You are here

Přednášky pořádané pobočkou ČMeS a ČHMÚ v Ostravě

 
7.12.2009 - Mgr. Miroslav Řepka (ČHMÚ p/Ostrava)

Digitalizace historických klimatologických dat z území severní Moravy a Slezska

 
19.11.2009 - Ing. Ivan Obrusník, DrSc. (ČHMÚ Praha)

Jak dál s přívalovými povodněmi

 
9.11.2009 - Ing. Arnošt Hošek (NV ONK)

Regionální výbor pro omezování následků katastrof

 
5.10.2009 - Mgr. Hana Šeděnková (ČHMÚ p/Ostrava)

Fyzikální modelování v aerodynamickém tunelu

 
21.9.2009 - Bc. Ondřej Kosík (ČHMÚ p/Ostrava)

Hydrologický atlas povodí Odry

 
10.9.2009 - Mgr. Miroslav Řepka a Ing. Pavel Lipina (ČHMÚ p/Ostrava)

Stručná historie meteorologických pozorování na severní Moravě a ve Slezsku

 
15.6.2009 - Ing. Jan Topinka DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR)

Genotoxicita respirabilních prachových částic v ovzduší

 
25.5.2009 - RNDr. Zdeněk Blažek CSc., Mgr. Libor Černikovský, Ing. Dušan Židek (ČHMÚ p/Ostrava)

Seminář k výsledkům Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě

 
20.4.2009 - RNDr. Zdeněk Blažek CSc. (ČHMÚ p/Ostrava)

Vzpomínky na P/ČHMÚ Ostrava z 8 mm filmů

 
23.3.2009 - RNDr. Mojmír Kohut, Ph.D. (ČHMÚ p/Brno)

Vláhová bilance na území ČR

 
23.2.2009 - Ing. Jiří Pagáč (Povodí Odry s.p.)

Vodohospodářská soustava Povodí Odry

 
12.1.2009 - RNDr. Svatava Kozlovská (ČHMÚ LMS Mošnov)

Letecká meteorologická služebna Mošnov na letišti Leoše Janáčka