You are here

Národní klimatický program ČR

Scénáře změny klimatu na území České republiky a odhady dopadů klimatické změny na hydrologický režim, sektor zemědělství, sektor lesního hospodářství a na lidské zdraví v ČR

Národní klimatický program ČR, svazek 32

Jaroslava Kalvová a kol., Ladislav Kašpárek a kol., Dalibor Janouš a kol., Zdeněk Žalud a kol., Helena Kazmarová a kol.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2002, 1. vydání, 158 stran

ISBN 80-86690-01-6

ISSN 1210-7565

 

Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879–2000 a jejich synoptické příčiny

Národní klimatický program ČR, svazek 31

Josef Štekl, Rudolf Brázdil, Vilibald Kakos, Jaroslav Jež, Radim Tolasz, Zbyněk Sokol

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2001, 1. vydání, 140 stran

ISBN 80-85813-92-0

ISSN 1210-7565

 

Normály teploty vzduchu na území České republiky v období 1961–1990 a vybrané teplotní charakteristiky období 1961–2000

Národní klimatický program ČR, svazek 30

Vít Květoň

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2001, 1. vydání, 197 stran

ISBN 80-85813-91-2

ISSN 1210-7565

 

Rychlost a směr větru na území České republiky v období 1961–1990

Národní klimatický program ČR, svazek 29

Bořivoj Sobíšek

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2000, 1. vydání, 87 stran

ISBN 80-85813-79-3

ISSN 1210-7565

 

Tlak vzduchu na území České republiky v období 1961–1990

Národní klimatický program ČR, svazek 28

Taťána Míková, Lubomír Coufal

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1999, 1. vydání, 66 stran

ISBN 80-85813-71-8        

ISSN 1210-7565

 

Základní meteorologické prvky v jednotlivých povětrnostních situacích na území České republiky v období 1961–1990

Národní klimatický program ČR, svazek 27

Svatava Křivancová, František Vavruška

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1997, 1. vydání, 114 stran

ISBN 80-85813-52-1        

ISSN 1210-7565

 

Impacts of a Potential Climate Change on Hydrology a Water Resources in the Czech Republic – Country Study of Climate Change for the Czech Republic, Element 2

Národní klimatický program ČR, svazek 26

Josef Hladný et al.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1997, 1. vydání, 135 stran

ISBN 80-85813-50-5        

ISSN 1210-7565

 

Solárně-terestrické vlivy na klima

Národní klimatický program ČR, svazek 25

Václav Bucha, Ivanka Charvátová

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1996, 1. vydání, 118 stran

ISBN 80-85813-42-4        

ISSN 1210-7565

 

Climate Change Scenarios for the Czech Republic. Country Study of Climate Change for the Czech Republic, Element 2

Národní klimatický program ČR, svazek 24

Jaroslava Kalvová et al.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1996, 1. vydání, 101 stran

ISBN 80-85813-37-89      

ISSN 1210-7565

 

Impacts of a Potential Climate Change on Forests of the Czech Republic

Národní klimatický program ČR, svazek 23

Bohuslav Vinš a kolektiv

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1997, 1. vydání, 142 stran

ISBN 80-85813-45-9        

ISSN 1210-7565

 

Územní studie změny klimatu České republiky (Závěrečná zpráva)

Fimal Report of the Czech Republic’s Climate Change Country Study

Národní klimatický program ČR, svazek 22

Bed5ich Moldan, Bo5ivoj Sob93ek a kol.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1996, 1. vydání, 166 stran

ISBN 80-85813-34-3        

ISSN 1210-7565

 

Impacts of a Potential Climate Change on Agriculture of the Czech Republic – Country Study of Climate Change for the Czech Republic, Element 2

Národní klimatický program ČR, svazek 21

Rudolf Brázdil, Jaroslav Rožnovský et al.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1996, 1. vydání, 146 stran

ISBN 80-85813-31-9        

ISSN 1210-7565

 

Dopady možné změny klimatu na hydrologii a vodní zdroje v České republice

Národní klimatický program ČR, svazek 20

Josef Hladný a kolektiv

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1996, 1. vydání, 138 stran

ISBN 80-85813-29-7        

ISSN 1210-7565

 

Dopady možné změny klimatu na lesy v České republice – územní studie změny klimatu, Element 2

Národní klimatický program ČR, svazek 19

Bohuslav Vinš a kolektiv

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1996, 1. vydání, 135 stran

ISBN 80-85813-29-7        

ISSN 1210-7565

 

Dopady možné změny klimatu na zemědělství v České republice

Národní klimatický program ČR, svazek 18

Rudolf Brázdil, Jaroslav Rožnovský

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1995, 1. vydání, 140 stran

ISBN 80-85813-26-2        

ISSN 1210-7565

 

Scénáře změny klimatu pro Českou republiku

Národní klimatický program ČR, svazek 17

Jaroslava Kalvová

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1995, 1. vydání, 102 stran

ISBN 80-85813-24-6

ISSN 1210-7565

 

Důsledky klimatických změn na hospodaření s vodou v nádržích

Národní klimatický program ČR, svazek 16

Jaroslava Kalvová

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1994, 1. vydání, 97 stran

ISBN 80-85813-17-3

ISSN 1210-7565

 

Popis pole globálního záření na území České republiky v období 1984–1993

Národní klimatický program ČR, svazek 15

Karel Vaníček a kolektiv

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1994, 1. vydání, 85 stran

ISBN 80-85813-16-5

ISSN 1210-7565

 

Carbon Dioxine and Methane Emissions in the Czech Republic (Preliminary Assessments)

Národní klimatický program ČR, svazek 14

Bedřich Moldan et al.

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1994, 1. vydání, 34 stran

ISBN 80-85813-15-7

ISSN 1210-7565

 

Montrealský protokol o látkách, které porušují ozonovou vrstvu a jeho plnění v České republice

Národní klimatický program ČR, svazek 13

Miroslav Kotaška, Jiří Dobiášovský, Vladimír Řeháček

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1994, 1. vydání, 52 stran

ISBN 80-85813-09-2

ISSN 1210-7565

 

Teplota půdy v chladné části roku v období 1961–1990 na území České republiky

Národní klimatický program ČR, svazek 12

Vladimír Coufal, Ivan Kott, Martin Možný

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1993, 1. vydání, 37 stran

ISBN 80-85813-05-X

ISSN 1210-7565

 

Ověření homogenity teplotní řady na Milešovce

Národní klimatický program ČR, svazek 11

Josef Štekl, Petr Zacharov

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1993, 1. vydání, 36 stran

ISBN 80-85813-04-1

ISSN 1210-7565

 

Rizika změny klimatu a strategie jejich snížení

Národní klimatický program ČR, svazek 10

Bedřich Moldan a kolektiv

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1993, 1. vydání, 175 stran

ISBN 80-85813-03-3

ISSN 1210-7565

 

Metody odhadu trendu časové řady na příkladu středoevropských teplotních řad

Národní klimatický program ČR, svazek 9

Jaroslav Michálek, Marie Budíková, Rudolf Brázdil

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1993, 1. vydání, 54 stran

ISBN 80-85813-01-7

ISSN 1210-7565

 

Meteorologická data na území ČR za období 1961–1990

Národní klimatický program ČSFR, svazek 8

Lubomír Coufal, Petra Langová, Taťána Míková

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1992, 1. vydání, 160 stran

ISBN 80-901262-5-1        

 

Kvalit a ovzduší a zmeny klímy

Dušan Závodský, Eva Závodská

Možné dopady předpokládaných zmien klímy na vodnú bilanciu na Slovensku

Milan Lapin

Národní klimatický program ČSFR, svazek 7

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1992, 1. vydání, 88 stran

ISBN 80-901262-7-8       

 

Analyse sof Time Changes of Total Ozone in Czechoslovakia

Národní klimatický program ČSFR, svazek 6

Karel Vaníček, Jaroslava Kalvová, Martin Hajčiar

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1992, 1. vydání, 58 stran

ISBN 80-901262-4-3       

 

Kontrola kvality větroměrných dat ve staniční síti v České republice v roce 1989

Národní klimatický program ČSFR, svazek 5

Bořivoj Sobíšek

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1992, 1. vydání, 64 stran

ISBN 80-901262-3-5        

 

Atmosférická depozice na území Československa v letech 1976–1987

Národní klimatický program ČSFR, svazek 4

Bedřich Moldan

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1992, 1. vydání, 46 stran

ISBN 80-901262-2-7       

 

Radiačně aktivní plyny v atmosféře a změna klimatu

Národní klimatický program ČSFR, svazek 3

Jaroslava Kalvová

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1991, 1. vydání, 73 stran

ISBN 80-900206-7-4       

 

Kolísání vybraných meteorologických prvků ve střední Evropě v období přístrojového pozorování

Národní klimatický program ČSFR, svazek 2

Rudolf Brázdil

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1991, 1. vydání, 56 stran

ISBN 80-900206-6-6

 

Národní klimatický program ČSFR, problémy, záměry a cíle

Národní klimatický program ČR, svazek 1

Bedřich Moldan, Milan Lapin, Ivana Nemešová, Bořivoj Sobíšek

Český hydrometeorologický ústav Praha, 1991, 1. vydání, 53 stran

ISBN 80-900206-5-8