You are here

LETECKÁ METEOROLOGICKÁ STANICE NA LETIŠTI V LIBERCI

LETECKÁ METEOROLOGICKÁ STANICE NA LETIŠTI V LIBERCI

Meteorologické stanice na letištích v České republice nebyly kromě Prahy v Ruzyni nejvhodněji umístěny. Postupně se daří tyto nedostatky odstraňovat, a tak byl vyřešen problém na letišti Ostrava-Mošnov. V nových prostorách jsou již umístěny meteorologické stanice na letišti Karlovy Vary a Brno- Tuřany a zůstává dořešit problém letiště Holešov.

V posledních letech byly neúnosné pracovní a sociální podmínky na letišti Liberec. Vzhledem k tomu, že v dané oblasti pracuje pouze tato meteorologická stanice, rozhodlo vedení Českého hydrometeorologického ústavu v roce 2000 vyřešit tento problém radikálním způsobem. Výsledkem bylo to, že dne 28. 5. 2001 byla uvedena slavnostně do provozu letecká meteorologická stanice v novém objektu Liberec 11603.

Početné silné srážky a s nimi spojené povodně, které se vyskytovaly v posledních desetiletích 19. století, vyvolaly potřebu meteorologického pozorování v tomto regionu. Na srážkoměrné stanici na Nové Louce v Jizerských horách, kde se pozoruje od roku 1885, byly naměřeny doposud největší úhrny srážek za 24 hodin na území Čech a Moravy. Bylo to 29. července 1897 a množství naměřených srážek bylo 345,1 mm. Přímo v Liberci se pozoruje od roku 1900. Ze zajímavých naměřených údajů na této klimatické stanici uvádíme nejnižší teplotu, která byla naměřena v pověstné zimě 20. století dne 11. února 1929, a to –34,8 °C.

Letecká meteorologická stanice na letišti v Liberci byla založena v roce 1946 a v roce 1947 byla na tomto letišti zahájena civilní doprava. Do správy ústavu přešla stanice v květnu 1949, kdy nastoupil do funkce vedoucího pan Ladislav Neoral. Do roku 1952 byli jako pozorovatelé na stanici vojáci. Od tohoto období až doposud byla stanice umístěna v různých objektech, povětšině provizorních. Sociální podmínky se natolik zhoršily, že bylo nutné tuto kritickou situaci řešit.

Výstavba objektu byla zahájena v lednu 2001 a již v květnu byla stavba ukončena a uvedena do provozu. Stavbu projektoval Ing. Miroslav Hauk. Výstavbu realizovala firma FERONASTAV, a.s., a celkové náklady činily 5.971 356 Kč. Cena vlastního objektu byla 5.477 824 Kč. Meteorologická stanice je vybavena nejmodernějšími meteorologickými přístroji a napojena na informace poskytované leteckou meteorologickou službou. Byla rozšířena náplň letecké meteorologické stanice o měření vlhkosti půdy, automatické měření výparu a dalších prvků. Stanice také zabezpečuje v operativním režimu měření radioaktivity v dané lokalitě.

Dne 28. 5. 2001 ředitel ČHMÚ Ivan Obrusník zahájil provoz stanice za účasti pracovníků ČHMÚ, dodavatele, zástupců Karlovy univerzity, armády a dalších hostů. Slavnostního zahájení se zúčastnil i první vedoucí této stanice pan Ladislav Neoral.

Marián Wolek, MZ 2001/4, ročník 54, str. 118