You are here

Telč 2022

V příloze naleznete sborník abstraktů z výroční konference v Telči a program konference


 

 

Česká meteorologická společnost

Český hydrometeorologický ústav

Katedra fyziky atmosféry MFF UK

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

 

Vás zvou na

Výroční konferenci České meteorologické společnosti 2022

která se koná ve dnech

20. – 22. září 2022 (úterý až čtvrtek),

hotel Antoň v Telči

https://www.hotel-anton.cz/

 

Hlavní téma konference:

Meteorologické aspekty minulých i budoucích povodní – výročí velkých povodní – 20 let v Čechách, 25 let na Moravě a 150 let na Berounce

Podobně jako v loňském roce bychom rádi zachovali tři základní okruhy

  • Specializovaná sekce
  • Co je nového v oboru
  • Odborná exkurze

První okruh zahájíme zvanými přednáškami a diskusí s pozvanými odborníky, následovat bude prezentace nových vědeckých výsledků uplynulého roku se speciálním zaměřením na 6. hodnotící zprávu Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu. Na konferenci proběhne i pravidelné Valné shromáždění ČMeS, včetně odborné diskuze, případně s přijetím příslušného stanoviska ke kontroverzním či jinak zajímavým aktuálním tématům. Třetím okruhem bude odborná exkurze.

Časový harmonogram konference:

20. září 2022 – odpoledne: tematická sekce

                       večer: schůze výboru ČMeS

21. září 2022 – dopoledne: aktuální téma - 6. hodnotící zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu

                                       Valné shromáždění ČMeS: debata a aktuální témata

                       odpoledne: všeobecná sekce

                       prezentace našich vědeckých výsledků uplynulého roku

                                       nové, běžící či ukončené projekty

                                       publikace v zahraničních i domácích časopisech

                       večer: společenský večer a raut

22. září 2022 – dopoledne: odborná exkurze: prezentace hydrologické přístrojové techniky a návštěva

                                        profesionální meteorologické stanice Kostelní Myslová

 

Pro odborné téma „Meteorologické aspekty minulých i budoucích povodní – výročí velkých povodní – 20 let v Čechách, 25 let na Moravě a 150 let na Berounce“ očekáváme zhodnocení minulosti nedávné i vzdálené. Kromě statistických přehledů by návazné příspěvky měly akcentovat i parametry vyhlašování výstrah v současném výstražném systému a důležité aspekty jak z pohledu integrovaného záchranného systému, tak i místních samospráv.

V rámci prezentace vědeckých výsledků uplynulého roku lze prezentovat příspěvky o nových projektech či výsledcích projektů běžících nebo ukončených, rovněž pak o výsledcích publikovaných v zahraničních i domácích časopisech.

Budeme rádi, jestli na výroční konferenci v tomto roce najde cestu nejen široké spektrum členů ČMeS, ale i řada dalších odborníků či zájemců z meteorologie, klimatologie, hydrologie i dalších odvětví, kde se aspekty srážek a jejich výkyvů uplatňují, ať již z pohledu možné aplikace těchto oborů či jejich služeb. To může pomoci navázat a rozvíjet zajímavou spolupráci mezi nejrůznějšími sektory.

 

Závazné přihlášky do 27. 6. 2022, pro přihlašování, prosím, přednostně využívejte on-line formulář na adrese: http://www.cmes.cz/registration2022/, jinak můžete využít i formulář v příloze. S ohledem na možný vývoj situace sledujte, prosím, další informace na http://www.cmes.cz/cs/konference2022.

 

Vložné je 1500,- Kč, pro členy České meteorologické společnosti a studenty 900,- Kč a zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení a společenský večer. Pokyny k platbě jsou uvedeny v přihlášce.

Ubytování a strava bude účastníky hrazena na místě.

Ubytování: Hotel Antoň s.r.o.; Slavatovská 92; 588 56 Telč.

Cena za nocleh: 800,- Kč/jednolůžkový pokoj/noc a 1.000,- Kč/dvoulůžkový/noc. Cena zahrnuje 10% DPH (pokud by se změnila výše DPH, bude se podle toho adekvátně měnit i cena) a cena zahrnuje teplou bufetovou snídani.

Doprava: Individuální. Parkování na přilehlém placeném centrálním parkovišti, aktuálně 60 Kč za den.

Stravování

Stravování (obědy a večeře ve dnech 20. 9. až 22. 9. 2022) se bude objednávat individuálně při příjezdu a registraci na konferenci, v ceně od 130 Kč do 240 Kč za jídlo.

Exkurze

Pro účastníky konference připravujeme ve středu odpoledne prohlídku Telče a ve čtvrtek dopoledne odbornou exkurzi.

Abstrakt k přihlášenému příspěvku podle vzoru na stránce http://www.cmes.cz/cs/konference2022 zasílejte elektronicky na adresu pavel.lipina@chmi.cz do 31. 7. 2022.

Další informace prosím sledujte na http://www.cmes.cz/cs/konference2022.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Za organizační výbor      

RNDr. Taťána Míková                            Dr. Gražyna Knozová                                  

předsedkyně ČMeS                              lokální organizátor