You are here

MOBILNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ STANICE OBLAK

MOBILNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ STANICE OBLAK

Mobilní prostředek hydrometeorologické služby AČR pro 21. století

Zadávání vývoje a výroby nové mobilní hydrometeorologická stanice Sekcí bojové přípravy GŠ v roce 1998 si kladlo za cíl překlenout mezeru mezi v minulosti v armádě používanou pojízdnou Leteckou povětrnostní stanicí LPS-65 a vyvinout a zavést do praxe komplexní automatizovaný samohybný prostředek hydrometeorologické služby (HMS) AČR srovnatelný se zahraničními prostředky zemí NATO. Výrobcem stanice OBLAK byl v letech 1998-1999 Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově a po podnikových a vojskových zkouškách se stalo v roce 2000 jejím uživatelem Povětrnostní ústředí AČR se sídlem v Praze-Ruzyni.

Mobilní hydrometeorologická stanice OBLAK je určena k provádění a podpoře hydrometeorologického zabezpečení druhů vojsk a služeb AČR a dále procesů řízení a velení AČR. Úkolem je provádět měření a pozorování hydrometeorologických prvků a jevů, jejich zpracování a distribuci na jednotlivé stupně velení a na centrální pracoviště HMS AČR. Stanice zároveň slouží k shromažďování nezbytných podkladových materiálů a dat pro hydrometeorologické zabezpečení daného operačního uskupení jednotek a štábů AČR, leteckých jednotek operujících z polních letišť včetně součinnostní spolupráce s armádami členských zemí NATO. Za určitých podmínek informačně zabezpečuje orgány státní správy (zřizovaná krizová centra) působící podle ustanovení Zákona o krizovém řízení při řešení následků pohrom a katastrof, popř. střediska zřizovaná pro řešení nevojenských ohrožení ČR.

Mobilní stanice je zabudována ve speciálním vojenském kontejneru ISO/DIN se sendvičovými stěnami MILKON-S ve variantě „B“ splňující zvýšené požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a plynotěsnost. Kontejner má rozměry: délka: 6,058 m, šířka: 2,438 m, výška: 2,348 m. Hermetizovaná část kontejneru slouží jako pracoviště a odpočinkový prostor osádky, za přesunu jako nákladový prostor. Pracoviště je vybaveno: pracovním stolem, prosvětlovacím stolem, příslušenstvím k VSAT (ROUTER), UPS 1000 VA, 2 x PC PII/233 MMX, notebook, displeje DD 50, Wind 30 skener UMAX ASTRA 1220, tiskárna HP 1220 C, tiskárna EPSON LX 300 s převodníkem VAISALA DR 21, 2 x displeje 17“ TFT, telefon/fax a telefon/link, mobilní telefon NOKIA 6210, radiostanice RF 1325 s datovým modemem. Odpočinkový prostor zahrnuje: 2 postele, chladničku RS 45-24V- L, 2 x 10 l baňky na pitnou vodu, výsuvné plastové umyvadlo, elektrický vařič, mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici, úložnou skříňku apod.

Rozsah měření a pozorování hydrometeorologických prvků a jevů

 • teplota, vlhkost a tlak vzduchu,
 • směr a rychlost větru,
 • charakteristiky oblačnosti,
 • přízemní dohlednost,
 • charakteristiky stavu počasí (detekce stavu počasí),
 • množství atmosférických srážek,
 • charakteristiky dna a profilů vodních toků a vodních ploch, teplota vody,
 • atmosférická elektřina (detekce blesků)

Měření hydrometeorologických charakteristik v prostoru zasazení se provádí prostřednictvím automatických čidel upevněných na střeše kontejneru a také čidel umístěných na výnosných účelových pracovištích. Měření meteorologických prvků zajišťuje komplexní mobilní automatická meteorologická stanice: MAWS201M (TACMET MAWS) tvořená čidly: kombinovaný senzor větru WMS302M, čidlo teploty a relativní vlhkosti QMH101M, senzor srážek QMR101M a tlakový senzor PMT16A. Doplňky ke stanici tvoří: Cejlometr CT25KAM, detektor blesků SA20M a detektor stavu počasí PWD11A. K shromažďování naměřených a vypočtených dat všech systémů stanice slouží software MIDAS IV NT. Kromě toho automaticky sestavuje zprávy METAR a zprávy SPECI podle uživatelsky definovaných mezních hodnot. Měření profilu dna vodních toků, rychlosti proudění a teploty vody zajišťuje zařízení GLOBAL MAP 2000™ (Lowrance Elektronics, INC.) spolu s PC notebook a radiostanicí RF 13 s datovým modemem.

Technologická výbava hydrometeorologické mobilní stanice

 • elektrocentrála (EC 8 kW),
 • stanový přístřešek (4,5 x 3 m),
 • přenosná osvětlovací souprava,
 • přenosné topení (VA-M 15),
 • skládací nafukovací člun OTER-RIVER,
 • laserový dálkoměr VEKTOR-IV pro zjišťování přízemní dohlednosti,
 • výpočetní technika pro zpracování, zobrazení a distribuci hydrometeorologických dat a informací,
 • filtrační a ventilační zařízení (FVZ typ - 98),
 • naftové topení (EBERSPACHER - typ D5L),
 • klimatizační zařízení (CARRIER – typ „M-4“),
 • satelitní navigační systém GPS,
 • prostředky umožňující VKV spojení: malá mobilní VKV radiová stanice (RF 1325), přenosná VKV radiová stanice (RF 13),
 • komunikační prostředky sítí WAN pro spojení s centrálním pracovištěm uživatele, případně s příslušným meteorologickým centrem v rámci koalice,
 • komunikační prostředky umožňující linkové, satelitní, telefonní a faxové spojení,
 • vezené ženijní nářadí,
 • výbava pro odpočinek a hygienu obsluhy,
 • prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
 • prostředky uživatele (doplňky)

Jako přepravní prostředky se používají prostředky určené k přepravě kontejnerů rozměru ISO - 1C. Přeprava může být provedena na kontejnerových automobilech, návěsech, přívěsech a po železnici. Používané přepravní vozidlo uživatele je terénní automobil TATRA T 815 8 x 8 s nosičem kontejnerů CTS 200065-VP.

Provozní podmínky mobilní stanice

 • Klimatické: oblasti mírného klimatu, za teplot vzduchu -30 °C až + 50 °C, rychlost větru do 35 m/s, použitelnost některých zařízení je částečně omezena činností v temperovaném prostředí s kladnou teplotou.
 • Manipulační a měřicí: umístění na povrchu rovného, únosného, dostatečně prostorného terénu (15 x 20 m pro rozvinutí stanového přístřešku), umístění ve vzdálenosti minimálně desetinásobku výšky nejbližší významné překážky (vzrostlý strom, budova apod.), umístění vhodné pro zajištění činnosti solárního panelu a satelitního spojení, stanici nelze provozovat na vozidle.
 • Zdrojové podmínky: stacionární připojení k veřejní síti 3 x 400V / 50Hz, respektive 230V /50 Hz, vlastní - vezené (alternativní) 1 ks EC 8 kW.

Spojovací a telekomunikační prostředky

Tyto prostředky zajišťují spojení s případnými výnosnými pracovišti stanice, se stupněm velení, v jehož prospěch stanice působí, s ostatními složkami systému hydrometeorologického zabezpečení, popř. s ostatními prvky podle určení. Pro součinnostní alianční výměnu hydrometeorologických dat a informací je nezbytné stanici doplnit informačním systémem NAMIS NATO zavedeným v rámci armád členských zemí NATO.

Obsluha stanice

Obsluhu je tříčlenná s kvalifikací z oblasti hydrometeorologického zabezpečení a pro obsluhu elektrocentrály. Na obsluhu stanice jsou kladeny vysoké nároky v oblasti znalosti používaného HW a SW, vnitřního a vnějšího komunikačního prostředí, organizace hydrometeorologického zabezpečení ve prospěch jiného organizačního celku (včetně koaličního) a znalost štábní práce předurčeného stupně. V podmínkách uživatele stálou základní obsluhu stanice tvoří:

 • Náčelník stanice              ČVO       451         D
 • Systémový inženýr         ČVO       462         D
 • Starší operátor-specialista          ČVO 462 Pr/OZ

V roce 2001 se mobilní hydrometeorologická stanice OBLAK zúčastnila mj. akcí, jako: IDET 2001 v Brně, CIAF 2001 v Hradci Králové, CIHELNA 2001 v okolí města Králíky a řady dalších prezentačních ukázek. V roce 2002 přechází stanice do plného provozního využití.

René Tydlitát, MZ 2002/3, ročník 55, str. 88-90