You are here

Svratka 23. – 25. září 2013

Meteorologické aplikace a terminologické problémy, povodně 2013

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2013

Ve dnech 23. až 25. září 2013 se uskutečnil výroční seminář České meteorologické společnosti organizovaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. v hotelu Mánes ve Svratce.

Příspěvky semináře byly zaměřeny na vývoj nových meteorologických, klimatologických a čistotářských aplikací, jejich metod a metodik, zvláště pak se zaměřením na s tím spojené terminologické otázky, a to jak v odborné praxi, tak i při informování veřejnosti. Dodatečně byla do programu přidána část věnována povodním v roce 2013.

Na semináři bylo uvedeno 17 prezentací, abstrakty jsou obsaženy ve vydaném sborníku [1].

Příspěvky uvádíme v předneseném pořadí:

 • Řezáčová, D.: Meteorologický slovník II – výsledky, otázky, problémy
 • Zacharov, P.: Meteorologický slovník – elektronická verze
 • Sulan, J.: Anglické výrazy v praxi silničního meteorologa
 • Halenka, T.: Termíny v modelování klimatu
 • Lipina, P.: Návody pro pozorovatele meteorologických stanic v ČHMÚ (HMÚ, SÚM)
 • Šuvarinová, O.: Problematika uveřejňování odborných textů
 • Sedlák, P.: Aplikace modelu METRo pro silniční předpověď v České republice
 • Sládek, I., Nedvěd, L.: Vliv meteorologických podmínek na sebevraždy
 • Treml, P.: Možnosti využití skriptovacího jazyka R v meteorologii, klimatologii a hydrologii
 • Krška, K.: K vývoji českého meteorologického názvosloví
 • Crhová, L., Valeriánová, A.: Povodně 2013 na území ČR – klimatologické hodnocení
 • Knozová, G.: Hodnocení intenzity deště ve srážkových epizodách v červnu a červenci 2013 na jižní Moravě
 • Doleželová, M.: Extrémy atmosférických srážek – různé definice a jejich využití při hodnocení srážkových úhrnů na území v působnosti pobočky ČHMÚ Brno v červnu 2013
 • Brožková, R.: Předpověď srážek modelem ALADIN – hodnocení situací v červnu 2013
 • Halenka, T., Belda, M.: Odkud se bere tolik vody?
 • Kubát, J.: Hydrologická odezva na extrémní srážky v červnu 2013
 • Obrusník, I.: Hydrometeorologická služba – jak dál po povodni 2013

I když počasí tentokrát účastníkům zcela nepřálo, druhý den odpoledne proběhla exkurze na meteorologickou stanice Svratouch s kombinovaným provozem. Stanice je místěná na kopci Otava ve výšce 733 m n. m., východně od obce Svratouch, ve Žďárských vrších.

Literatura:

[1] Meteorologické aplikace a terminologické problémy, povodně 2013. Praha: ČHMÚ. 2013. ISBN 978-80-87577-23-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze proběhla na meteorologické stanici Svratouch. Foto H. Stehlíková.

Hana Stehlíková, MZ 2013/5, ročník 66, str. 156–157