Světový meteorologický den 2022

Letošního téma Světového meteorologického dne:

Výkonná rada WMO vybrala pro rok 2022 k připomenutí Světového meteorologického dne téma: Včasné varování a včasná akce. Hydrometeorologické a klimatické informace pro snížení rizika katastrof. 

Světová meteorologická organizace si každoročně 23. března připomíná, že dne 23. března 1950 vstoupila v platnost Úmluva o založení Světové meteorologické organizace (WMO).

více informací přineseme později

Telč 2022

 

Výroční konference České meteorologické společnosti v roce 2022 se bude konat v Telči v termínu 20. – 22. září 2022

Více informací bude zveřejňováno postupně na této stránce

výbor společnost

SMD 2021

Světový meteorologický den je v roce 2021 věnován tématu „Oceán: naše klima a počasí“

Světový meteorologický den v roce 2021 je věnován tématu “Oceán, naše klima a počasí”. Připomíná se jím pozornost, kterou WMO věnuje vazbám mezi oceánem, klimatem a počasím v rámci systémových procesů Země.

Vzpomínky na osobnosti oboru, kteří opustili naše řady od roku 2020

Milé kolegyně a milí kolegové, před deseti dny (8. ledna 2022) zemřel ve věku 86 roků Vilda Kakos, dlouholetý člen České meteorologické společnosti a bývalý předseda její pražské pobočky.

-mm- 18.1.2022

Nobelova cena fyziku 2021

Nobelova cena za fyziku pro modelování změny klimatu

Plánované akce ČMeS

Plánované akce a události ČMeS

Výročí 2022

Meteorologická a jiná výročí v roce 2022

Přehled (zcela jistě neúplný) výročí narození a úmrtí významných meteorologů, popř. jiných významných osobností spřízněných oborů, členů společnosti. Dále výročí mimořádných meteorologických (a dalších spřízněných oborů) událostí, meteorologických institucí, popř. významných počinů. Výročí uvádíme od padesáti let věku (a dále výročí po pěti letech: 60, 65…).

Jizerka 2022

Vážené kolegyně a kolegové,

na základě přihlášených příspěvků a ohlášených změn zveřejňujeme program konference. K dnešnímu dni máme 108 přihlášených účastníků a 43 příspěvků. Těšíme se na setkání. V týdnu před konferencí zašleme organizační pokyny.

 

Meteorologická konference Jizerka 2022

17. – 19. května 2022, Jizerka v Jizerských horách, hotel Pyramida

 

Úterý 17. května 2022

11.00–13.00      Registrace účastníků konference na Jizerce (hotel Panský dům)

Výroční konference ČMeS 2021

Výroční konference České meteorologické společnosti 2021

Ve dnech 21. až 23. září 2021 se v Lounech v prostorách hotelu Union uskutečnila výroční konference České meteorologické společnosti tradičně organizovaná ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Přednášky 2020

Přednášky ostravské pobočky ČMeS v roce 2020:

20. 1. 2020  Ing. Lucie Hellebrandová (Zdravotní ústav Ostrava):

„Jak se měří kvalita vnitřního ovzduší“

9. 3. 2020  Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. (Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava):

„Energetické využití odpadů – současný stav v ČR a zemích EU“

15. 6. 2020  RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (ČHMÚ P/Ostrava, Nový Malín):

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS