁ ZPRÁVA – 21. dubna 2017

 

Společné prohlášení o globálním klimatu

vydané ke Dni Země

 

Mezinárodní seskupení 33 meteorologických a klimatických společností a institucí u příležitosti Dne Země, který si připomínáme 22. dubna (http://www.earthday.org/) a který je letos zaměřen na environmentální a klimatickou gramotnost, vydalo Společné prohlášení o globálním klimatu.

Prohlášení připomíná velkou převahu vědeckých důkazů, že se naše planeta ohřívá, a to především v důsledku emisí skleníkových plynů z lidských činností a vyzývá k okamžité, udržitelné, globální společné akci založené na těchto důkazech tak, abychom se vyhnuli nejvážnějším důsledkům klimatické změny.

Vlády jsou nabádány zcela a naléhavě implementovat závazky, které učinily v Paříži v roce 2015, aby zajistily, že se nárůst globální teploty udrží výrazně pod hranicí 2°C nad hodnotou pre-industriálního období, a aby se snažily nárůst teploty omezit hranicí 1,5°C a aby srovnaly bilanci emisí skleníkových plynů na nulu v druhé polovině tohoto století..

Prohlášení poukazuje na významnou úlohu meteorologických a klimatických služeb při vývoji účinných nástrojů a systémů na podporu politických rozhodnutí, stejně jako důležitost součinnosti a spolupráce napříč státy, hospodářskými sektory I společností jako celku, Důraz je rovněž kladen na rozvoj vědy, vzdělání, výzkumu a inovací..

 

Úplné znění je k dispozici na adrese www.cmes.cz/global-climate-statement a v příloze.

Originální text na stránkách RMetS viz www.rmets.org/global-climate-statement

 

Úplný seznam připojených organizací:

 1. American Meteorological Society
 2. Associacao Portuguesa de Meteorologia e Geofisica
 3. Associació Catalana de Meteorologia
 4. Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia
 5. Aviometeorological Club of Bulgaria
 6. Canadian Meteorological and Oceanographic Society
 7. Centro Argentino de Meteorólogos
 8. Climate Change Services - Copernicus
 9. Czech Meteorological Society
 10. Dansk Meteorologisk Selskab
 11. Deutsche Meteorologische Gesellschaft
 12. Deutsches Klima-Konsortium
 13. Dutch Meteorological Society
 14. East Africa Meteorological Society
 15. Ethiopian Meteorological Society
 16. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
 17. European Meteorological Society
 18. Innovative Solutions for Instrumentation and Science
 19. International Association of Broadcast Meteorologists
 20. International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences
 21. International Forum of Meteorological Societies
 22. Irish Meteorological Society
 23. Italian Society for Climate Sciences
 24. Magyar Meteorológiai Társaság
 25. Météo et Climat
 26. Meteorological Society of New Zealand
 27. Royal Meteorological Society
 28. Selex ES GmbH, a Leonardo company
 29. Servei Meteorològic de Catalunya
 30. Slovensko Meteorološko Društvo
 31. Società Meteorologica Italiana
 32. Svenska Meteorologiska Sällskapet
 33. Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia