You are here

Publikace ČHMÚ

Na této záložce a záložkách podřízených je uveden základní přehled publikací z Nakladatelství Českého hydrometeorologického ústavu (dříve Hydrometeorologického ústavu a Státního meteorologického ústavu)

Obsahuje tyto základní typy publikací:

  • Publikace mimo ediční řady ČHMÚ
  • Sborníky prací ČHMÚ
  • Práce a studie
  • Národní klimatický program České republiky
  • Periodické publikace ČHMÚ
  • Výroční zprávy ČHMÚ

Na webové stránce Českého hydrometeorologického ústavu, v záložce Informace pro Vás a dále v záložce Knihovní a nakladatelské služby naleznete Katalog knihovny ČHMÚ a další informace ke knihovně, nakladatelství a archivu ČHMÚ:

http://portal.chmi.cz/informace-pro-vas/knihovni-a-nakladatelske-sluzby/...