You are here

Labská bouda 12. – 14. září 2006

Extrémní meteorologické jevy

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2006

Na Labské boudě v Krkonoších (1 350 m n. m.) se uskutečnil ve dnech 12. – 14. 9. další z každoročních seminářů České meteorologické společnosti (ČMeS) – tentokrát na téma Extrémní meteorologické jevy.

Předseda ČMeS Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. přivítal 74 účastníků z řady tuzemských organizací i Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ve svém projevu zdůraznil význam pravidelných setkání meteorologů nejen z odborného hlediska, ale i k upevnění vzájemných vztahů.

V pěti tematických souborech odeznělo celkem 21 audiovizuálních prezentací.

Pozorování a měření

 • L. Řezníčková: Hydrometeorologické extrémy v časných přístrojových a vizuálních denních pozorováních počasí.
 • K. Chromá: Časová a prostorová analýza krupobití na území Moravy a Slezska v 19. a 20. století.
 • S. Křivancová – M. Starostová: Extrémní výšky nového sněhu v jižních Čechách – hodnocení extremity zimy 2005/06.
 • L. Němec – J. Hostýnek – V. Sosna: Porovnání sněhových charakteristik poslední zimy v České republice s předcházejícími sezonami.
 • J. Hostýnek: Teoretické modely pro výpočet zatížení sněhem.
 • P. Jůza – M. Starostová – K. Sklenář: Naměřené minimální teploty na některých horských stanicích.
 • M. Kovářová: Extrémní meteorologické jevy pozorované na Mokrých Loukách.
 • J. C. Moliba – R. Huth: Trendy rozložení teploty vzduchu a srážek v České republice.

Srážky a povodně

 • M. Kašpar – M. Müller: Hodnocené extremity synoptické situace z hlediska silných velkoprostorových srážek.
 • O. Halásová: Extrémní srážky a přívalové povodně na Moravě a ve Slezsku ve 20. století. Srážkové úhrny z 3. – 8. 8. 2006 na Labské boudě.
 • P. Šercl – R. Tyl: Meteorologické podklady pro hydrologické vyhodnocení extrémních povodní.

Konvekce

 • J. Sulan: Projevy silné konvekce – předpověď a skutečnost.
 • A. Demeterová: Využitie MSG/SEVERI na detekciu vodnej pary v spodnej stratosfere nad konvektívnymi búrkami.
 • H. Kyznarová – P. Novák: Využití meteorologických radarů pro detekci a předpověď konvekčních bouří.
 • M. Šálek: Možnost detekce extrémních srážek meteorologickými radary – přívalové srážky na Dyji 29. 6. 2006.

Modely

 • M. Janoušek: První zkušenosti s modelem AROME/CZ v situacích se silnou konvekcí.
 • F. Váňa: Význam nelineární horizontální difuze pro předpověď extrémních meteorologických jevů.

Předpovědi a výstrahy

 • A. Šír: Výstražné informace SIVS a jejich hodnocení.
 • F. Šopko: Nový systém integrované výstražné služby (SIVS) v ČHMÚ.
 • T. Míková: Distribuce varovných informací v ČT.

Hodnocení úrovně prezentací je vždy víceméně subjektivní záležitostí s tím, že větší ohlas mají přednášky vztahující se k současnosti. Z tohoto pohledu měla dobrý ohlas vystoupení L. Němce, O. Halásové (vztahující se k měření na automatické meteorologické stanici Labská bouda, kde 7. 8. bylo naměřeno 193.1 mm srážek a 24hodinový úhrn 233.7 mm), P. Šercla, J. Sulana (vtipnost podání), M. Šálka a všechny přednášky z bloku „předpovědi a výstrahy“. Zasloužený ohlas mělo i vystoupení J. C. Moliby v českém podání. V kontextu několika ročníků seminářů ČMeS stojí za úvahu zmenšit počet přednášek, a naopak zvětšit časový prostor pro diskusi. Utínání diskuse s odkazem na kuloární dokončení výměny názorů není produktivní.

I když hlavní náplň setkání měla ryze odborný charakter, přesto jedno odpoledne bylo rezervováno k volnému využití. Podle individuální fyzické kondice a chuti využila většina účastníků krásného počasí babího léta k výšlapu alespoň k pramenu Labe (1 km) nebo k sněžným jámám (4,5 km), nebo k Labskému vodopádu kousek pod chatou.

Ve vtipném závěrečném slově K. Krška zhodnotil průběh semináře, připomenul dvě padesátiletá výročí úmrtí dvou významných českých meteorologů, prof. S. Hanzlíka a Dr. G. Swobody, a podal návrh na opatření pamětní desky RNDr. M. Woleka, který zemřel při pořádání semináře ČMeS v roce 2002. S ohledem na rozšiřující se spektrum účastníků také navrhl, aby aktéři byli příště opatřeni jmenovkami.

Za zorganizování semináře patří dík jak Pobočce ČHMÚ Hradec Králové a jmenovitě Z. Mrkvicovi, tak i tradiční zajišťovatelce H. Vondráčkové, výjimečně nepřítomné.

Zdeněk Horký, MZ 2006/5, ročník 59, str. 159–160