You are here

Vojenští meteorologové v Afganistánu

Vojenští meteorologové v Afganistánu

Čeští vojenští meteorologové působí v Afghánistánu na mezinárodním letišti v Kábulu (Kabul International Airport) od dubna roku 2004 v pravidelných rotacích v rámci alianční mise ISAF – KAIA společně s kolegy z ostatních armád aliance. Hydrometeorologická služba Armády České republiky tak pravidelně vysílá mimo území státu vycvičené meteorology – specialisty k poskytování meteorologické podpory aliančních vojsk, a V tomto případě i k zajištění letového provozu podle pravidel Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) na mezinárodním letišti Kábul, které je hlavní a mnohdy jedinou branou pro Vstup na území Afghánistánu. Je známo, že jakékoliv ohrožení nebo zdržení letového provozu znamená velmi vážný problém v letecké dopravě nad Kábulem, a proto se i meteorologickému zabezpečení na letišti přikládá náležitá pozornost a důležitost.

Stupňované úsilí vedoucích představitelů hydrometeorologické služby Armády České republiky a národní záměr převzít vůdčí roli nad aliančními jednotkami na letišti Kábul vedly k dalšímu rozšíření počtu příslušníků meteorologické skupiny z České republiky. V prvním roce působení českých vojenských meteorologů v Afghánistánu byla v rámci pravidelných rotací obsazována dvě místa meteorologů-pozorovatelů v praporčických hodnostech, následovalo obsazení i míst meteorologů-prognostiků na místech důstojníků a od konce roku 2006 i vedoucího místa celé meteorologické jednotky skládající se z příslušníků aliance z několika zemí. Čeští meteorologové působí na letišti v Kábulu společně s kolegy z ostatních armád aliance a každodenní spolupráce se neobejde bez plynulé komunikace v angličtině. Pro odborné konzultace v národním jazyce je zajištěno spojení s vojenským meteorologickým centrem v ČR.

V současné době působí v Afghánistánu čtyři příslušníci hydrometeorologické služby Armády České republiky a tento stav bude pravděpodobně zachován nejméně v nejbližších třech letech. Od roku 2004 se v pravidelných rotacích vystřídalo již 18 českých meteorologů, někteří i opakovaně. Mezi meteorology byly již zastoupeny i dvě ženy zařazené na funkci meteorologů - pozorovatelů. Vícenárodnostní meteorologická skupina je v místní podřízenosti skupiny vzdušných operací, úzce spolupracuje se skupinou řízení letového provozu a se skupinou bezpečnosti letového provozu letiště Kábul. Příslušníci meteorologické skupiny jsou obsazování do třísměnného nepřetržitého provozu do 6hodinových a 12hodinových směn.

K služebním odborným činnostem vedoucího meteorologické skupiny (Leader Combined Meteorological Unit) letiště Kábul patří zejména: prezentace a vydávání předpovědí počasí na 12, 24, 48 a 72 hodin; účast na každodenním ranním briefingu na pracovišti skupiny vzdušných operací; zpracování klimatických dat letiště Kábul; přehled o vydání zpráv METAR a SPECI na dalších meteorologických stanicích na území Afghánistánu (Herat, Mazare I Sharif, Chakhcharan, Kunduz, Fayzabad, za posledních 24 hodin; zabezpečení vyčištění automatické meteorologické stanice TACMET umístěné u vzletové a přistávací dráhy; zásobení jednotky meteosondami VAISALA, balony a héliem; stanovení rozpisu služeb na METOFFICE, jak pro meteorology-prognostiky, tak pro pozorovatele; odesílání hlášení o stavu připravenosti meteorologické skupiny na nadřízené meteorologické pracoviště v rámci aliance.

K rutinním činnostem meteorologa-prognostika meteorologické skupiny (Forecaster Combined Meteorological Unit) patří především: zpracovávat předpovědi počasí na 12, 24, 36, 72 hodin formou briefingové prezentace. Připravený briefing zahrnuje: 4 Days Forecast for Kabul, 4 Davs Forecast for Chakhcharan. Daily planning Forecasr. Updared Daily Planning Forecast, Actual METARs and TAFs; dále prognostik má za povinnost sestavovat letištní předpovědi ran s platností 9 a 24 hodin vytvářet účelové předpovědi počasí pro specifické vojenské činnosti; poskytovat výstražné meteorologické služby (Warnings); podle požadavků posádek letounů zpracovávat letovou dokumentaci (WX Request); poskytovat osobní konzultace letovým posádkám; vydávat předpovědi počasí pro požadované tratě letů nad územím Afghánistánu a pro zahraniční lety; poskytovat letecké meteorologické služby všem uživatelům letiště Kábul s důrazem na bouřkovou činnost, zhoršené dohlednosti pod 5km, nízkou oblačnost, sněhové srážky apod.

Harmonogram práce meteorologa-pozorovatele meteorologické skupiny (observer Combined Meteorological Unit) obsahuje především tuto náplň: poskytování leteckých meteorologických služeb všem uživatelům letiště Kábul, s důrazem na nebezpečné meteorologické jevy (limitní pocitová teplota, boční vítr, námraza na motoru apod.); provádění nepřetržitého měření, pozorování a sestavování leteckých meteorologických zpráv METAR, SPECI a jejich odesílání cestou sofistikovaného meteorologického systému NAMIS do aliančního meteorologického centra v SRN; nepřetržité předávání meteorologických informací na stanovená stanoviště letových a provozních služeb; provádění radiosondážního průzkumu atmosféry v 00 UTC a 12 UTC; vyhodnocování naměřených dat volné atmosféry a odeslání zprávy stanoveným uživatelům.

Meteorologická měření probíhají pomocí dvou automatických stanic TACMET Weather Station MAWS201MP, které jsou schopny automaticky měřit mj. dohlednost a výšku i množství oblačnosti. Stanice TACMET automaticky generuje zprávu. Tuto zprávu meteorolog-pozorovatel využívá k sestavení výsledné zprávy METAR nebo SPECI. Nejčastěji pozorovaným jevem je v podmínkách letiště Kábul silný zákal, zvířený prach (blowing dust), který často způsobuje zhoršenou dohlednost s velkou proměnlivostí v různých částech letiště. Za zmínku stojí značná proměnlivost počasí v průběhu několika minut (zejména rychlá změna dohlednosti), ale i výrazné projevy počasí na atmosférických frontách, dále časté prachové, ale i sněhové bouře. Radiosondážní měření podmínek volné atmosféry probíhá pomocí vypouštění a sledování radiosondážních balonů plněných heliem, sledovaných a vyhodnocovaných pomocí systému DIGICORA lll. Grafická prezentace údajů volné atmosféry probíhá pomocí tefigramu, který je odlišný od běžně používaného v ČR, tj. Stüvegramu.

Službu konající meteorolog-prognostik má pro svoji práci k dispozici meteorologický systém NAMIS (SRN), server JAAWIN (USA), server NOAA (USA) a nejnověji i výstupy z prognostického modelu ALADIN (CZ). Podle zkušeností meteorologů, se ale v 85 % případů výsledky těchto matematických předpovědních modelů hodně liší. Pro předpověď teplot a větru se na meteorologické služebně Kábul v současnosti nejvíce využívá model NAMIS, při předpovědi řídících tlakových útvarů a předpovědi množství a druhu oblačnosti se přihlíží k matematickému modelu JAAWIN a na stanovení množství srážek se používá zejména model NOAA. Pro krátkou zkušební dobu nelze vyhodnotit informace z modelu ALADIN, který je nesporně přínosem pro prognostiky.

Ačkoliv je území Afghánistánu velké přibližně jako území SRN, na jeho teritoriu se nachází jenom devět funkčních meteorologických stanic, z nichž některé nepracují v nepřetržitém provozu a některé pouze v automatickém režimu poskytující omezené informace. Tento malý počet činných stanic se v důsledku projevuje malým počtem vstupních informací, potřebných pro přípravu kvalitních předpovědí. Další skutečností je, že Území Afghánistánu se nachází pouze v okrajových oblastech všech dostupných numerických modelů, tudíž pravděpodobnost úspěšné předpovědi je podstatně menší. Úspěšnost práce prognostika snižuje absence informací z meteorologického radiolokátoru, tolik potřebných pro predikci a lokalizaci začátku a konce srážek. Naopak velkým přínosem pro práci na meteorologické služebně jsou informace z detektoru blesků stanice TACMET.

Vedle rutinní práce ve Složitých a zcela odlišných podmínkách klimatických i pracovních skupina českých meteorologů zavedla do praxe nový kvalitní způsob přenosu meteorologických informací orgánům řízení letového provozu a také se soustředí na komplexní zpracování a efektivní využívání klimatických informací pro svoji praxi, ale zejména pro činnost svých následovníků. Hodně důležitou součástí v předpovědní praxi meteorologů-prognostiků na letišti Kábul je znalost horské meteorologie.

René Tydlitát, MZ 2007/2, ročník 60, str. 55–56