Výroční konference ČMeS 2020

Pozvánka

Výroční konference České meteorologické společnosti 2020

22. – 24. září 2020 (úterý až čtvrtek),

hotel Union v Lounech

https://hotel-union.cz/

 

 

Terminologická skupina

Terminologická skupina ČMeS

Povětrnostní sloupy

Český hydrometeorologický ústav vydává novou knihu pod názvem „Povětrnostní sloupy”

Průvodce po objektech drobné architektury s meteorologickými přístroji

Předsilvestrovká vycházka ostravské pobočky ČMeS v roce 2019

Předsilvestrovská vycházka ostravské pobočky ČMeS dne 30. prosince 2019 v Loučkách u Oder, 16. ročník

V pondělí 30. prosince 2019 se uskutečnila tradiční, již šestnáctá, "vycházka" a předsilvestrovské setkání členů ostravské pobočky ČMeS, našich přátel a rodinných příslušníků.

 

 

 

900 let od první známe povodně (2018)

MCXVIII - 900 LET OD PRVNÍ ZNÁMÉ POVODNĚ NA VLTAVĚ

Povodeň na Vltavě z roku 1118 je nej starší spolehli­vě doložená povodeň na našem území. Zmínku o ní uvádí Kosmas v čtyřicáté čtvrté kapitole své Kroniky české v násle­dujícím latinském znění:

Rozhovor s M. Riederem (2018)

ROZHOVOR S MGR. MARKEM RIEDEREM ŘEDITELEM ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU

1. Jak se změnil Český hydrometeorologický ústav v obdo­bí, které jste trávil pracovně ve Výzkumném ústavu vodohospodářském?

SMD 2019

SVĚTOVÝ METEOROLOGICKÝ DEN JE V ROCE 2019 VĚNOVÁN TÉMATU „SLUNCE, ZEMĚ A POČASÍ ”

Slunce dodává Zemi ener­gii, která je zdrojem veškeré­ho života. Energii, která pohání počasí, oceánské proudy a kolo­běh vody. Slunce ovlivňuje nála­du a každodenní aktivity nás všech.... Je inspirací pro sklada­tele hudby, je tématem fotografií a dalších uměleckých prací.

SMD 2018

Rozhovor s V. Dvořákem (2017)

Rozhovor s ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu v letech 2011 až 2017

1. Pane řediteli, v letošním roce končí Vaše téměř sedmileté působení v čele ČHMÚ. Můžete se ohlédnout v čase a přiblížit našim čtenářům ty nejdůležitější události, které se v ČHMÚ od roku 2011 udály nebo na ČHMÚ působily zvenčí?

SMD 2017

Poselství u příležitosti Světového meteorologického dne 2017

Poselství generálního tajemníka

Pages

Subscribe to Czech Meteorological Society RSS