You are here

Josefův Důl 1. až 2. října 1997

Stoleté výročí extrémních atmosférických srážek

Seminář České meteorologické společnosti a Českého hydrometeorologického ústavu 1997

Seminář České meteorologické společnosti a Českého hydrometeorologického ústavu v Josefově Dole v Jizerských horách ve dnech 1. a 2. října 1997.

Seminář "Tradice a pokrok v meteorologii", který proběhl v roce 1996 v Radostovicích, byl bezesporu seminářem úspěšným. Tentokráte pod taktovkou vedení ČHMÚ byl iniciován seminář k příležitosti stého výročí extrémní srážky, kdy během 29. 7. 1897 spadlo na stanici Nová Louka (Neuwiese) v Jizerských horách 345,1 mm. Nikoho z nás však nenapadlo, že si příroda sama udělá tak úděsnou oslavu tohoto výročí. Z nostalgického vzpomínání na jev, který tři generace meteorologů a hydrologů nezažilo, se stala realita, která rázem strhla historický kolorit semináře a uvedla ho v krutou skutečnost.

Semináře se zúčastnili jak meteorologové, hydrologové, pracovníci všech Povodí a Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, tak tradičně meteorologové a klimatologové ze Slovenska, pracovníci Instytutu meteorologii i gospodarki wodnej z Vratislavi, dále prof. Němec z hydrologické sekce Zeměpisného ústavu ETH v Curychu a ředitel Správy chráněných krajinných oblastí ČR RNDr. F. Pelc. Celkem se sešlo přes sto odborníků.

Zcela pochopitelně referující s nebývalou rychlostí zareagovali a popsali jak synoptické situace vedoucí k trvalým srážkám, tak klimatické rozbory srážkových úhrnů. Hydrologové se pochopitelně zabývali hydrologickými prognózami a organizačními opatřeními omezujícími povodně na jednotlivých tocích.

Součástí semináře byla i exkurze po experimentálních povodích v Jizerských horách.

Do programu semináře byl operativně zařazen Kulatý stůl věnovaný problémům varovné a předpovědní služby a systému povodňové ochrany obyvatelstva. Diskuse k jednotlivým referátům a blokům byla otevřená, adresná, ale vždy konstruktivní se snahou dopátrat se podstaty problémů. Meteorologové, hydrologové i vodohospodáři získali mnoho cenných informací a zdálo se, že seminář opouštěli s pochopením pro práci kolegů a snahou řešit společně všechny nastolené problémy.

Přednášky byly rozčleněny do šesti sekcí (obecná část, srážky v České republice, srážky v Slovenské republice, využití radaru pro měření srážek, předpověď srážek, povodně). Seminář tradičně uvedl ředitel ČHMÚ I. Obrusník a předseda ČMeS J. Bednář.

V nakladatelství Český hydrometeorologický ústa vyšel sborník obsahující všechny přednesené referáty.

Miroslav Škoda, MZ 1997, ročník 50, č. 6, str. 196