You are here

Tatranská Lomnice 5. – 7. 10. 1980

40 ROKOV METEOROLOGICKÝCH POZOROVANÍ NA LOMNICKOM ŠTÍTE

Seminář HMÚ Bratislava a Výcho­doslovenské pobočky Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV

Naše najvyššie položené meteorologické pracovisko — Observatorium na Lomnickom štíte — oslavilo začiatkom októbra 40. výročie započatia meteorologických pozorovaní.

Pri tejto příležitosti usporiadali HMÚ Bratislava a Výcho­doslovenská odbočka Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV v Košiciach seminář na tému „Horská meteorológia" v dňoch 5. – 7. 10. 1980 v Tatranskej Lomnici, spojený s exkurziou na meteorologické pracoviská SAV na Skalnatom plese a HMÚ na Lomnickom štite.

Na semináři odznelo 14 referátov, z ktorých polovica zhod­nocovala dlhodobé pozorovacie rady globálneho žiarenia a slnečného svitu, teplotných zrážkových a veterných pomerov na Lomnickom štíte. Zaujímavý bol aj príspevok pozorovatelov o extrémnosti a zvláštnostiach pozorovatdskej čin­nosti na tomto praeovisku. Ďalšie referáty zhodnocovali hlav­ně vplyv orografie na prúdenie a zrážky.

Vznik meteorologického observatória na Lomnickom štíte je úzko spojený s budováním lanovej dráhy na tento vrchol. Popřední meteorologickí pracovnici a univerzitní učitelia trid­siatych rokov nášho storočia vtedy žiadali, aby pri plánovanej výstavbě staničnej budovy pamatalo sa aj na umiestnenie meteorologického observatória. Výstavba začala v roku 1936 a pozorovania na observatóriu začali 1. 10. 1940, ešte pred uvedením lanovej dráhy do prevádzky. Pred skončením vojny bola budova lanovej dráhy ustupujúcimi německými vojskami poškodená. Meteorologické pozorovania boli na dva roky (1. 1. 1945 — 31. 12. 1946) přerušené. Dnes 38ročný pozorovací rad údajov meteorologických prvkov tejto stanice představuje z klimatologiokého hladiska cenný materiál, ktorý spolu s po­zorovacími radami terasovité usporiadanýoh meteorologických stanic na južnom podhoří Vysokých Tatier umožňuje dokladné klimatické zhodnotenie tejto horskej oblasti.

Ján Pribiš, MZ 1981/1, ročník 34, str. 31