You are here

Prostějov

Nové pracoviště pro vzdělávání vojenských meteorologů v Prostějově

Často se nestává, aby bylo možné informovat o nově vzniklém pracovišti určeném pro odbornou přípravu nových nebo stávajících meteorologů, nicméně takové pracoviště s názvem oddělení odborné přípravy a výcviku (OdOPV) zahájilo dne 1. ledna 2011 v prostředí Armády České republiky (dále AČR) svoji působnost. Vzniklo z důvodu zabezpečení požadavků systematického vzdělávání příslušníků AČR v oblasti hydrometeorologického, ale i geografického zabezpečení a z potřeby přerozdělení a přenesení zodpovědnosti při výcviku personálu z provozních pracovišť hydrometeorologické služby AČR na nový systémový prvek. Takto vzniklé oddělení plní od začátku roku 2011 zejména tyto úkoly:

 • zpracování a realizace výukových programů a systému vzdělávání geografických a hydrometeorologických odborností;
 • zodpovídá za rozvoj a přípravu učebních pomůcek;
 • zodpovídá za geografickou a hydrometeorologickou přípravu příslušníků AČR, včetně přípravy před nasazením příslušníků AČR do zahraničních operací.

OdOPV je nově vzniklou součástí Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Je umístěno v posádce Prostějov v bezprostředním sousedství radiosondážní stanice. Důvodem tohoto umístění je mj. poskytnutí odpovídajících výukových prostor a možnosti spolupráce se zástupci blízké Vojenské akademie Vyškov a Univerzity obrany Brno. Toto nově vzniklé pracoviště je personálně obsazeno pěti lektory, přičemž dva jsou specialisté na přípravu meteorologů (mjr. Ing. Karin Stanická _ vedoucí OdOPV a Milan Pančenko). OdOPV za svou „krátkou“ dobu působení proškolilo a vycvičilo 64 příslušníků AČR v oblasti geografického a hydrometeorologického zabezpečení. Vzdělávací aktivity oddělení lze rozdělit na dlouhodobé kurzy a krátkodobá školení.

V oblasti dlouhodobých kurzů byly uskutečněny:

 • základní odborná příprava pro meteorology-pozorovatele a aerology HMSl AČR;
 • základní odborný kurz pro aerology;
 • zdokonalovací odborná příprava pro meteorology-pozorovatele HMSI AČR
 • odborný aplikační kurz geografické a hydrometeorologické služby.

V oblasti krátkodobých kurzů a školení byly zejména uskutečněny:

 • speciální kurz základů meteorologie;
 • školení meteorologů-pozorovatelů;
 • školení meteorologického zpravodajství;
 • školení pro přípravu aktuálních zahraničních misí.

René Tydlitát a Milan Pančenko, MZ 2011/4, ročník 64, str. 112

 

 

 

 

 

 

Absolventi a lektoři kurzů meteorologie před vchodem do budovy oddělení odborné přípravy a výcviku v Prostějově. V první řada zleva: Karin Stanická – vedoucí OdOPV a ve druhé řadě zcela vpravo Milan Pančenko lektor meteorologie.