You are here

NOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE NA LETIŠTI PRAHA-RUZYNĚ (1977)

NOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE NA LETIŠTI PRAHA-RUZYNĚ

Dne 1. září 1976 v 07.00 hodin místního času byl zahájen provoz v nové meteorologické stanici na letišti Praha-Ruzyně.

Nová budova projektovaná a vybudovaná speciálně k účelům provádění meteorologických měření a pozorování je výsledkem úspěšné spolupráce Československé správy dopravních letišť a Hydrometeorologického ústavu Praha.

Sledujeme-li historii meteorologické stanice letiště Praha-Ruzy­ně, jde o třetí lokalitu v areálu letiště, na které se konají meteoro­logická měření a pozorování. Ihned po výstavbě letiště Praha-Ruzyně, v roce 1937, až do roku 1957, s přerušením během válečných let, byla meteorologická stanice umístěna v I. patře věže pro řízení letového provozu (nyní areál tzv. staré nádražní budovy). Měřící pozemek byl v tomto období umístěn ve vzdá­lenosti 200 m severozápadně od stanice v travnatém terénu. Potom následovalo umístění meteorologické stanice v prostorách střešní nástavby hangáru C v areálu starého letiště (20. 4. 1957 až 31. 8. 1976). Měřící pozemek byl asi 150 m jihozápadně od meteorologické stanice. Toto umístění bylo vlastně dlouhodobě neřešeným provizóriem. K reprezentativnosti měření i pozorování bylo možno mít řadu námitek. Potřeba technického vybavení stanice moderními meteorologickými přístroji i stísněné a zasta­ralé prostory stanice byly vážnými důvody pro výstavbu nové stanice, situované do prostoru „nového letiště".

Nová budova stanice byla po zvážení všech meteorologických a leteckých aspektů vybudována přibližně ve středu dráhového systému, asi 250 m severozápadně od prahu přistávací dráhy 08. (Přímá vzdálenost od stanice v hangáru C je asi 2 km západo-severozápadně.) Budova stanice je poblíž tzv. obvodové komuni­kace, používané pouze pro potřeby provozu a údržby letiště. Měřící pozemek je 25 m severozápadně od stanice.

Přesné údaje o umístění stanice:

budova stanice

zem. šířka 50°06'03" N
zem. délka 14°15'28" E od Greenwiche
nadm. výška přízemí budovy: 365,1 m
nadm. výška tlakoměru: 369,3 m

měřící pozemek

nadm. výška 364,0 m

(Všechny výškové údaje jsou vztaženy k výšce Jaderského moře.)

V meteorologické stanici a na měřícím pozemku se konají: speciální letecká meteorologická pozorování, synoptická meteoro­logická pozorování (indikativ stanice 11 518) a klimatologická pozorování.

Zatímco synoptická a klimatologická pozorování zůstávají v základním rozsahu, speciální letecká meteorologická pozorováni se rozšiřují a precizují podle požadavků moderního leteckého provozu a podle technických a materiálních možností HMÚ. V současné době jsou u prahů obou hlavních přistávacích a vzle­tových drah měřeny a registrovány: směr, rychlost a nárazy přízemního větru, dráhová dohlednost a výška oblačnosti. Na dráze 31 je pro měření dráhové dohlednosti užito plně automatic­kého systému IVR-2C, výrobku anglické firmy Marconi, který měří dráhovou dohlednost ve dvou místech podél dráhy s přes­ností ± 50 m. Tlakové údaje používané pro nastavení výškoměrů letadel jsou vztahovány také k výškám prahů obou hlavních vzletových a přistávacích drah letiště. Měření základních meteo­rologických prvků, důležitých pro letecký provoz, je většinou zálohováno druhými přístroji umístěnými v budově stanice.

Budova meteorologické stanice (viz fotografie) má v zasklené střešní nástavbě hlavní provozní místnost stanice (stanoviště pozorovatele). V přízemí je pak místnost vedoucího stanice, úplné sociální vybavení, kuchyňská linka s jídelnou, šatna a příruční sklad. Dále je zde místnost, do které by měla být perspektivně umístěna automatická letištní meteorologická stanice. (Věříme, že dovoz stanice typu KRAMS ze SSSR bude možno realizovat nejpozději kolem roku 1980.) Součástí budovy je také garáž pro vozidlo, kterým se pozorovatelé do stanice dopravují.

V okolí stanice je volná krajina s výjimkou přízemní budovy trafostanice (30 m jihovýchodně od stanice). Vzletová a přistávací dráha 31 (směr 310°/130°) je nejblíže stanice ve vzdálenosti 250 m.

Pracovníci, kteří se podíleli na projekci i výstavbě stanice a pozorovatelé věří, že meteorologická měření a pozorování ko­naná v této nové lokalitě, v moderní budově budou přínosem pro meteorologii a letectví.

Sáva Černava, MZ 1977/1, ročník 30, str. 31-32