You are here

SMD 1963

23. BŘEZNA - MEZINÁRODNÍ DEN METEOROLOGIE

Jako každoročně tak i letos slaví meteorologové celého světa 23. března „Mezinárodní den meteorologie". Na tento den připadá - letos již dvanácté - výročí vstoupení v platnost konvekce o Světové meteorologické organisaci, jejímiž členy je dnes již 105 států a 15 teritorií.

Světová meteorologická organisace pečuje o koordinaci meteorologických pozorování, měření, zřizování meteorologických stanic a ústředen, pečuje o zřizování a udržování systémů pro rychlou mezinárodni výměnu povětrnostních zpráv, pečuje o normalizaci meteorologických pozorování, o jednotnost uveřejňování výsledků měření a statistických zpracování, pod­poruje výzkum a rozvoj meteorologie a zejména se zabývá aplikací meteorologie na námořní a leteckou dopravu, na země­dělství a jiné obory lidské činnosti.

Letošní oslavy Mezinárodního dne meteorologie jsou zaměřeny na význam meteorologie pro bezpečnost dopravy, zvláště letecké.

AV, MZ 1963/2, ročník 16, str. 25