You are here

Počasí ve světě

Na této stránce budeme přinášet zajímavé informace o počasí a podnebí ve světě

Mnoho zajímavých příspěvků je uloženo v pdf formátu na konci této stránky.

 

NOVÝ NĚMECKÝ SRÁŽKOVÝ REKORD Z 12. SRPNA 2002

Mimořádné srážky v srpnu 2002, které vyvolaly katastrofální povodně ve střední Evropě, zejména v povodí Labe, vytvořily na více stanicích nové rekordní hodnoty především denních úhrnů. Tak v Německu např. na stanici Dresden-Klotzsche 12. srpna 2002 zaznamenali 158 mm. Tím byla překonána dosavadní rekordní hodnota pro tuto drážďanskou stanici (77,4 mm z 2. srpna 1998) více než dvojnásobně.

Absolutní německý rekord byl téhož dne registrován na stanici Zinnwald-Georgenfeld v Krušných horách, kde bylo za 24 hodin (od rána 12. do rána 13. srpna 2002) naměřeno 312,0 mm. Jedná se o novou nejvyšší hodnotu jednodenního úhrnu srážek, která byla zaznamenána od počátku pravidelných meteorologických měření v celém Německu až do současnosti. Byla totiž překonána dosavadní extrémní hodnota 260 mm (naměřená jak na stanici Zeithain v okrese Riesa, severozápadně od Drážďan 6. července 1906, tak na stanici Stein, okr. Rosenheim v jižním Bavorsku 7. července 1954). Nový jednodenní rekord odpovídá přibližně čtyřnásobku srpnového měsíčního úhrnu na této krušnohorské stanici, která pozoruje od 1. ledna 1971 [2, 3].

V monotematickém čísle Meteorologických zpráv č. 6/2002, věnovaném katastrofálním letním povodním v roce 2002, je také článek o rozložení srážek, které je vyvolaly [4]. V něm se v přehledu denních úhrnů srážek pro stanice, které měly alespoň v jednom dni období 6.-15. 8. 2002 nejvyšší úhrn v České republice (tab. 2), uvádí také stanice Cínovec, okr. Teplice, kde bylo 12. srpna 2002 zaznamenáno 312 mm (popř. ve dvou dnech, 11.-12. 8., celkem 380 mm). Přitom v závěru příspěvku je uvedeno, že toto maximum bylo naměřeno na „německé stanici Cínovec“.

Ve zmíněné tabulce 2 se uvádí nadmořská výška oné stanice Cínovec 882 m, zeměpisná délka 13,75 a zeměpisná šířka 50,73. Německá meteorologická služba uvádí ovšem pro stanici Zinnwald-Georgenfeld nadmořskou výšku 877 m (zeměpisnou délku pak 13°45’ a šířku 50°44’). Všechno nasvědčuje tomu, že autoři článku [4] zařadili údaj, naměřený na německé stanici, mezi srážkové úhrny z České republiky. Domníváme se ovšem, že zmíněný úhrn 312 mm není dosti dobře možné považovat za český srážkový rekord, i když stanice Zinnwald-Georgenfeld je od naší státní hranice vzdálena pouze ca 0,5 km. Je škoda, že poslední česká stanice Cínovec prováděla pravidelná meteorologická pozorování jen do roku 1993 a poté byla zrušena; lze totiž předpokládat, že by 12. srpna 2002 také s velkou pravděpodobností naměřila úhrn přes 300 mm.

Takto se stal v roce 2002 na území České republiky rekordním úhrn 278 mm na stanici Knajpa (967 m n. m.) z účelové sítě v Jizerských horách ze dne 13. srpna 2002, zatímco nejvyšší hodnota, zaznamenaná na české straně Krušných hor, byla „jen“ 226,8 mm na stanici Český Jiřetín-Fláje (740 m n. m.) 12. srpna 2002 - téhož dne, jako nový německý rekord.

Absolutní německý jednodenní srážkový rekord se tedy „dostal“ na české území omylem. Jako druhý nejvyšší úhrn na území České republiky v období 1879-2002 je nesprávně uveden také například v článku [1], tab. 2. Českým absolutním rekordem stále zůstává hodnota 345,1 mm z 29. července 1897 na stanici Nová Louka (780 m n. m.) v Jizerských

horách a na druhém místě je nadále úhrn 300 mm z téhož dne na stanici Jizerka (970 m n. m.). Takže rekord 278 mm z roku 2002 zaujímá čestné třetí místo.

Literatura

[1] BRÁZDIL, R., 2002. Meteorologické extrémy a povodně v České republice - přirozený trend nebo následek globálního oteplování? Geografie - Sborník České geografické společnosti, roč. 107, č. 4, s. 69-81. ISSN 1212-0014.

[2] Deutscher Wetterdienst, 2002. Die Starkniederschlage vom 11. bis 13. August 2002. (www.dwd.de)

[3] Deutscher Wetterdienst, 2002. Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002. (www.dwd.de)

[4] KVĚTOŇ, V. et al., 2002. Rozložení srážek při povodni v srpnu 2002 v České republice. Meteorologické Zprávy, roč. 55, č. 6, s. 180-187. ISSN 0026-1173.

Jan Munzar - Stanislav Ondráček, MZ 2003/2, ročník 56, str. 63