You are here

Vysokoškolská skripta a učebnice

Aplikovaná meteorologie a klimatologie VI. díl

Voda v atmosféře, výpar, vlhkost vzduchu, půdy a materiálu

Jiří Klabzuba, Věra Kožnarová

Česká zemědělská univerzita Praha, 2004, 38 stran

ISBN 80-213-1123-1

 

METEOROLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ

ÚVOD DO METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE

Martin Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, 2004, 1. vydání, 184 stran

ISBN 80-7044-597-1

 

Aplikovaná meteorologie a klimatologie V. díl

Bilance tepla na aktivním povrchu, teplota půdy, vzduchu a vody

Jiří Klabzuba

Česká zemědělská univerzita Praha, 2001, 48 stran

ISBN 80-213-0078-1

 

METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE PRO GEOGRAFY

Miroslav Vysoudil

Univerzita Palackého v Olomouci, 1997, 1. vydání, 232 stran

ISBN 80-7067-773-2

 

 

TERENNÍ CVIČENÍ z FYZICKÉ GEOGRAFIE

(na příkladu Jeseníků a okolí)

Jaroslav Demek, Vladislav Kříž

Ostravská univerzita, Ostrava, 1994, 1. vydání, 86 stran

ISBN 80-7042-718-3

 

CVIČENÍ Z METEOROLOGIE, KLIMATOLOGIE A HYDROLOGIE

Vladislav Kříž, Bohuslav Schneider, Radim Tolasz

Ostravská univerzita 1994, 1. vydání, 93 stran

ISBN 80-7042-719-1

 

 

Agrometeorologie

Vladimír Havlíček a kolektiv

Státní zemědělské nakladatelství Praha, 1986, 1. vydání, 264 stran

 

 

 

BIOKLIMATOLOGIE

Díl 1.: Biometeorologické faktory a jejich měření

Vladimír Havlíček

Vysoká škola zemědělská Brno, 1980, 1. Vydání, 150 stran

 

 

AGROMETEOROLOGIE

Bohuslav Kešner

Vysoká škola zemědělská v Praze

Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1977, 1. vydání, 272 stran