You are here

Radostovice 8. – 10. října 2002

Meteorologické zabezpečování letecké a jiné dopravy

Výroční seminář České meteorologické společnosti 2002

Seminář se uskutečnil ve dnech 8. – 10. října 2002 a byl pořádán Českou meteorologickou společností ve spolupráci s dalšími meteorologickými institucemi, z nichž na prvním místě třeba vysloveně jmenovat Český hydrometeorologický ústav jako hostitelskou organizaci poskytující ve svém rekreačním a školicím středisku v Radostovicích u Mladé Vožice ubytovací a stravovací kapacitu včetně dalšího technického zabezpečení.

Šlo o tradiční každoročně opakovanou akci, jejímž cílem bývá výměna informací nejen ke zvolenému tématu, ale i v širším kontextu života toho, co se vžilo nazývat pěkným, i když možno trochu archaickým označením „meteorologická obec“. Nelze pominout, že po rozdělení Československa se tyto semináře staly význačným místem pěstování styků a pozitivních kolegiálních vztahů mezi českými a slovenskými meteorology i pracovníky dalších příbuzných oborů.

Tentokrát byla hlavní náplní semináře letecká meteorologie. Pokud jde o „jinou dopravu“, byla zastoupena několika referáty o meteorologii ve vztahu k dopravě silniční. Na rozdíl od některých seminářů z let minulých nebyly letos většinou prezentovány vědecké výsledky dosažené v meteorologickém výzkumu, přesto však seminář poskytl účastníkům užitečný přehled o současném technickém a organizačním rámci letecké meteorologie a v určitém rozsahu přispěl i k výměně poznatků a informací mezi specialisty. Byly otevřeny a diskutovány i některé otázky přesahující jeho užší rámec. Jako nejvýznačnější a typický příklad v tomto směru možno uvézt problematiku typizace meteorologických situací.

Seminář měl 83 účastníky a k této zprávě připojujeme pro podrobnější informaci též seznam přednesených referátů.

Bohužel seminář byl krutě poznamenán tragickou událostí, když na počátku jednání druhého dne náhle a v plném pracovním nasazení zemřel jeho význačný účastník, náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu, RNDr. Marián Wolek. Ostatní účastníci tak měli smutnou příležitost krátkého rozloučení s touto významnou osobností slovenské i české meteorologie, s oblíbeným kolegou a především dobrým člověkem. Je pochopitelné, že smutná nálada, pro mnohé snad možno říci přímo tvrdý otřes, pietní vzpomínání na oblíbeného kamaráda i vědomí mezery, která po jeho odchodu zůstala nezaplněna, dominovalo společenské a kuloárové stránce zbývající části semináře.

Seznam přednesených referátů:

 • J. Bednář (MFF UK): Zahájení semináře za ČMeS
 • M. Wolek (ČHMÚ): Úvodní referát
 • K. Krška (ČHMÚ): Počátky a rozvoj československé letecké meteorologie
 • K. Krška (ČHMÚ): Československé letecké konference, jejich témata a odborný přínos
 • J. Pavlík (ČHMÚ): Systém integrované výstražné služby v meteorologické předpovědní službě ČHMÚ
 • S. Racko a kol. (ČHMÚ): Typizace synoptických situací
 • B. Techlovský (ČHMÚ): Rozvoj meteorologického zabezpečení letiště Praha-Ruzyně do roku 2006
 • C. Kunzo (SHMÚ): Využitie nových technických prostriedkov při príprave leteckých predpovedí a výstrah
 • M. Konrád (Letecký ústav VUT): Nízká oblačnost na letištích Brno a Ostrava
 • J. Förchtgott (přednesl J. Sulan): „F indexy“ a metoda „4V“ – konvekce nejen při zemi
 • J. Förchtgott (přednesl Prokop): Letecké podmínky v biosféře – VFR
 • F. Hudec – J. Parobek (VA Brno): Zvláštnosti meteorologického zabezpečení výcviku na letounech nové generace
 • M. Prokop (CD Zejdových): Meteorologické zabezpečení rekordních plachtařských letů v Austrálii
 • J. Kráčmar (ČHMÚ): Modernizace sítě CZRAD pro zabezpečení letového provozu
 • P. Novák (ČHMÚ): Metody zpracování a vizualizace dat z české meteoradarové sítě CZRAD
 • M. Flajšman – R. Piwko (PÚ AČR): Způsoby hydrometeorologického zabezpečení NATO
 • M. Šálek (ČHMÚ): Možnosti a omezení nowcastingu
 • M. Škuthan (ČHMÚ): Silniční meteorologie
 • M. Škuthan (ČHMÚ): SIWREC – Mezinárodní aktivity
 • J. Sulan (ČHMÚ): Co by měl vědět meteorolog zabezpečující zimní údržbu silnic
 • M. Novák (ČHMÚ): Praktické zkušenosti s meteorologickým zabezpečením silniční dopravy v Ústeckém a Libereckém kraji

Jan Bednář – Helena Vondráčková, MZ 2002/6, ročník 54, str. 208